Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Café 'de Sportwereld', thans restaurant/woonhuis in Boxtel

Gebouw

Stationsstraat 94
5281GG Boxtel
Noord Brabant

Bouwjaar: 1923


Beschrijving van Café 'de Sportwereld', thans restaurant/woonhuis

Inleiding. Op de hoek van de Stationsstraat en de Van Leeuwenstraat gelegen voormalig CAFé met WOONHUIS (café 'de Sportwereld', thans restaurant/woonhuis), in de rooilijn van de straat. Vrijstaand gebouw met links opzij een steeg met houten poort van het buurpand. Het pand werd in 1923 in opdracht van J. van Son door de Boxtelse architect J. de Vries gebouwd in een stijl die invloeden vertoont van het Traditionalisme. In 1942 is het rechter dakschild enigermate gewijzigd, in 1977 de achtergevel. De reeds bestaande uitbouwen zijn toen vervangen door een aanbouw over de volle breedte, die buiten de bescherming valt. Ook de borstwering van de veranda aan de straatzijde is niet oorspronkelijk. Omschrijving. Het bakstenen pand beslaat een L-vormige plattegrond en bestaat uit twee haaks op elkaar staande bouwvolumes. Hiervan telt het linker volume twee bouwlagen met zolderverdieping onder een met rode tuile du nord-pannen gedekt, afgewolfd zadeldak met de nokrichting loodrecht op de Stationsstraat. Klein dakoverstek met windveren aan de kopgevels, bakgoten op uitkragend metselwerk, pironnen op de nokeinden en een schoorsteen met speklaag op het linker dakschild. Het rechter volume telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een, met dito pannen gedekt, afgeplat schilddak voorzien van een noklijst en een omgaande overstekende bakgoot op gesneden klossen. In het voorschild drie, en in het zijschild één dakkapel onder lessenaarsdak, alle met stolpramen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Het wordt verlevendigd door de toepassing van gele verblendsteen in spekbanden ter hoogte van de onder-, boven- en wisseldorpels en in de halfronde ontlastingsbogen. Voorts een rollaag ter afsluiting van het trasraam en als vensterlatei. De overige vensters hebben anderhalfsteens strekken met kunststenen onderdorpels. Alle ramen, deuren en bovenlichten met oorspronkelijke roedenverdeling. De symmetrische voorgevel van het linker volume heeft beneden twee T-vensters onder anderhalfsteens strekken, op de verdieping een getrapt driedelig venster onder een halfronde ontlastingsboog. Hierboven een paar gepleisterde velden (met opschrift: 'ANNO' en '1923') en in de top een halfrond zoldervenster. Overlangs de gevel van het terugliggende eenlaags volume loopt een open houten veranda onder een lessenaarsdak, aan de straat rustend op gesneden stijl-en-regelwerk met in de korte zijde (aan de straathoek) een beglaasd windscherm met panelen. In de veranda een terrazzovloer. In de gevel zelf drie dubbele beglaasde paneeldeuren met (thans dichtgeschilderde) bovenlichten. In de beide zijgevels T-vensters zoals voornoemd, in de rechtergevel nog een beglaasde paneeldeur met bovenlicht. Overlangs de achtergevel een moderne (in vorm en stijl aangepaste) aanbouw. Van het interieur zijn vermeldenswaard: paneeldeuren met bovenlichten met kleine roedenverdeling voorzien van kathedraalglas, geprofileerde deurlijsten, kelder met troggewelf, decoratieve trap naar de verdieping in het achterdeel van het eenlaagse bouwvolume met gesneden hoofdbaluster; verder in dit trappenhuis een terrazzovloer met betegelde witte lambrisering met zwarte band. Waardering. Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de regionale transit-functie van het op een knooppunt van wegen ontstane Boxtel. Het is daarnaast van belang voor de typologische ontwikkeling van café-woonhuizen. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de deels bijzondere ornamentiek en de samenhang tussen het gave exterieur en bewaard gebleven elementen uit het interieur. Het heeft ensemblewaarden wegens de verbondenheid met de opkomst en ontwikkeling van de stationswijk en -mede door de markante hoekligging- als beeldbepalend onderdeel van de historische bebouwing aan de Stationsstraat. Als café is het object van belang wegens een architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516651
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Café 'de Sportwereld', thans restaurant/woonhuis in Boxtel

Villa

Breukelsestraat 32
Boxtel
Inleiding. Aan de overigens lintbebouwde Breukelsestraat bevindt zich op nummer 32 een ver achter de rooilijn gelegen VILLA. Het vrijstaand..

Kasteel Stapelen

Prins Hendrikstraat 47
Boxtel
Kasteel Stapelen. Laatmiddeleeuws omgracht gebouwencomplex, in 1857-1858 in neo-gotische stijl verbouwd door de aannemer Goyarts uit Tilburg..

Diep woonhuis in Art Nouveau stijl

Stationsstraat 28
Boxtel
Inleiding. Aan de lintbebouwde Stationsstraat bevindt zich op nummer 28, gelegen in de rooilijn van de straat, een diep WOONHUIS. Aan de re..

Voormalige dienstwoning

Spoorstraat 9
Boxtel
Inleiding. Ten noorden van het stationsgebouw is tussen het spoorwegemplacement en de Spoorstraat een voormalige DIENSTWONING gelegen. De n..

Pastorie

Baroniestraat 24
Boxtel
Inleiding. Op het terrein dat wordt afgegrensd door de Baroniestraat in het zuiden, het Smalwater in het noorden, de kerk in het westen en ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Café 'de Sportwereld', thans restaurant/woonhuis in Boxtel

Foto's (1)