Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige dienstwoning in Boxtel

Woonhuis

Spoorstraat 9
5281GL Boxtel
Noord Brabant

Bouwjaar: 1899


Beschrijving van Voormalige dienstwoning

Inleiding. Ten noorden van het stationsgebouw is tussen het spoorwegemplacement en de Spoorstraat een voormalige DIENSTWONING gelegen. De nokrichting van het vrijliggende huis loopt evenwijdig aan de Spoorstraat. Het is gebouwd in 1899 in opdracht van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen als dienstwoning voor de sous-chef. Het vertoont elementen van de Chalet-stijl. Oorspronkelijk had het woonhuis zesruits schuifvensters en luiken. Moderne, betonnen golfpannen hebben de originele oud-Hollandse pannen vervangen. De windveren hadden oorspronkelijk een ajourlijst. Achter het huis staat een kleine schuur die buiten de bescherming valt. Omschrijving. Het gedeeltelijk onderkelderde houten pand heeft een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag en een zolderverdieping onder een zadeldak met groot overstek. In het westelijke schild twee schoorstenen, in het oostelijke schild twee dakraampjes; aan de dakvoet bakgoten, verder versoberde windveren. Kapconstructie met Philibertspanten waarbij de houten delen verbonden worden door pen-en-gat verbindingen. De gevels bestaan uit horizontale, houten gerabatte delen tussen verticale deklatten op de hoeken. Onderlangs de gevels loopt een bakstenen plint, gemetseld in kruisverband. Het huis is gebouwd op een lichte verhoging en rondom is een klinkerbestrating aangelegd. Alle gevelopeningen (vensters en deuren) zijn voorzien van geprofileerd lijstwerk. De voorgevel is symmetrisch en telt vijf traveeën. In de middelste travee leidt een bakstenen trapje naar een houten opgeklampte toegangsdeur met tweeruits bovenlicht. Aan weerszijden hiervan twee drieruits schuifvensters. De uit drie traveeën bestaande achtergevel is eveneens symmetrisch. Centraal een achterdeur met tweeruits bovenlicht met aan weerszijden een drieruits schuifvenster als voornoemd en een stolpvenster met tweeruits bovenlicht. In de kopgevels in de punt een drieruits venster. Beneden in de noordgevel twee drieruits schuifvensters en in de zuidgevel een dito venster naast een beglaasde, openslaande dubbele deur met tweeruits bovenlicht. De vertrekken liggen aan weerszijden van de centrale middengang. Het huis is inwendig gemoderniseerd. Balustrade van de trap met ijzeren spijlen; de beginbaluster is (volgens mededeling bewoner) afkomstig uit een inmiddels afgebroken dienstwoning van de stationschef. Waardering. Het object is van algemeen belang omdat het cultuurhistorische waarde bezit. Als dienstwoning voor een sous-chef is het pand een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het object heeft vooral architectuurhistorische waarden. Het is van belang voor de architectuurgeschiedenis wegens het bijzondere materiaalgebruik en op grond van de toegepaste constructie is het ook van belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek. Daarnaast bezit het object ensemblewaarden. Het vormt, tesamen met de belendende goederenloods, het spoorwegnet en het station een integraal onderdeel van de ontwikkeling van de spoorzone in Boxtel. Het woonhuis bezit ook zeldzaamheidswaarde. Uiterlijke verschijningsvorm, materiaalgebruik, bouwwijze en typologie geven het object een architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516648
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige dienstwoning in Boxtel

Villa

Breukelsestraat 32
Boxtel
Inleiding. Aan de overigens lintbebouwde Breukelsestraat bevindt zich op nummer 32 een ver achter de rooilijn gelegen VILLA. Het vrijstaand..

Pastorie

Baroniestraat 24
Boxtel
Inleiding. Op het terrein dat wordt afgegrensd door de Baroniestraat in het zuiden, het Smalwater in het noorden, de kerk in het westen en ..

Grafmonument van de familie Van Susante

Baroniestraat 24
Boxtel
Inleiding. Op de begraafplaats staat tegen de muur van het noordtransept van de kerk een GRAFMONUMENT van de familie Van Susante. Deze fami..

Grafmonument van de familie Verhoeven

Baroniestraat 24
Boxtel
Inleiding. Op de begraafplaats staat in het verlengde van het noordtransept van de kerk een tweetal GRAFMONUMENTEN van de familie Verhoeven..

Sculptuur, vertoont elementen van de op de archasche en soms barokke vormentaal teruggrijpende kerkelijke beeldhouwkunst van rond de Tweede Wereldoorl ..

Baroniestraat 24
Boxtel
Inleiding. Gedeeltelijk ingemetseld in de zuidelijke transeptarm van de kerk aan de Baroniestraat staat een SCULPTUUR, in 1947 gebeeldhouwd..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige dienstwoning in Boxtel

Foto's (1)