Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Adrianahoeve in Boxtel

Overig

Kinderbos 3
5281RJ Boxtel
Noord Brabant

Bouwjaar: 1850-1855


Beschrijving van Adrianahoeve

Inleiding. Op enige afstand van de weg gelegen voormalig VAKANTIEOORD voor kinderen, thans geheten 'Adrianahoeve' en als woonhuis in gebruik. De nokrichting van dit langgerekte, dwarse pand vormt een scherpe hoek met Kinderbos maar staat loodrecht op de Jacob Reutenlaan. Drie gevels liggen vrij op het erf, rechts opzij een aangebouwde stal van later datum, die buiten de bescherming valt. Rondom een siertuin met diverse bomen waaronder een grote eik, akker- en weidelandpercelen en zandwegen. Het uit circa 1850 daterende pand is opgetrokken in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant met detaillering uit de Neo-Gotiek. In de noordgevel van het aansluitende stalgebouw is een eerste steen ingemetseld (vermoedelijk herplaatst) met beschadigde tekst: 'REPARATA / 20 JULIJ 1855 / DE EERSTE STEEN GELEGT / DOOR / (...)H.R. (...)STRU(...)MAN(...) / 'OUD (...)0 JAAR'. In de vorige eeuw was ter plaatse een vakantieoord voor kinderen gevestigd dat aanvankelijk door een Oirschotse dominee werd geëxploiteerd. In 1925 werd het houtrijke gebied Kinderbos eigendom van de familie van ontginner Jacob Reuten; de boerderijnaam 'Adrianahoeve' herinnert nog aan het echtpaar Reuten. In de loop der jaren heeft het pand enkele wijzigingen ondergaan. De kelder is gedicht. De oud-Hollandse pannen van het voorschild zijn vervangen, schoorstenen deels vernieuwd. Geheel rechts in de voorgevel is een venster gewijzigd in een deur. Langs de luifel liep oorspronkelijk een mastgoot. In de achtergevel zijn enkele nieuwe gevelopeningen gemaakt. Omschrijving. Het pand beslaat een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een zadeldak. Voorschild gedekt met verbeterde Hollandse pannen, achterschild met oud-Hollandse pannen. Aan de voorzijde over de gehele lengte een met bitumineuze materialen gedekte luifel met zinken lambrequins, geschraagd door ranke ijzeren kolommen met cementvoet. De asymmetrische, acht traveeën tellende voorgevel is wit gepleisterd en gebosseerd. Spitsbogige gevelopeningen. In de derde travee van links een brede beglaasde paneeldeur met pseudo-naald, in de overige traveeën (met uitzondering van geheel rechts) een venster met vierruits stolpraam en bovenlicht met suikerbroodroeden. Alle vensters zijn voorzien van klampluiken; de deur en de bovenlichten zijn omrand met een geprofileerde stuclijst, bekroond met een kuifstuk. Boven de luifel een geprofileerde daklijst met plansiergoot. Linker kopgevel en achtergevel in schoon metselwerk in kruisverband. In de kopgevel de sporen van een gedicht kelderlicht. Verder een uitgemetselde schoorsteen met aan weerszijden een zoldervenster met hardstenen lekdorpels. Asymmetrische, vijf traveeën tellende achtergevel met gepleisterde geprofileerde daklijst met plansiergoot. In de tweede, derde en vijfde travee gewijzigde zesruits schuifvensters met hardstenen lekdorpels, en in de vierde travee een mogelijk niet-oorspronkelijke deur. Alle gevelopeningen onder een gepleisterde segmentboog met aan de bovenzijde een geprofileerde lijst op kleine hoekconsoles en een gebouchardeerd boogveld. Het pand is inwendig deels gemoderniseerd. In de gang achter de voordeur en in de hieraan grenzende twee vertrekken ter zijde van de kopgevel diverse uitbundige stucplafonds. Waardering. Het object is van algemeen belang. Het heeft als kindervakantieoord cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen in de sociale zorgsector en de de recreatieve sector. Als ontginningsboerderij is het object verder van belang in relatie tot de ontginning van het bosrijke gebied Kinderbos. Het is van belang voor de typologische ontwikkeling van kindervakantieoorden. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de bijzondere ornamentiek in diverse details. Het object, bestaande uit het voormalige vakantieoord/ontginningsboerderij, siertuin, akkers, weiden en zandwegen heeft ensemblewaarden vanwege de kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met de directe landelijke omgeving in het licht van de (voormalige) functies van het object. Het is van verder belang wegens de zeldzaamheid van de gekozen bouwstijl. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516644
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Adrianahoeve in Boxtel

Boerderij waarvan het woonhuis een hoog zadeldak heeft tussen topgevels; ramen met kleine roedenverdeling; de gevels grijsgepleisterd

Lennisheuvel 93
Boxtel
Boerderij waarvan het woonhuis een hoog zadeldak heeft tussen topgevels; ramen met kleine roedenverdeling; de gevels grijsgepleisterd.

Boerderij van het Kempische langgeveltype

Lennisheuvel 60
Boxtel
Boerderij van het Kempische langgeveltype.

Koetshuis

Velder 14A
Liempde (Gemeente Boxtel)
Omschrijving Het in baksteen opgetrokken koetshuis bestaat uit een rechthoekige bouwmassa onder schilddak evenwijdig aan de weg met steekk..

Blokvormig huis onder een met pannen gedekt afgeplat schilddak

Velder 14
Liempde (Gemeente Boxtel)
Omschrijving Het huis is in 1878 gebouwd in opdracht van het echtpaar Van Boeckel van Rumpt-van der Heyden. Het is een blokvormig huis ond..

"De Negen Dreven"

Velder 14
Liempde (Gemeente Boxtel)
Omschrijving Het zuidelijke deel van Velder bestaat uit een achttiende-eeuws complex van sterrenbossen, omringd door een dubbele rondweg m..

Kaart & Routeplanner

Route naar Adrianahoeve in Boxtel

Foto's (1)