Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Eikenboomgaard in Oss

Graf Begraafplaats

Eikenboomgaardplein 27
5340AA Oss
Noord Brabant

Bouwjaar: 1872-1950


Beschrijving van Eikenboomgaard

Inleiding Ongeveer 50 meter na de ingang bevindt zich aan de linker zijde van het centrale pad dat naar de calvarieberg leidt de sectie eerste klasse. De graven op dit kavel behoren tot de oudste van de BEGRAAFPLAATS. Belangrijk zijn onder meer de graven van enkele voorname leden van de Osse grootindustriëlenfamilie Jurgens. Verder is het zuidwestelijke gedeelte van het kavel van belang waarop zich de kindergraven van welgestelden bevinden. Op het kavel bevinden zich verder nog circa dertig GRAFMONUMENTEN van uiteenlopende cultuurhistorische en kunsthistorische waarde en kwaliteit en een zeldzame hardstenen grenspaal van de sectie. Het kavel is verder met name van belang wegens de zeer gaaf bewaarde grafschikking en dispositie. Deze is in de periode na 1940 slechts op enkele plaatsen verstoord. Omschrijving Het kavel meet circa 25 bij 25 meter maar heeft een verspringende begrenzing aan de noordelijke zijde. Afgezien van de als nummer II, III en IV afzonderlijk te beschermen grafmonumenten zijn nog andere zaken en elementen van groot belang. Aan het centrale pad bevindt zich een kleine hardstenen grenspaal met als opschrift in een centrale uitsparing: BEGRAAFPLAATS 1STE KLAS. Boven een druiplijst wordt de grenspaal bekroond door een boog met florale motieven en een kruis. Aan de noordoostelijke kant van het kavel bevindt zich een zeldzaam vierdelig graf van de gebrs. en gez. Jansen die alle op hoge leeftijd in het eerste decennium van de twintigste eeuw zijn overleden. De graven zijn vrijwel identiek van vorm met een stèle bekroond met kruis en tombe aan de voet daarvan. De graven zijn omgeven door een ijzeren rondstaaf gedragen door hardstenen kolommen. Aan de zuidwestelijke kant van het kavel bevindt zich een gedeelte met circa 15 kleine kindergraven. Enkele hiervan zijn zeer bijzonder en hebben gebeeldhouwde engelen in neo-gotische stijl van hoge kunsthistorische kwaliteit. Waardering Het complex Eikenboomgaard is van algemeen cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van culturele, sociaal-economische en geestelijke ontwikkelingen. De op het complex Eikenboomgaard gelegen grafmonumenten hebben architectuurhistorisch/kunsthistorisch belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten en het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Het complex Eikenboomgaard heeft ensemblewaarde wegens de bijzondere wijze van verkaveling en inrichting en de gaafheid daarvan. Belangrijk aan het te beschermen kavel zijn verder de zeer gaaf bewaarde aanleg en grafschikking die op een enkele verstoring na nog authentiek is. Het complex Eikenboomgaard is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de samenstellende onderdelen. Het complex Eikenboomgaard is van belang wegens de zeldzaamheid van de zeer gaaf bewaarde oorspronkelijke aanleg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516618
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Eikenboomgaard in Oss

Eikenboomgaard

Eikenboomgaardplein 27
Oss
Inleiding Uit 1880 daterend GRAFMONUMENT in neo-classicistische stijl van A. (Antoon) Jurgens, 1805-1880, stichter van de V.O.F. Antoon Jur..

Eikenboomgaard

Eikenboomgaardplein 27
Oss
Inleiding Uit 1888 daterend GRAFMONUMENT in neo-gotische stijl van H.L. (Henri) Jurgens, 1840-1888, en zijn vrouw T. (Theodora) van Waarden..

Eikenboomgaard

Eikenboomgaardplein 27
Oss
Inleiding Uit 1903 daterend GRAFMONUMENT van J.A. (Jan) Jurgens, 1835-1913 en zijn vrouw J. (Sientje) Jansen, 1850-1903. Jan was de oudste ..

Eikenboomgaard

Eikenboomgaardplein 27
Oss
Inleiding Bij de aanleg van het kerkhof in 1872 werd aan het eind van het centraal gelegen pad de CALVARIEBERG met beeldengroep in neo-goti..

Eikenboomgaard

Eikenboomgaardplein 27
Oss
Inleiding Uit 1887 daterend GRAFMONUMENT in eclectische stijl van J.W. (Joannes) Jurgens, 1807-1887 en zijn vrouw M.B. (Maria) Feijen, 1822..

Kaart & Routeplanner

Route naar Eikenboomgaard in Oss