Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Mercuriusfontein in Leeuwarden

Woonhuis

Zaailand
8900GN Leeuwarden
Friesland

Bouwjaar: 1923
Architect: G.A. Bredow A. Baart sr. (fundament) Bredow 1923 G.A. Bredow A. Baart sr. (fundament)


Beschrijving van Mercuriusfontein

Inleiding In 1916 schreef de VVV Leeuwarden een prijsvraag uit voor een monument op het Stationsplein. Een jury wees toen wél drie prijswinnaars aan, maar de eerste-prijswinnaar kon om verkeerstechnische redenen zijn plan niet uitvoeren. In 1921 werd het plan opnieuw opgenomen. Prof. G.A. Bredow uit Stuttgart, die tijdens de Eerste Wereldoorlog twee jaar in Nederland geïnterneerd was geweest, kreeg de opdracht om de landbouw, veeteelt,visserij en handel uit te beelden met als overheersend middelpunt het verkeerswezen. Op 3 oktober 1923 werd de FONTEIN onthuld. Bredow had de beelden in Duitsland laten uitvoeren door meesterbeeldhouwer K. Kirchmair uit Grunsfelt en de Leeuwarder architect Andries Baart sr. verzorgde het betonnen fundament en de watertechnische werken evenals de inrichting van de directe omgeving.De technische installatie is van belang door de inwendige reservoirs en de leidingen, die zich nog in originele staat bevinden. Ook had hij het toezicht bij de bouw. De omgeving van de fontein is door de bouw van een winkelcentrum op het Zaailand sterk veranderd. De fontein is een typische representant van een geschenk van een handelsbevorderende instelling aan een stad, hetgeen in het iconografische programma tot uiting komt. Omschrijving De fontein heeft een vierkant grondplan met uitgezwenkte zijden en op de hoeken (lege) sokkels. Uit het verdiepte bassin rijst een ronde middenpartij op, die viermaal onderbroken wordt door sokkels met beelden. De middenpartij omsluit vier sectorvormige bassins. De zijkant van de middenpartij is geprofileerd en de bovenrand gegroefd. Op de voorste sokkel is een liggende, naakte man afgebeeld, die een helmstok vasthoudt (handel). Op de linkersokkel is een naar links gewende, naakte vrouw afgebeeld met een vis (visserij), terwijl op de rechtersokkel een dito vrouw, naar rechts gewend ligt met een sikkel (landbouw). Aan de achterzijde is een liggende naakte man afgebeeld, voor een staande stier. Temidden van deze figuren staat op een voetstuk een komvormig rond bassin, dat in vier groepen van vier is voorzien van overloopgaten in ovalen. In dit bassin staat een achthoekige zuil op een ronde basis, die voorzien is van versieringen in de vorm van driehoeken en bewerkte rechthoeken en ruiten. Tegen de middenzuil staan vier putti, die waterspuwende dieren vasthouden. Bovenop de zuil staat, na een verjonging, een bronzen Mercurius (verkeerswezen) op een ronde voetplaat. Voor op de middenzuil bevindt zich de inscriptie: VVV MERCURIUSFONTEIN 1923. Waardering Fontein van algemeen architectuurhistorisch en cultuurhistorisch belang: -vanwege de toepassing van de Sezessionsstijl in Nederland; -vanwege het iconografische programma; -vanwege de kwaliteit van het beeldhouwwerk; -vanwege de bijzondere technische installatie, die nog in originele staat verkeert. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516446
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Mercuriusfontein in Leeuwarden

De Mercuriusfontein werd in 1923 door de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) geschonken aan de stad Leeuwarden. De Mercuriusfontein staat symbool voor de bronnen van welvaart van Leeuwarden (en omgeving) en werd ontworpen door de Duitse beeldhouwer Gustav Adolf Bredow. De VVV had in 1921 een prijsvraag uit doen gaan in het Duitse vakblad voor beeldhouwers "Deutsche Steinbildhauwer". Men dacht goedkoop uit te zijn in Duitsland omdat dat land net in een diepe valutacrisis zat. Het kwam de VVV op kritiek te staan van de Haagse beeldhouwer Gerard van Lom die bij toeval de advertentie vond.[1]. In de loop van de tijd is er een mythe ontstaan dat de fontein een afdankertje was dat eigenlijk bestemd was voor Buenos Aires [2].

Inmiddels is de fontein in verhuizing, na een grondige restauratie, naar de Wirdumerpoortsdwinger voor het Beurs- en waaggebouw. Op 18 juli 2012 [3] staat het beeld van Mercurius weer op de fontein die zijn naam draagt.

Het winkelcentrum Zaailand is op de oude plek van de fontein uitgebreid. Tijdens het verwijderen van de fontein zijn enkele middeleeuwse muren bloot komen te liggen. Deze zijn tijdens de verbouw van het winkelcentrum gebleven en geïndexeerd, de nieuwe fundering werd naast de oude muren van de stad geplaatst.Monumenten in de buurt van Mercuriusfontein in Leeuwarden

Rengerspark

-
Leeuwarden
Inleiding STADSPARK, aangelegd in Gemengde Tuinstijl naar ontwerp van H. Copijn en in 1906 in gebruik genomen. Gelegen onmiddellijk ten oos..

Vijf traveeën breed pand met dwarskap en eenvoudige rechte kroonlijst waarboven dakkapel

Raadhuisplein 27
Leeuwarden
Pand met vijf traveeën tussen Stadhouderlijk Hof en gemeentelijk schoolgebouw, gedekt door dwarskap. Eenvoudige rechte kroonlijst waarboven..

Gemeenteschool 03 Gemeenteschool nr. 3 (Hofschool)

Raadhuisplein 25
Leeuwarden
Omschrijving Blokvormig pand met twee hoge bouwlagen in drie traveeën, waarvan de buitenste breder zijn dan de middelste. De zijtraveeën ..

Wilhelminaboom met sierhek

Raadhuisplein 36
Leeuwarden
Inleiding Midden op het Raadhuisplein is in 1898 een linde geplant, die voorzien werd van een ruim cirkelvormig smeedijzeren hek. Op het pi..

Pand met verdieping en lage zolderverdieping onder hoge dwarskap

Raadhuisplein 21
Leeuwarden
Pand met verdieping en lage zolderverdieping onder hoge dwarskap, XVIII. (uitsluitend beschermd v.h. Raadhuisplein 21)

Kaart & Routeplanner

Route naar Mercuriusfontein in Leeuwarden

Foto's (1)