Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Erve Niehof: schuur in Gelselaar

Boerderij

Slaapdijk 2
7275CH Gelselaar (gemeente Berkelland)
Gelderland

Bouwjaar: vroeg 20e eeuw


Beschrijving van Erve Niehof: schuur

Omschrijving De ten opzichte van de boerderij zuidelijk gelegen SCHUUR, bezit een ten dele met riet en rode oud Hollandse pan belegd, aan de voorzijde afgewolfd schilddak. De schuur is opgetrokken in baksteen (kruisverband). De topgevel van de achterzijde is beschoten en rust op een vooruitspringend dakschild. De schuur bezit links aan de voorzijde een opgewipt dakschild. De VOORGEVEL bezit een stichtingssteen met jaartal (1929) in de sluitsteen boven de deeldeuren. De rechterdeur bevat een kleine onafhankelijk scharnierende deur en de deuren worden boven door een 1½-steense korfboog voorzien van gepleisterde aanzet- en sluitstenen, afgesloten. Ter weerszijden van de deuren bevindt zich een rondboogvenster van het type kerkraam. Alleen rechts bevindt zich onder dit raam een z.g.. 'spinnekop-raampje', gevat tussen een lekdorpel en getoogde rollaag. In het linkergedeelte van de gevel bevindt zich een dubbele staldeur, die evenals de kleine staldeur door eensteens rollaag korfboogvormig met gepleisterde sluit- en aanzetstenen wordt afgesloten. In het meest linkse gedeelte van de LINKERZIJGEVEL is een modern beton venster met gedeeld raam geplaatst. Naar rechts volgen twee 3x2-ruits ramen, twee halfrond afgesloten raampjes waarvan één 'spinnekop' (en waarvan er geheel rechts in de gevel zich ook nog twee bevinden, met uitgemetselde lekdorpel) en een raam met vorktracering. De achterzijde van het opgewipte gedeelte bevat een halfrond afgesloten z.g.. 'dageraadsraampje'. Het muurwerk vertoont in het midden van de gevel een verstoord metselverband. De ACHTERGEVEL wordt door een laag dakschild bepaald waaronder twee rechtgesloten staldeuren voorkomen, een modern betonvenster als in de linkerzijgevel is beschreven en een halfrond raampje met vorktracering, door een rollaag omgeven. Zes halfrond afgesloten staldeurtjes op baksteen dorpels komen voor in de RECHTERZIJGEVEL en worden door een segmentboogvormige rollaag beëindigd. Vijf halfronde vensters met raampjes (met vorktracering), door een rollaag omgeven zijn ongelijkmatig over de gevel en tussen de staldeuren geplaatst. Het drie-beukig INTERIEUR bezit de oorspronkelijke indeling (koeiestal met bewaard gebleven rippels en paardestal) en enkele waardevolle onderdelen. De middenlangsdeel bevat een deels met slieten bedekte taszolder, met vier gebintvakken en is door ankerbalken onderverdeeld. Waardering SCHUUR uit de vroege twintigste eeuw. - Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een goed bewaarde schuur met gaaf interieur uit begin 20ste eeuw. - Van stedenbouwkundige waarde in relatie tot de overige bijgebouwen en gelegen op de kruising van twee belangrijke wegen speelt het een beeldbepalende rol. - Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het boerderijcomplex Nijhof. Het complex geeft een goed van het agrarische leven in de Achterhoek in de periode 1850-1940. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516424
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Erve Niehof: schuur in Gelselaar

NIJHOF

Slaapdijk 2
Gelselaar (Gemeente Berkelland)
Omschrijving BOERDERIJ, van het hallehuistype, in baksteen opgetrokken en gemetseld in kruisverband. Het afgewolfde schilddak met uilebord,..

Erve Niehof: bakhuis

Slaapdijk 2
Gelselaar (Gemeente Berkelland)
Omschrijving Het BAKHUIS, dat ten noorden van het voorhuis is gesitueerd, is in baksteen opgetrokken. De voorzijde is, behalve de topgevel ..

Erve Niehof: waterput

Slaapdijk 2
Gelselaar (Gemeente Berkelland)
Omschrijving WATERPUT De WATERPUT, mogelijk daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw, bestaat uit een in segmenten opgebouwde b..

Broekhuis

Broekhuisdijk 5
Gelselaar (Gemeente Berkelland)
Broekhuis. Goede Saksische hoeve.

T-boerderij thans als woonhuis in gebruik

Driessenweg 12
Gelselaar (Gemeente Berkelland)
Inleiding T-BOERDERIJ ('Tuns Hoes'), thans als woonhuis in gebruik, daterend uit 1905 en gebouwd in een ambachtelijk-traditionele trant. Me..

Kaart & Routeplanner

Route naar Erve Niehof: schuur in Gelselaar