Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Windmotor Weidum 1 (Windmotor Weidumerpolder) in Weidum

Molen

Dekemawei 2
9024BE Weidum (gemeente Littenseradiel)
Friesland

Bouwjaar: 1920


Beschrijving van Windmotor Weidum 1 (Windmotor Weidumerpolder)

Inleiding De grote AMERIKAANSE WINDMOTOR is een markant herkenningspunt in het weidegebied ten oosten van Weidum. De naar Amerikaans model ontstane windmolen van het type "Herkules Metallicus Windturbine" is in Duitsland gefabriceerd door de "Vereinigte Windturbine Werke AG" te Dresden. De molen werd geïmporteerd door de Rotterdamse handelsmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen Ltd en in 1920 gebouwd voor de bemaling van de "Weidumerpolder". De molen werd gebouwd tezamen met de bestaande windmotor nabij Dearsum (Kleiterperpolder), de bestaande windmotor nabij Mantgum (Mantgumerpolder), de in de jaren negentig gesloopte windmotor nabij Schillard (Schillaarderpolder) en de windmotor nabij het buurtschap Makkum (Makkumerpolder). Van deze laatste rest nog de onderbouw. De molen heeft een belangrijke ensemblewaarde tezamen met de bestaande molens van Dearsum en Mantgum in het gebied van de voormalige Middelzee. De vijf windmotoren werden gebouwd ter vervanging van 58 traditionele windwatermolens en bemaalden tezamen het gebied van het voormalige Waterschap "De Oosterwierumer Oudvaart". Omschrijving De 12 meter hoge toren staat in een uit beton opgetrokken fundering. Op de fundering is een betonnen onderbouw aangebracht voorzien van een betonnen dak. De onderbouw is voorzien van twee draaibare gietijzeren ramen en zes later aangebrachte vaste stalen ramen. Aan een zijde een houten deurkozijn waarvan de bovendorpel is voorzien van onder 45 graden afgeschuinde hoeken. Het boven de dorpel aangebrachte lood is voorzien van een geschulpte rand. In het kozijn is een houten toegangsdeur voorzien van een geprofileerde sierlijst aangebracht. Naast de deur vlak boven het maaiveld een koperen plaatje met hierop de volgende tekst: Boltje en Buwalda Betonbouw Heerenveen De voorwaterloop is voorzien van een stalen krooshek en een dubbele schotbalksponning. De stalen vijzel is gelegen in een betonnen vijzelbak met houten deksels. Voor de molen een betonnen verdeelbak met stalen inlaatschuiven voor de diverse polderpeilen en het inlaten van boezemwater. In de verdeelbak komt tevens een betonnen duiker uit welke onder het Weidumerdiep doorloopt, zodat ook de polder aan de andere zijde van de boezem bemalen kan worden. Deze duiker is aan de inlaatzijde nog voorzien van een stalen kroosrek. De molen is hiermee in staat diverse bemalingsgebieden met een ander polderpeil te bemalen. De betonnen achterwaterloop is voorzien van een houten wachtdeur. De molen maalt uit op het "Weidumerdiep" (Friese boezem). In het Weidumerdiep voor de achterwaterloop van de molen, ter bescherming van deze waterloop en de onder het Weidumerdiep gelegen duiker, zijn een drietal houten meer/schamppalen, voorzien van een gietijzeren muts, aangebracht. De stalen toren heeft een ladder en een vrij hoog gelegen stelling. De stelling bestaat uit stalen liggers, een houten dek en een stalen hekwerk. Aan de bovenzijde van de toren is een op kogellagers draaiend gietstalen motorlichaam aangebracht. Het dertig gegalvaniseerde stalen bladen tellende windrad heeft een diameter van 12 meter. Het rad bestaat uit tien straalarmen waartussen segmenten met ieder drie bladen verbonden door drie ringen zijn aangebracht. De molen is voorzien van twee vanen: een hoofdvaan en een zijvaan. De eerste dient voor de zelfregeling naar de windrichting, de tweede voor zelfregeling naar windsterkte. De molen is voorzien van een gietstalen gaande werk en stalen spillen. Het motorlichaam, het wiekenrad en de vanen werden in 1993 gedemonteerd en opgeslagen in afwachting van de restauratie. In de jaren 50 werd een zogenaamde gecombineerde bemaling aangebracht. D.w.z. de vijzel kan zowel op windkracht (hoofdbemaling) als door een elektromotor (hulpbemaling) worden aangedreven. Dit is de grootste windmotor gemeten naar diameter van het windrad in Nederland. Waardering De zogenaamde Amerikaanse windmotor uit het begin van de 20e eeuw is van algemeen cultuurhistorisch en industrieel- archeologisch belang: - voor de geschiedenis van de industriële archeologie van Nederland, in het bijzonder van die der windmotoren; - voor de ontwikkeling van de vroeg-20e-eeuwse Nederlandse bemalingstechniek met gebruikmaking van Amerikaans model windmolens; - als molentype kenmerkend voor de fase tussen windmolenbemaling en motorbemaling; - vanwege zijn rol in het ontstaan van de bemalinggeschiedenis van het bemalingsgebied "Weidumerpolder" van het voormalige Waterschap "De Oosterwierumer Polder" en later het Waterschap "Marne-Middelsee"; - omdat hij,met de molens van Mantgum en Dearsum, een belangrijk ensemble vormt in het gebied van de voormalige Middelzee; - omdat hij behoort tot de groep van inmiddels zeldzaam geworden grote "Herkules" windmotoren; - vanwege zijn landschappelijke betekenis als markant herkenningspunt in het weidegebied ten oosten van Weidum. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516363
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Windmotor Weidum 1
De windmotor in 2007
De windmotor in 2007
Basisgegevens
Plaats Weidum, Friesland
Bouwjaar 1920
Type Amerikaanse windmotor
Kenmerken 30 bladen
Vlucht 12 m
Functie poldermolen
Bestemming  polderbemaling, op vrijwillige basis
Restauraties  ca. 2005
Monumentnummer  516363
Externe link(s)
Windmotordatabase
Portaal  Portaalicoon   Molens

De Windmotor Weidum 1 is een poldermolen nabij het Friese dorp Weidum, dat in de Nederlandse gemeente Littenseradeel ligt.

Beschrijving

De molen is een Amerikaanse windmotor, die nog geen halve kilometer ten oosten van Weidum aan de Dekemawei staat, de weg naar Wijtgaard. De windmotor is een Herkules Metallicus, die werd vervaardigd bij de Vereinigte Windturbine Werke AG in Dresden en in 1920 werd gebouwd. Hij heeft een onderbouw van beton, een platform, twee windvanen en een windrad met 30 bladen en een diameter van 12 meter.

De molen raakte in verval nadat zijn functie was overgenomen door een nabijgelegen elektrisch gemaal aan de Zwette, maar hij werd halverwege het eerste decennium van de 21e eeuw gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt. De windmotor, een rijksmonument, is eigendom van het Wetterskip Fryslân, dat hem heeft aangewezen als reserve-gemaal in geval van ernstige wateroverlast. Hij is in beginsel niet geopend voor publiek, maar kan soms tijdens open dagen worden bezichtigd.

In 2002 werd deze windmotor afgebeeld op een Nederlandse postzegel in een reeks over industrieel erfgoed.[1]

Zie ook


Monumenten in de buurt van Windmotor Weidum 1 (Windmotor Weidumerpolder) in Weidum

Woning met zesruitsvensters onder schilddak met hoekschoorstenen

Lytse Buorren 12
Weidum (Gemeente Littenseradiel)
Woning onder schilddak met hoekschoorstenen. Zesruitsvensters.

Langgerekt gebouw zonder verdieping onder zadeldak met schild aan de westzijde en aan de straatzijde een groot en vier kleine vensters met roedenverde ..

Lytse Buorren 2
Weidum (Gemeente Littenseradiel)
Langgerekt gebouw zonder verdieping onder zadeldak met schild aan de westzijde. Aan de straatzijde een groot en vier kleine vensters met roe..

Woning met drie zestienruitsvensters onder schilddak met hoekschoorstenen met borden

Greate Buorren 13
Weidum (Gemeente Littenseradiel)
Woning onder schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Drie vensters ieder met 16 ruiten.

Windmotor Weidum 2 (Borniamoune)

Hegedyk 44
Weidum (Gemeente Littenseradiel)
Inleiding De AMERIKAANSE WINDMOTOR is een herkenningspunt aan de rand van de afgegraven terp van het dorp Weidum. De naar Amerikaans model ..

Begraafplaats van de familie Buma, toegangspartij

Greate Buorren 2
Weidum (Gemeente Littenseradiel)
Bumalaan. Gemetselde hekpijlers met natuurstenen hoofdgestellen en bekronende gebeeldhouwde leeuwen, die gepolychromeerde wapenschilden vast..

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)