Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hek rond de Wilhelminaboom in Wommels

Overig

Terp 21
8731AX Wommels (gemeente Littenseradiel)
Friesland

Bouwjaar: 1898


Beschrijving van Hek rond de Wilhelminaboom

Inleiding Het HEK rond de Wilhelminaboom, een linde geplant ter gelegenheid van de kroning van Wilhelmina, is zeskantig en vervaardigd en gemerkt door de Doetinchemse IJzergieterij te Doetinchem. Vijf panelen zijn voorzien van medaillons met het jeugdportret en-profil van de vorstin. De boom staat op een groen grasveld op de terp van Wommels, tegenover de kerk. Deze openbare groene ruimte leende zich gemakkelijk voor straatmeubilair (zoals de niet van rijkswege beschermde, bakstenen zitbank die in 1937 werd aangeboden door Vereniging Dorpsbelang in 1937). Omschrijving Een zeskantig gietijzeren hek op een betonnen onderbouw; hekwerken tussen gecanneleerde posten, bekroond met een bloemkelk en zeskantige spits; aan de boven- en onderzijde van de schacht rozetten en het merk DOETINCHEMSE YZERGIETERY. Het hek bestaat uit spijlen met een nodus aan de boven- en onderzijde en een strook ruiten, verlevendigd met vierpuntige sterren op de snijpunten. Op de bovenregel van het hekwerk een opengewerkte spitsruit. In het midden van de vijf hekwerken een ovalen medaillon met het jeugdportret van de vorstin en-profil. Op het zesde hekwerk een gekroonde banderol met de tekst 18 / KONINGIN WILHELMINA - BOOM / 98 //. Waardering Het hek uit 1898 rond de zogenaamde Wilhelminaboom is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: - als herinnering aan een historisch moment, namelijk de inhuldiging in 1898 van Wilhelmina als vorstin; - vanwege het bijzondere belang van het object voor de Doetinchemse IJzergieterij en de verspreiding van de producten van deze gieterij in Nederland, i.c. in de provincie Friesland; - vanwege het bijzondere materiaalgebruik en detaillering, met name de toepassing van gietijzer en de toepassing van het portret van de vorstin; - vanwege de bijzondere betekenis van het object als straatmeubilair in de bebouwde kom van Wommels; - vanwege de zeer hoge mate van gaafheid van het object, - vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van Wilhelminabomen c.a. in het algemeen en van herinneringsmonumenten van de Doetinchemse IJzergieterij in Friesland in het bijzonder. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516356
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hek rond de Wilhelminaboom in Wommels

Jacobikerk. Hervormde kerk en toren

Terp 19
Wommels (Gemeente Littenseradiel)
HERV. KERK en TOREN. Fors laatgotisch kerkgebouw met vijfzijdige koorsluiting inwendig zijn de muren verankerd door trekbalken met korbeels ..

Kaaspakhuis Voorm. kaaspakhuis

Keatsebaen 10
Wommels (Gemeente Littenseradiel)
PAND met verdieping onder schilddak, oorspronkelijk kaaspakhuis, waartoe op de verdieping halfcirkelvormige openingen zijn waarin roosters m..

Tsiispakhus It Tsiispakhús (zuivelmuseum)

Ald Hiem 2
Wommels (Gemeente Littenseradiel)
Inleiding Het langgerekte PAKHUIS voor de opslag van kaas (tegenwoordig museum) en oorspronkelijk behorend bij het woonhuis van de kaashand..

Woonhuis bij kaaspakhuis

Terp 35
Wommels (Gemeente Littenseradiel)
Inleiding De verschijningsvorm van het WOONHUIS, behorende bij het kaaspakhuis, dateert grotendeels uit de periode 1890-1905. Het huis is g..

Kaaskoopmanswoning in ambachtelijk-traditionele stijl

Terp 20
Wommels (Gemeente Littenseradiel)
Inleiding Het WOONHUIS voor een kaaskoopman is volgens de gedenksteen in de westgevel gebouwd in 1871. Wellicht is de legger van de eerste ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hek rond de Wilhelminaboom in Wommels