Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Veldzicht, tuin in Jellum

Tuin Park Landgoed

Hegedyk 21
9026BA Jellum (gemeente Littenseradiel)
Friesland

Bouwjaar: ca. 1898-1900 1900 ca. 1898-1900
Architect: L.P. Bosgra Bosgra 1900 L.P. Bosgra


Beschrijving van Veldzicht, tuin

Inleiding De twee kolommen bevinden zich in de tuin destijds behorende bij het woonhuis uit 1884 Hegedyk 21 te Jellum. De tuin maakte deel uit van een oorspronkelijk rechthoekig groot perceel. De tuinaanleg dateert uit 1898-1900 in opdracht van H.T.A. Jorritsma. Het oorspronkelijke ontwerp omvatte naast de twee bakstenen kolommen met petroleumverlichting onder meer slingerpaden, waterpartijen, een kettingbrug en een hok of jachthutten. Volgens de overlevering hadden de lantaarnglazen opschriften, die na het ontsteken van de lichten te lezen gaven: KERKDIEF en PRUIKJE, bijnamen die zouden verwijzen naar een of meer kerkvoogden. Momenteel zijn van de originele tuinaanleg de singels, het heuveltje, een hok en de twee voornoemde kolommen nog aanwezig. De tuin zelf en de overige objecten in de tuin zijn van ondergeschikt belang. Omschrijving Op de hoekpunten van de singel zijn twee taps toelopende, gemetselde, vierkante KOLOMMEN gebouwd, die bestaan uit: het postament, geleed door een sokkel met afzaat steen, respectievelijk van bruine en gele strengpersbaksteen, een schacht van gele baksteen en een bakstenen waterlijst. De kolommen zijn opgemetseld uit roodbruine baksteen met op de hoeken gesmoorde baksteen en halverwege de kolom een band van gele baksteen. De bekroning bestaat uit een gemetselde band van gele baksteen, een schacht van roodbruine baksteen afgezet met een hollijst van gesmoorde baksteen en een gemetselde dekplaat. Op de kolommen staat een siersmeedijzeren bekroning. Waardering De twee KOLOMMEN zijn van algemeen belang: - vanwege de fraaie vormgeving; - vanwege de herinnering aan de oorspronkelijke tuinaanleg door de familie Jorritsma; - vanwege de samenhang met het woonhuis; - als karakteristiek onderdeel van de tuin. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516340
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Veldzicht, tuin in Jellum

Veldzicht

Hegedyk 21
Jellum (Gemeente Littenseradiel)
Inleiding WOONHUIS met aangebouwd KOETSHUIS, gebouwd in 1884 in eclectische trant in opdracht van LĂștsen Ymkes Kingma wiens initialen (LY..

Kerkhof, stenen brug met toegangshek bij kerk van Jellum

Hegedyk 15
Jellum (Gemeente Littenseradiel)
Gemetselde stenen brug, waarop ijzeren toegangshek in eenvoudige laat 19e eeuwse vormen, die toegang geeft tot - door linden geflankeerd - o..

Boerderij van het winkelhaaktype met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters en schoorstenen boven de topgevels

Smidshoeke 4
Jellum (Gemeente Littenseradiel)
Boerderij (hoek weg naar Hijlaard). Winkelhaak-type met onderkelderd voorhuis boven topgevels schoorstenen, vensters met zes ruiten.

Tolhuis Voorm. tolhuis

Hegedyk 8
Boksum (Gemeente Menameradiel)
Inleiding In 1825 werd tegen het talud van de oude Middelzeedijk een kustweg aangelegd. Vermoedelijk is het TOLHUIS, waar de reizigers het ..

Unia State, poortgebouw

Stinzepaad 9
Bears (Gemeente Littenseradiel)
Poortgebouw Unia State. Poortgebouw uit 1616 onder zadeldak tussen topgevels met gezwenkte contour. Boven de vensters duivengaten. In de voo..

Kaart & Routeplanner