Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa Rustoord in Grijpskerk

Woonhuis

Groningerstraatweg 64
9843AC Grijpskerk (gemeente Zuidhorn)
Groningen

Bouwjaar: 1891


Beschrijving van Villa Rustoord

Inleiding VILLA met aangebouwd KOETSHUIS gebouwd in 1891 in een Eclectische stijl. Onlangs heeft een algehele verbouwing plaatsgevonden waarbij het woonhuis en koetshuis intern zijn verbouwd en de gevels van het koetshuis opnieuw zijn ingedeeld. Het pand is zeer beeldbepalend gelegen op een deels omhaagd ruim perceel op de hoek van de Groninger Straatweg en de Stationsstraat. Middels twee fronten presenteert het pand zich naar beide straten en vormt hierdoor een zeer fraaie entree naar het dorp Grijpskerk. Het perceel wordt van de openbare weg gescheiden door een eenvoudig uit omstreeks 1891 stammend ijzeren HEK op een gemetseld muurtje, met één beweegbaar deel. In de diepe tuin aan de Stationsstraat staan twee monumentale kastanjebomen. Omschrijving VILLA met aangebouwd KOETSHUIS. De één verdieping hoge VILLA op rechthoekige plattegrond heeft witgepleisterde gevels op een gepleisterd trasraam en wordt gedekt door een afgeplat schilddak met leidekking bekroond met een ijzeren crête; houten kroonlijst; op het noordelijk dakvlak een zinken koekoek bekroond met een vaas waarin een ovaalvormig venster; zuidzijde niet-originele dakkapel; aangesmeerde schoorsteen. De gevels worden geleed door getoogde H-vensters met een gepleisterde omlijsting waaronder een naar voren springend gepleisterd vlak; gepleisterde hoekpilasters met blokmotieven met in het kapiteel een guirlande. De entree in halfrond portiek bevindt zich centraal in de westgevel (front Stationsstraat) en bestaat uit twee houten paneeldeuren waarin gietijzeren panelen met halfrond bovenlicht; drie treden hoge hardstenen stoep; gekleurde tegelvloer. Het portiek wordt omlijst met gepleisterde pilasters; aan weerszijden in het portiek een gepleisterde halfronde nis. Boven de entree een halsgevel met klauwstukken bekroond met balvormige decoraties; dubbele houten paneeldeuren met glas en getoogd bovenlicht, het balkon is echter verdwenen. Aan weerszijden van de entree twee H-vensters. De halsgevel met klauwstukken, die wordt omlijst met pilasters en bekroond met een fronton waarin het jaartal 1891, bevindt zich links van de noordgevel (front Groninger Straatweg). In deze halsgevel twee H-vensters waarboven een T-venster waarvoor een gepleisterde nepbalustrade. Rechts van de halsgevel twee H-vensters. In de oostgevel twee H-vensters, een gepleisterde getoogde nis en dubbele houten paneeldeuren waarin gietijzeren panelen met getoogd bovenlicht waarvoor een niet-originele stoep. Centraal in de zuidgevel dubbele houten paneeldeuren, met een gepleisterde omlijsting, waarin glas en met getoogd bovenlicht; rechts een gepleisterde pilaster met blokmotieven. Links van de entree twee H-vensters en rechts twee T-vensters. Aan deze zijde is het koetshuis aangebouwd. Het INTERIEUR komt wegens verbouw niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking. Het aangebouwde KOETSHUIS heeft witgepleisterde gevels en wordt gedekt door een zadeldak waarop grijze kruispannen. De gevelindeling is niet oorspronkelijk. Waardering Villa met aangebouwd koetshuis en hek van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde: - als voorbeeld van een villa met aangebouwd koetshuis uit 1891 in de provincie Groningen in Eclectische stijl - vanwege de opvallende vormgeving en detaillering - vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van het exterieur - vanwege de fraaie monumentale ligging op de hoek van de Groninger Straatweg en de Stationsstraat. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516304
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa Rustoord in Grijpskerk

Zonnehof

Groningerstraatweg 23
Grijpskerk (Gemeente Zuidhorn)
Inleiding RENTENIERSWONING met aangebouwd KOETSHUIS ontworpen in 1915 door architect K. Siekman Azn. uit Zuidhorn. De opdrachtgever was de ..

Doopsgezinde kerk

Herestraat 18
Grijpskerk (Gemeente Zuidhorn)
Doopsgezinde Kerk. Eenvoudig zaalgebouw, waarin 19e eeuwse preekstoel en twee koperen kronen. Eenklaviers, mechanisch orgel, gemaakt door d..

Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis

Herestraat 50
Grijpskerk (Gemeente Zuidhorn)
Inleiding Voormalig GEMEENTEHUIS met inpandige DIENSTWONING gebouwd in 1913 naar een ontwerp van architect K. Siekman Azn. uit Zuidhorn. De..

Hervormde pastorie

Kerkplein 2
Grijpskerk (Gemeente Zuidhorn)
Ten zuiden van het kerkhof staat de deels nog 16e eeuwse pastorie gekenmerkt door smalle Groninger vensters. In de noordgevel steen ter heri..

Hervormde kerk

Kerkplein 11
Grijpskerk (Gemeente Zuidhorn)
Ned. Herv. Kerk en toren op omheind kerkhof. In 1605 herbouwd, in 1856 oostwaarts verlengde en uitwendig gepleisterd kerkgebouw. In de kerk ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa Rustoord in Grijpskerk

Foto's (2)