Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zaalkerk Voorm. zaalkerk van de Nederlandse Protestanten Bond in Musselkanaal

Kerkelijk Gebouw

Kerkstraat 9
9581TV Musselkanaal (gemeente Stadskanaal)
Groningen

Bouwjaar: 1925
Architect: A.H. Kleinenberg Kleinenberg 1925 A.H. Kleinenberg


Beschrijving van Zaalkerk Voorm. zaalkerk van de Nederlandse Protestanten Bond

Inleiding ZAALKERK, gebouwd voor de Nederlandse Protestanten Bond in 1926 door aannemer J. Bolt in een regionale variant van de Amsterdamse School-stijl. Aan de achterzijde bevindt zich een naoorlogse aanbouw, die wegens te geringe ouderdom niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking komt. In het interieur, dat vrij origineel is, bevinden zich een aantal bijzondere onderdelen, gedecoreerd met geometrische motieven. Tevens is de kleurstelling nog oorspronkelijk. De kerk is gelegen aan een zijstraat van de Marktstraat die loodrecht staat op het Musselkanaal. Omschrijving De één verdieping hoge, deels onderkelderde ZAALKERK op nagenoeg rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een rode gesinterde baksteen op een trasraam van donkerrood gesinterde baksteen en wordt gedekt door een paraboolvormig schilddak tegen rechte topgevel waarop oranje Tuiles du Nord; op de nok een vierkante beschoten dakruiter met ingesnoerde spits bekroond met een ijzeren decoratie, aan elke zijde een galmgat; aan zowel de zuidwest- als noordoostzijde twee houten dakkapellen onder lessenaarsdak met driedelig drieruits venster; fries en gevelbanden van rood en donkerrood gesinterde baksteen (koppen); bakgoot; gemetselde schoorsteen; dakkapellen. De gevels worden geleed door gemetselde steunberen en liggende samengestelde vensters waarin deels gekleurd glas-in-lood of glas met een structuur onder rollaag en gemetselde onderdorpel. De entree bevindt zich in een paraboolvormig portaal in de voorgevel (zuidoostzijde); siermetselwerk van donkerrood gesinterde baksteen; oranje Tuiles du Nord. De entree bestaat uit dubbele houten deuren omlijst met gemetselde pilasters, waarvoor een gemetselde stoep met gietijzeren raster. In de top van de voorgevel een ellipsvormig tweeruits venster met rondom een rollaag. De zuidwestgevel wordt geleed door vier steunberen, twee drieruits vensters waartussen twee samengestelde driedelige drieruits vensters. Aan de voorzijde van de uitbouw een houten paneeldeur waarin glas onder rollaag; aan de zijkant drie steunberen en twee samengestelde tweedelige drieruits vensters. Aan de achtergevel (noordwestzijde) bevindt zich de niet-originele (niet beschermde) aanbouw, met aan de rechterzijde een samengesteld driedelig zesruits venster. De noordoostgevel wordt geleed door zes steunberen, een drieruits venster en vier samengestelde driedelige vensters waarvan één is dichtgemetseld. In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de kleurstelling (bordeauxrood, goud, wit), de houten paraboolvormige spantconstructie met beschoten kap, de houten vloer, de lambrizering van spaanplaat, de houten paneeldeuren met houten omlijsting in geometrische patronen, de portiek waarboven een houten galerij met geometrische decoraties, de interieuronderdelen als de driehoekige houten preekstoel met lezenaar en paraboolvormige houten achterwand, de houten psalmborden en de twee driehoekige houten kroonluchters, alle versierd met geometrische patronen. Waardering Zaalkerk van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde: - als voorbeeld van een zaalkerk uit 1926 in de provincie Groningen in een regionale variant van de Amsterdamse School-stijl - vanwege de typerende vormgeving en zorgvuldige detaillering - vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur - vanwege de waardevolle interieuronderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516268
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Indeling
Hoofdstroming Protestantisme
Richting vrijzinnig
Voortgekomen uit Nederlands Hervormde Kerk in 1870
Aard
Locatie Nederland
Aantal leden 5705 (1970)[1]
5934[2] / 6287[1] (2000)
5338 (2004-'05)[1]
5258 (2005)[3]
4385 (1 mei 2011)[2]
Karakter Vrijzinnig
Portaal  Portaalicoon   Christendom
Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen

Lutheranisme
Lutheranisme
Vrijzinnig-Protestantisme
Vrijzinnig protestantisme
Midden-orthodoxie
Protestantse Kerk in Nederland
Modern-Gereformeerd
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Orthodox Protestantisme
Calvinisme
Gereformeerd protestantisme
Orthodox-protestantisme
Orthodox Gereformeerd
Orthodox-gereformeerden
Bevindelijk Gereformeerden
Bevindelijk gereformeerden
Evangelisch
Evangelisch Christendom

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, actief onder de naam Vrijzinnigen Nederland is een kerkgenootschap in Nederland.

Driebergen Parklaankerk.jpg

Geschiedenis

1rightarrow blue.svg Zie ook Protestantisme in Nederland

De Nederlandsche Protestanten Bond, Nu Vrijzinnigen Nederland (VN), werd opgericht in 1870 door Cornelis Willem Opzoomer, Cornelis Petrus Tiele en anderen. Het was een reactie door de aanhangers van het vrijzinnig-protestantisme op de Confessionele vereniging, welke in 1864 ontstond.

Bij de oprichting van NPB, tekenden zich twee stromingen af: Zij die zich los van de bestaande kerken wilden organiseren, dit werd de NPB, en zij die de vrijzinnigheid zagen als een stroming binnen de gevestigde Nederlandse Hervormde Kerk, deze laatste stroming richtte in het begin van de 20e eeuw de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (tegenwoordig VVP) op. Binnen de vrijzinnige stroming werd de Bijbel niet gezien als het Woord Gods in letterlijke zin, maar veel meer als een document dat getuigt van de liefde van God. Ook probeerde men de moderne wetenschappelijke inzichten en de rationaliteit in verbinding te brengen met het geloof.

Vanuit de NPB kwam de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme voort, die de aanzet gaf tot de oprichting van de VPRO (1926) en eveneens betrokken was bij de Leidse Bijbelvertaling (1914).

Heden

Vrijzinnigen Nederland (VN) heeft een verenigingsstructuur en is geen kerkgenootschap in de zin van de Nederlandse wet. Zij heeft ongeveer 3000 leden en 45 zelfstandige plaatselijke afdelingen, die onderling sterk kunnen verschillen. In de ene plaats dient het religieus humanisme als uitgangspunt en in de andere plaats het vrijzinnig christendom. Alle vrijzinnig denkende mensen kunnen lid van de vereniging worden, ook als ze al lid zijn van een (ander) kerkgenootschap. Plaatselijk wordt vaak samengewerkt met lidmaten en gemeenten van Remonstranten, Doopsgezinden en PKN.

VN was betrokken bij de oprichting van de Raad van Kerken in Nederland in 1968 en deed daarin mee. Eerst als "gastlid" en sinds 2000 als "aspirantlid". In 2005 vroeg VN volwaardig lidmaatschap in de Raad aan. Dit werd echter in 2010 afgewezen, waarna VN zich distantieerde van de Raad.[4] Later werd VN toch weer "geassocieerd lid" van de Raad.

In 1991 werd de naam van de Nederlandse Protestanten Bond gewijzigd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. Sinds mei 2014 is de officiële naam "Vrijzinnigen Nederland".

Kerkgebouwen

Ontstaan van de verschillende stromingen in Nederland

Eén van de meer bekende kerkgebouwen van VN is de Van Houtenkerk te Weesp, die in 1940 aan deze vereniging werd geschonken.

Ook in Schiedam is een bekend kerkgebouw van VN te vinden. Dit werd in gebruik genomen in 1909. De plaatselijke afdeling van VN werd gesticht door François Haverschmidt, die predikant en leidsman van de Schiedamse vrijzinnigen was.

Het voormalige kerkgebouw aan de Middelhovenstraat in Dieren behoorde eveneens toe aan de VN. Ook de Parklaankerk (Driebergen-Rijsenburg) behoort toe aan VN.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Zaalkerk Voorm. zaalkerk van de Nederlandse Protestanten Bond in Musselkanaal

Lagere school met erfafscheiding

Marktstraat 43
Musselkanaal (Gemeente Stadskanaal)
Inleiding SCHOOLGEBOUW opgetrokken in een stijl waarin regionale Amsterdamse School-elementen in zijn te herkennen. De oorspronkelijk uit h..

Vijfde Verlaat (Stenen Verlaat)

Sluisstraat 149
Musselkanaal (Gemeente Stadskanaal)
Inleiding Complex bestaande uit een SCHUTSLUIS, een OPHAALBRUG en een SLUISWACHTERSWONING. Het Vijfde Verlaat, Tweede Musselverlaat of Sten..

Vijfde Verlaat, sluiswachterswoning

Sluisstraat 149
Musselkanaal (Gemeente Stadskanaal)
Omschrijving De één verdieping hoge, deels onderkelderde SLUISWACHTERSWONING op nagenoeg rechthoekige plattegrond is opgetrokken in bruin..

Krimpenboerderij met Jugendstil-elementen

Zuiderdiep 385
2e Exloërmond (Gemeente Borger Odoorn)
Inleiding Boerderij van het krimpentype gebouwd in 1912, naar ontwerp van J.H. Prummel. In de vormgeving vertoont de boerderij trekken van ..

Sint-Jozefkerk

Kerklaan 23
Zandberg (Gemeente Borger Odoorn)
Inleiding Roomskatholieke kerk gewijd aan de Heilige Jozef gebouwd in 1931. De overvolle gemeente van het Duitse Rüttenbrock begon in het..

Kaart & Routeplanner

Route naar Zaalkerk Voorm. zaalkerk van de Nederlandse Protestanten Bond in Musselkanaal

Foto's (1)