Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gereformeerde Poststraatkerk in Stadskanaal

Kerkelijk Gebouw

Poststraat 30
9501ER Stadskanaal
Groningen

Bouwjaar: 1908-'09 1952 (uitbr.) 1980 (rest.) 1909 1908-'09 1952 (uitbr.) 1980 (rest.)
Architect: C. Linzel Linzel C 1909 C. Linzel


Beschrijving van Gereformeerde Poststraatkerk

Inleiding Gereformeerde KERK, in 1909 gebouwd ter vervanging van een te klein geworden zaalkerk van de Afgescheidenen uit 1845. Aannemer/architect bij de bouw was C. Linzel. Linzel gaf de kerk een kruisvormige plattegrond en een Eclectisch uiterlijk. In 1912 werd naast de kerk een nieuwe pastorie gebouwd; deze is in de jaren tachtig afgebroken. De kerk werd in 1952 aan de achterzijde uitgebreid met een aanbouw waarin vergaderlokalen werden ondergebracht. In 1980 is de kerk gerestaureerd, waarbij de banken, de kansel en de vloeren onder meer zijn vervangen. Het orgel is in 1886 gebouwd door orgelmaker J. Doornbos voor de Ebbingekerk in Groningen. In 1909 werd dit orgel met front overgebracht naar de kerk in Stadskanaal. Volgens overlevering zou het bovendeel van het front afkomstig zijn van het voormalig Lohman-orgel (1820) van de Hervormde kerk te Noordlaren. Het orgel zelf valt buiten de bescherming van rijkswege. De kerk is teruggerooid gelegen aan het Stadskanaal en heeft een voorplein, dat vroeger werd omsloten door een ijzeren hek. Omschrijving Gereformeerde KERK met kruisvormige plattegrond, opgetrokken in een rode baksteen op een trasraam van gesinterde klinkers, afgezet met een geglazuurde rand. Het samengestelde zadeldak heeft een pannendak (niet origineel) en een goot op gemetselde klossen met eronder een muizentandfries. De vier topgevels hebben alle een gepleisterde afdekrand en een decoratieve tuit, met uitzondering van die aan de voorzijde; deze heeft een zich verjongende toren op vierkante grondslag met aan alle zijden een keperboogvormige beëindiging en bekroond door een zeshoekige spits, gedekt met leien en windwijzer in top. De toren heeft op de eerste laag een rondboogfries en aan de beide zijkanten een smal venster met gepleisterde latei en aan de voorzijde een drielichtvenster onder gepleisterde lateien boven twee spitsbogen; op de tweede laag vier spitsboogvormige galmgaten en vier driehoekige vlakken. De gevels worden geleed door gemetselde steunberen met gepleisterde hoekstukken, en door glas-in-lood spitsboogvensters met gemetselde tracering en gepleisterde aanzetstenen, en schuin aflopende gepleisterde onderdorpels. De steunberen hebben gietijzeren ontluchtingsroosters vervaardigd door: "Mayward brothers, Union Street, Boroughs". (voorzover leesbaar.) De voorgevel (zuidwest) heeft vier doorgetrokken gemetselde pijlers met gepleisterde bekroning, een klimmend spitsboogfries met gepleisterde accenten en ter hoogte van de dakgoot een gepleisterde band met metselwerk ertussen. Midden in de voorgevel de hoofdentree in een iets uitgebouwd portaal met tuitgevel en schouders. De entree bestaat uit een dubbele, licht getoogde houten deur met decoratieve ijzeren gehengen onder een drieruits spitsboogvormig bovenlicht met glas-in-lood, binnen een omlijsting van gelaagde spitsbogen; een natuurstenen stoep (twee treden). Boven de entreepartij en aan weerszijden ervan een spitsboogvenster; in het trasraam twee uitgespaarde gemetselde rechthoekige vlakken. De zuidoostgevel heeft twee spitsboogvensters; de noordwestgevel twee spitsboogvensters en een dubbele, licht getoogde deur met spitsboogvormig bovenlicht met glas-in-lood en een gemetselde stoep. De beide topgevels van het dwarsschip hebben gepleisterde gevelbanden; beganegronds een deur met spitsboogvormig bovenlicht onder een spitsboog met gepleisterde aanzetstenen en vier kleine spitsboogvensters met glas-in-lood; op de verdieping een groot drielicht spitsboogvenster met tracering en glas-in-lood; aan de zuidwestzijde van het dwarsschip, links en rechts twee spitsboogvensters; aan de noordoostzijde links twee dichtgemetselde spitsboogvensters en rechts een dichtgemetseld spitsboogvenster en een houten brandtrap met spitsboogvormige deur op de verdieping. De topgevel aan de achterzijde (noordoost) heeft gepleisterde gevelbanden en een dichtgemetseld drielichtvenster; aan de noordwestzijde een dubbele, licht getoogde deur met spitsboogvormig bovenlicht met glas-in-lood. Aan de achterzijde zijn jongere aanbouwen gebouwd die buiten de bescherming van rijkswege vallen. In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: in de drie armen de houten galerijen; het houten tongewelf met ronde gietijzeren ontluchtingsroosters en trekstangen, steunend op houten consoles met vogelkopmotief; de houten orgelkas met florale motieven en palmetten met als bekroning twee bazuinblazende engelen, een davidsbeeld en twee vlampotten. Waardering Gereformeerde KERK van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde - als voorbeeld van een dorpskerk met kruisvormige plattegrond uit 1909 - als voorbeeld van een voormalige kerk van de Afgescheidenen - vanwege de mengeling van opvallende pleisterwerkdecoraties en neogotische elementen - vanwege redelijke mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur - vanwege de beeldbepalende ligging aan het Stadskanaal. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516259
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Postraatkerk
Kerk van de protestantse gemeente Stadskanaal (voorheen gereformeerde kerk)
Kerk van de protestantse gemeente Stadskanaal (voorheen gereformeerde kerk)
Plaats Stadskanaal
Gebouwd in 1908/1909
Restauratie(s) 1980
Monumentale status rijksmonument
Monumentnummer  516259
Architectuur
Architect(en) Christoffer Linzel
Bouwmateriaal rode baksteen
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Poststraatkerk is een kerk van de protestantse gemeente Stadskanaal aan de Poststraat aldaar. De kerk is in de jaren 1908/1909 gebouwd door de plaatselijke architect en aannemer Christoffer Linzel als een kerk voor de gereformeerden.

Geschiedenis

De kerk met een kruisvormige plattegrond werd in de beginjaren van de 20e eeuw gebouwd als vervanging van de te klein geworden kerk van de gereformeerden in Stadskanaal. De plaatselijke aannemer/architect Linzel kreeg de opdracht om de kerk te bouwen. Hij ontwierp de kerk in een eclectische stijl en maakte daarbij gebruik van neogotische- en neorenaissancevormen[1][2].

Het door de Groninger orgelbouwer Jan Doornbos in 1886 vervaardigde kerkorgel komt oorspronkelijk uit de Ebbingekerk in Groningen. Het werd direct in 1909 in de Stadskanaalster kerk geplaatst. Mogelijk bevat het onderdelen van het orgel van Nicolaus Anthony Lohman dat van 1820 tot 1876 in de Bartholomeüskerk (Noordlaren) heeft gestaan.

In 1912 werd grenzend aan de kerk een pastorie gebouwd. In 1952 werd de kerk uitgebreid met een zalencentrum ten behoeve van de kerkelijke activiteiten. Bij de restauratie in 1980 werden het kerkmeubilair en de preekstoel vervangen. De pastorie verdween toen weer.

De kerk (met uitzondering van het orgel) is erkend als een rijksmonument vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde van het gebouw.

Stadskanaal, Poststraatkerk

Monumenten in de buurt van Gereformeerde Poststraatkerk in Stadskanaal

De Beuk

Drouwenerstraat 4
Stadskanaal
Omschrijving Voormalige DIRECTEURSVILLA met aangebouwde SCHUUR uit 1905, opgetrokken in Overgangsstijl met Chaletstijl elementen in gepleis..

Houtloods

Drouwenerstraat 7
Stadskanaal
Omschrijving HOUTLOODS uit omstreeks 1890, opgetrokken in hout en rode baksteen (woongedeelte) op een rechthoekige plattegrond. Het flauw h..

Winkelwoning met Art Nouveau-elementen en aangebouwd pakhuis

Handelsstraat 59
Stadskanaal
Inleiding WINKELWONING met aangebouwd PAKHUIS gebouwd omstreeks 1914 als grossierderij met woonhuis waarin Art-Nouveau elementen zijn te he..

Julianapark

Hofje 1
Stadskanaal
Omschrijving Het door straten omringde PARK, omzoomd door diverse loofbomen, is opgebouwd rondom een centraal gelegen open gebied waar een ..

Rentenierswoning in rationalistische stijl met aangebouwde schuur

Handelsstraat 17
Stadskanaal
Inleiding RENTENIERSWONING met aangebouwde SCHUUR, gelegen aan het Stadskanaal en ontworpen in 1917 door architect H. Salomons uit Stadskan..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gereformeerde Poststraatkerk in Stadskanaal

Foto's (1)