Meer dan 63.000 rijksmonumenten


R.K. Sint-Josephkerk in Delfzijl

Kerkelijk Gebouw

Buitensingel 16
9934GB Delfzijl
Groningen

Bouwjaar: 1924
Architect: C.A. Hardeman Hardeman 1924 C.A. Hardeman


Beschrijving van R.K. Sint-Josephkerk

Omschrijving Rooms-katholieke KERK met transept, smalle aangekapte zijbeuken en veelhoekige koorsluiting, opgetrokken in een bruine baksteen op een iets uitspringend trasraam van bruine klinkers. Het samengestelde dak is gedekt met leien en heeft een houten goot op klossen, met eronder een muizetandfries; in het dakvlak vijf houten dakkapelletjes met houten luik onder een steekkapje met overstekend puntdak, gedekt met leien en zinken piron. De gevels worden geleed door gemetselde steunberen en spitsboogvensters met glas-in-lood, deels met bakstenen tracering. De voorzijde (west) wordt gemarkeerd door een uitgebouwd torendeel op vierkante plattegrond met ingesnoerde torenspits met kruis, gedekt met leien; aan de linkerzijde een doopkapel met twee glas-in-lood spitsboogvensters onder een tentdak met zinken piron; aan de rechterzijde een smalle vijfhoekige aanbouw met vijfzijdig puntdak met piron en drie piepkleine vensters. De vier bouwlagen hoge toren met hoeksteunberen heeft aan de westzijde de hoofdentree in een voorportaal met tuitgevel; de entree bestaat uit dubbele deuren met decoratieve ijzeren gehengen onder een tweeruits spitsboogvormig bovenlicht met glas-in-lood, binnen een bakstenen omlijsting van verspringende spitsbogen. Boven de entree een groot spitsboogvenster met glas-in-lood en bakstenen tracering; op de derde bouwlaag aan de westzijde drie spitsboogvensters met glas-in-lood en aan de noordzijde drie blinde spitsboogvensters; op de vierde bouwlaag aan elke zijde drie open spitsboogvormige galmgaten, waarboven een ronde metseldecoratie. In de westzijde van de rechter zijbeuk een houten deur met ijzeren gehengen onder een spitsboogvormig bovenlicht van glas-in-lood. Aan het transept aan de zuidkant is een portaal onder een plat dak aangebouwd met deur met stoep en spitsboogvenster, die leidt naar de sacristie, die aan de zuidzijde van het veelhoekige koor is vastgebouwd. De sacristie onder een schilddak met op het dakvlak een gemetselde schoorsteen en een dakkapelletje, en op de nokeinden twee zinken pirons, heeft drie kleine houten vensters onder een spitsboog met gemetselde boogtrommel. Aan de noordzijde van het koor is een kaarsenkamer met glas-in-lood spitsboogvenster gebouwd onder een schilddak. Alle daken van de aanbouwen zijn gedekt met (namaak)leien en hebben een houten bakgoot. In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: de kruisribgewelven; de tegelvloer in rood, zwart en crème; de twee rijen houten kerkbanken; het hoofdaltaar van marmer en hardsteen met koperen accenten; het zeshoekige houten doopvont; de zware dubbele houten deuren met tweeruits glas-in-lood bovenlicht naar het portaal; de natuurstenen gevelsteen met "Anno 1924"; de houten paneeldeuren naar sacristie, kaarsenkamer en trapopgang; het dubbele, beweegbare smeedijzeren hek in de spitsboog, die leidt naar de doopkapel met kruisribgewelf; de houten kast in de sacristie. Waardering Rooms-katholieke kerk van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde - als laat voorbeeld van een rooms-katholieke kerk in neogotische stijl uit 1924 - vanwege de sobere, doch verzorgde vormgeving - vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur - vanwege de functionele relatie met de pastorie - vanwege de beeldbepalende ligging (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516183
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van R.K. Sint-Josephkerk in Delfzijl

R.K. pastorie en consistorie

Buitensingel 18
Delfzijl
Omschrijving Twee bouwlagen hoge PASTORIE uit 1924, die via de consistorie met de rooms-katholieke kerk is verbonden. Pastorie en consistor..

Zeevaartschool Abel Tasman (v/h Noorderkweekschool Abel Tasman}

Abel Tasmanplein 4
Delfzijl
Inleiding SCHOOLGEBOUW, oorspronkelijk genaamd Noorderkweekschool Abel Tasman, gebouwd in 1930 door gemeente-architect C.C.J. Welleman en d..

Adam

Molenberg 21
Delfzijl
Grote molen achtkante bovenkruier met stelling, geheten Adam, in 1875 herbouwd met achtkant van de molen Adam (1795) uit Bedum. Thans Museum..

Station Delfzijl

J. van den Kornputplein 1a Kornputplein J. van den Kornputplein 1a
Delfzijl
STATIONSGEBOUW met aardige perronoverkapping, van het zogenoemde 2e type uit en ontstaan in 1883 tijdens de 2e en 3e Staatsaanleg (periode 1..

Dubbel woonhuis in een regionale variant van de Amsterdamse Schoolstijl

Menno van Coehoornsingel 25
Delfzijl
Inleiding Dubbel WOONHUIS, gebouwd in 1931 naar een ontwerp van de Gebroeders de Boer, aannemers uit Delfzijl. Het dubbele, spiegelbeeldig ..

Kaart & Routeplanner

Route naar R.K. Sint-Josephkerk in Delfzijl

Foto's (2)