Meer dan 63.000 rijksmonumenten


't Westland, samengesteld fabriekshuizen in Alphen aan den Rijn

Nijverheid Industrie

Julianastraat 2 a
2405CH Alphen aan den Rijn
Zuid Holland

Bouwjaar: 1898


Beschrijving van 't Westland, samengesteld fabriekshuizen

Inleiding Samengesteld FABRIEKSGEBOUW met inpandig woonhuis in een eenvoudige aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante bouwstijl. De Alphense stoomvruchtensappenfabriek 't Westland werd in 1898 gebouwd door Louis Varossieau. Blijkens de tekst op een gevelsteen in de oostgevel van het pand stond op deze plek al eerder een fabriek: 'Herbouwd in 1898 de eerste steen gelegd door Louis Varossieau oud 76 jaar 11-10-1898'. In 1925 sloot de fabriek haar poorten, waarna timmerman J. Haring het pand in gebruik nam als wasmachinefabriek. Twee jaar later werd het pakhuis langs de Oude Rijn verbouwd tot woonhuis voor de familie Haring. Het gebouw is gesitueerd achter Julianastraat 2 en grenst met de zuidgevel aan het Omleidingskanaal en met de oostgevel aan de Oude Rijn. Het pand bestaat uit een lange voormalige fabriekshal loodrecht op de Oude Rijn en vier pakhuizen die dwars op de hal zijn gebouwd met de voorgevels grenzend aan het Omleidingskanaal. Enkele venster- en deurpartijen in de gevels zijn in de loop der jaren gewijzigd. Omschrijving Samengesteld éénlaags bouwvolume op vierkante plattegrond bestaande uit vier pakhuizen en dwars daarop de voormalige fabriekshal onder gebroken zadeldaken met gesmoorde kruispannen; de tuitgevels zijn voorzien van deklijsten. Tussen de daken van de pakhuizen rijst de fabrieksschoorsteen op. De gevels zijn opgetrokken in bruine baksteen met gepleisterde speklagen en sierbanden van gele verblendsteen. Boven de gevelopeningen getoogde strekken afgesloten met rollagen in oranje en gele verblendsteen. De zuidgevel bestaat uit de vier tuitgevels van de pakhuizen, waarvan de meest linker iets groter dan de overige drie. Op de begane grond enkele en dubbele deuren en zes- en negenruits vensters met getoogde bovendorpels. In de meest linker gevel een recht gesloten gekoppeld zesruits venster. Op de zolderlagen in alle gevels deuren onder hijsbalk, in de meest rechter een zoldervenster. In de oostgevel twee gekoppelde zesruits vensters onder getoogde tweeruits bovenlichten en een deur met bovenlicht behorend bij het woonhuisgedeelte. Rechts daarvan de tuitgevel van de voormalige fabriekshal met iets uitgemetselde aanzetten en op de begane grond twee getoogde vensters aan weerszijden van een gewijzigde deurpartij. In de geveltop een hijsbalk. Tegen de oostgevel van de voormalige fabriekshal een risaliet onder een flauw hellende steekkap met in de geveltop een hijsbalk boven deurpartij. In de gevel zijn de strekken van de oorspronkelijke gevelopeningen nog aanwezig, de vensters en deuren zijn echter gewijzigd. De hoge fabrieksschoorsteen is opgetrokken in rode baksteen en bovenin gedecoreerd met in gele baksteen uitgevoerde sierelementen. Waardering De voormalige stoomvruchtensappenfabriek 't Westland is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als representatief en redelijk gaaf bewaard gebleven voorbeeld van kleinschalig industrieel erfgoed in Nederland uit het eind van de 19de eeuw. De voormalige stoomvruchtensappenfabriek is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde te weten de eenvoudige Neo-Hollandse Renaissance-bouwstijl en de herkenbare typologie met de fabrieksschoorsteen. Het pand is in hoge mate van stedenbouwkundig belang vanwege de beeldbepalende situering op de hoek van de Oude Rijn en het Omleidingskanaal. Met name het exterieur van de fabriek is redelijk gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516146
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van 't Westland, samengesteld fabriekshuizen in Alphen aan den Rijn

Winkelwoonhuis

Julianastraat 38
Alphen aan den Rijn
Inleiding WINKELWOONHUIS uit omstreeks 1850 met nagenoeg in oorspronkelijke staat verkerend winkelinterieur uit circa 1910. Aan de achterz..

Sint-Bonifaciuskerk

Paradijslaan 7
Alphen aan den Rijn
Inleiding De St. Bonifatiuskerk, een KRUISBASILIEK, is in 1885-1886 gebouwd in Neo-Gotische stijl naar ontwerp van de Rotterdamse architect..

Bidkapelletje op begraafplaats

Paradijslaan 7
Alphen aan den Rijn
Omschrijving Op de begraafplaats staat een BIDKAPELLETJE, dat in 1891 van de oude begraafplaats naar de huidige lokatie is overgebracht, op..

Verenigingsgebouw "St. Jozef" met interieur

Paradijslaan 3
Alphen aan den Rijn
Inleiding Het VERENIGINGSGEBOUW, "St. Jozef", is 'met het oog op de behoefte der jongelieden' in 1903 gebouwd in Nieuwe Historiserende ..

St. Bonifatiuskerk: pastorie

Paradijslaan 6
Alphen aan den Rijn
Inleiding De bij de St. Bonifatiuskerk behorende PASTORIE in Traditionalistische bouwtrant met Neo-Renaissance en Neo-Gotische elementen is..

Kaart & Routeplanner

Route naar 't Westland, samengesteld fabriekshuizen in Alphen aan den Rijn

Foto's (1)