Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Koningin Wilhelminaschool met kapel in Alphen aan den Rijn

Gebouw

Cornelis Geellaan 2
2406JG Alphen aan den Rijn
Zuid Holland

Bouwjaar: 1913-1914


Beschrijving van Koningin Wilhelminaschool met kapel

Inleiding Koningin WilhelminaSCHOOL met KAPEL, in de periode van 1913-1914 gebouwd. In 1953 op is op de kapel een torenspits aangebracht. Links van het oorspronkelijke ingangsportaal zijn drie vensters tot de grond doorgetrokken. In de hoek van de middenvleugel en de vleugel met de kapel is een glazen portaal toegevoegd, deze is voor de bescherming van ondergeschikt belang. Omschrijving De Koningin Wilhelminaschool is in rode baksteen opgetrokken op een U-vormige plattegrond, waardoor het gebouw aan de voorkant (west) half een pleintje omsluit. De middenvleugel telt twee bouwlagen onder een met gesmoorde Tuile-du-Nord pannen gedekt schilddak, de twee haaks daarop staande vleugels bestaan uit één bouwlaag onder een met Tuile-du-Nord pannen gedekt wolfdak. Alle daken hebben een zeeg; de daken steken ver over en zijn voorzien van goten en windveren op gesneden klampen. Verder pironnen op de nokeinden, gemetselde schoorstenen onder kappen en dakkapellen met twee zesruits ramen onder steekkapjes met windveren en gladde houten beschotten in de geveltop; de zijkanten van de dakkapellen zijn bekleed met leien. In het dakvlak van de zuidelijke vleugel drie grote dakkapellen met 6 zesruits ramen. De gevels zijn geleed door vensters die zijn samengesteld uit zesruits ramen, tenzij anders vermeld wordt. De vensters zijn zowel in enkele vorm toegepast, als gekoppeld per twee en drie. In de eindgevels van de vleugels in de afgeknotte geveltoppen vijf gekoppelde kloostervensters met vierruits ramen. Onder de vensters hardstenen waterdorpels, erboven kunststenen lateien; op de begane grond ook segmentvormige ontlastingsbogen met daarin aanzet-, sier en sluitstenen. Bij de ingangen hardstenen stoepen, drempels en schampstenen. Centraal in de voorgevel (west) bevindt de oorspronkelijke hoofdingang zich in een uitgebouwd portaal onder een wolfdak. De ingang bestaat uit een dubbele houten deur met rondboogvormige zesruits vensters en een twaalfruits rondboogvormige bovenlicht met daaronder een tandlijst in kunststeen, die doorloopt boven de drieruits zijlichten. In de gemetselde rand rond de ingang sierblokken van kunststeen. Boven het portaal een plaquette met daarin de naam van de school. In de gevels die het pleintje omarmen zijn kloostervensters met kunststenen tussendorpels en zes- en vierruits ramen aangebracht. Tegen de westelijke eindgevel van de kapel (noordelijke vleugel) bevindt zich een gelijkvormig portaal als in de voorgevel. De kapelingang heeft echter een rechtgesloten dubbele opgeklampte deur met sierlijk vormgegeven kruisgehengen. Aan weerszijden van deze ingang een klein venster, schuin erboven kloostervensters met vierruits ramen en in de top een breed gekoppeld venster. In de eindgevel van de zuidvleugel zijn centraal drie gekoppelde kloostervensters tussen twee enkele. Ook de eerste steen bevindt zich in deze gevel met de inscriptie: "Deze steen is gelegd den 30en april 1913 door Elise Burdet, geboren 7 october 1899". De noordelijke zijgevel wordt geleed door identieke vensters in series van drie, onderbroken door drie dubbele houten deuren met zesruits ramen met bovenlichten. De zuidelijke zijgevel is in het midden hoger opgetrokken onder een steekkap met wolfeind. Door het dak steken twee grote schoorstenen. In het hoger opgetrokken geveldeel een samengesteld venster. Links op de begane grond twee gekoppelde vensters, rechts is de gevel blind. In de achtergevel (oost) zijn zowel op de begane grond als op de hoger opgetrokken verdieping kruisvensters (vier maal zesruits) aangebracht. De plaats van het trappenhuis wordt gekenmerkt door afwijkende vensterformaten. De eindgevels van de zijvleugels risaleren iets ten opzichte van de middenvleugel. In de eindgevel van de kapel op de begane grond een uitbouw onder een wolfdak, met een enkele houten deur tussen twee achtruits zijlichten en onder een achtruits bovenlicht. Aan weerszijden van de uitbouw twee gekoppelde vensters met zesruits rondboogvormige bovenlichten. Van het INTERIEUR zijn onder meer bewaard gebleven: troggewelven en tongewelven op de begane grond; de gepleisterde gangen met schoon metselwerk bogen en tegelvloeren met eenvoudige patronen; de trap van ongepolijst graniet, met ijzeren traphek en houten leuning; en de houten kapspanten met trekstangen en enkele kapitelen in de voormalige kapel. Waardering De Wilhelminaschool met kapel is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde te weten de rol die het heeft gespeeld in de sociaal-culturele ontwikkeling van de Marthastichting. De Wilhelminaschool met bijbehorend interieur en kapel is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde wegens de vormgeving in de Nieuw-Historiserende bouwstijl en als kenmerkend voorbeeld in het oeuvre van de gebroeders Van Nieukerken. In stedenbouwkundig opzicht is het gebouw van algemeen belang vanwege de functionele en ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van het complex in de parkaanleg. Het exterieur van het gebouw is in hoge mate gaaf, van het interieur zijn belangrijke onderdelen bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516137
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Koningin Wilhelminaschool met kapel in Alphen aan den Rijn

Schoolmeesterwoning

Cornelis Geellaan 12
Alphen aan den Rijn
Omschrijving De SCHOOLMEESTERSWONING is in rode baksteen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond over één bouwlaag onder een met ges..

Toegangshek

Cornelis Geellaan 43
Alphen aan den Rijn
Omschrijving Het park is toegankelijk middels een TOEGANGSHEK uit het begin van de 20ste eeuw bestaande uit twee gemetselde pijlers met ins..

Complex van de Martastichting: kindertehuis of Centrale Gebouw

Cornelis Geellaan 43
Alphen aan den Rijn
Inleiding De eerste steen van het Centrale Gebouw of KINDERTEHUIS, onderdeel van het complex van de Marthastichting, werd 7 juni 1910 geleg..

Complex van de Martastichting: park met bruggetje

Cornelis Geellaan 43
Alphen aan den Rijn
Omschrijving Het PARK met BRUGGETJE, onderdeel van het complex van de Marthastichting, ligt oostelijk van de Raadhuisstraat en zuidelijk va..

Complex van de Martastichting: zitbank aan de lobvormige vijver in het park

Cornelis Geellaan 43
Alphen aan den Rijn
Inleiding Aan de lobvormige vijver in het park staat een ZITBANK, onderdeel van het complex van de Martastichting, in een Expressionistisch..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)