Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Complex van de Martastichting: park met bruggetje in Alphen aan den Rijn

Tuin Park Landgoed

Cornelis Geellaan 43
2406JE Alphen aan den Rijn
Zuid Holland

Bouwjaar: 20e eeuw (bruggetje)


Beschrijving van Complex van de Martastichting: park met bruggetje

Omschrijving Het PARK met BRUGGETJE, onderdeel van het complex van de Marthastichting, ligt oostelijk van de Raadhuisstraat en zuidelijk van de W.M. Offringalaan. In de parkaanleg neemt het Centrale Gebouw (KINDERTEHUIS) letterlijk een centrale plaats in. Langs de noordrand van de aanleg (parallel aan de Offringalaan) zijn respectievelijk de villa met koetshuis, het Emmahuis en de tuinmanswoning met boomgaard gesitueerd; aan de zuidoostkant ligt de Koningin Wilhelminaschool met dienstwoning. Alle gevels van deze panden zijn met het front naar het park gekeerd, waarvandaan verschillende zichten op het park zijn gecreëerd. De parkaanleg was oorspronkelijk onderdeel van het buiten Rijnstroom, dat sinds 1897 dienst deed als directeurswoning van de Marthastichting. In deze tijd is naar ontwerp van tuinarchitect Copijn uit Groenekan een nieuwe aanleg in Engelse Landschapsstijl gerealiseerd. De kern van deze aanleg wordt gevormd door een lobvormige vijver, waarvanaf de achterkant (zuidwest) van het Centrale Gebouw fraaie zichten worden verkregen. Deze vijver maakt deel uit van een langgerekte door het park slingerende vijver met versmallingen die worden overspannen door in totaal drie bruggetjes. Eén BRUGGETJE, direct zuidelijk van het centrale gebouw, dateert uit het begin van de 20ste eeuw. De boogbrug is opgetrokken in rode baksteen met kunststenen aanzetstenen, muurankers en stalen hekjes. Slingerpaden verbinden de verschillende (bij)gebouwen met elkaar en maken wandelingen mogelijk langs de waterpartijen en gazons. Langs de paden en waterkanten staan beuken. Zuidelijk van het centrale gebouw, aan de overkant van het water staan linden; oostelijk daarvan kastanjes; aan de noordzijde een taxusgroep en een treurwilg. Waardering De parkaanleg is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde te weten de rol die het heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Marthastichting. Het park met bruggetje van algemeen belang vanwege de tuinarchitectuurhistorische waarde te weten de aanleg in de Engelse Landschapsstijl en de plaats die het inneemt in het oeuvre van tuinarchitect Copijn. In stedenbouwkundig opzicht is de parkaanleg met bruggetje van algemeen belang vanwege de functionele en ruimtelijke samenhang met de onderdelen van het complex van de Marthastichting die in het park staan. Het parkaanleg is in hoge mate gaaf. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516130
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Complex van de Martastichting: park met bruggetje in Alphen aan den Rijn

Toegangshek

Cornelis Geellaan 43
Alphen aan den Rijn
Omschrijving Het park is toegankelijk middels een TOEGANGSHEK uit het begin van de 20ste eeuw bestaande uit twee gemetselde pijlers met ins..

Complex van de Martastichting: kindertehuis of Centrale Gebouw

Cornelis Geellaan 43
Alphen aan den Rijn
Inleiding De eerste steen van het Centrale Gebouw of KINDERTEHUIS, onderdeel van het complex van de Marthastichting, werd 7 juni 1910 geleg..

Complex van de Martastichting: zitbank aan de lobvormige vijver in het park

Cornelis Geellaan 43
Alphen aan den Rijn
Inleiding Aan de lobvormige vijver in het park staat een ZITBANK, onderdeel van het complex van de Martastichting, in een Expressionistisch..

Complex de Marthastichting: tuinmanswoning

Cornelis Geellaan 45
Alphen aan den Rijn
Inleiding De TUINMANSWONING dateert oorspronkelijk uit de periode rond 1900 gebouwd als arbeiderswoning. Het huis is enkele malen verbouwd,..

Complex de Marthastichting: boomgaard

Cornelis Geellaan 45
Alphen aan den Rijn
Omschrijving De BOOMGAARD, behorende bij de tuinmanswoning onderdeel uitmakend van het complex de Marthastichting, leverde oorspronkelijk m..

Kaart & Routeplanner

Route naar Complex van de Martastichting: park met bruggetje in Alphen aan den Rijn

Foto's (1)