Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bankgebouw in Lisse

Woonhuis

Heereweg 124
2161BN Lisse
Zuid Holland

Bouwjaar: 1938
Architect: Gratama en Dinger


Beschrijving van Bankgebouw

Inleiding In 1938, naar een ontwerp van het Amsterdamse architectenbureau Gratama en Dinger, in opdracht van de Incassobank gebouwd BANKGEBOUW. Het uit twee vleugels en een middenpartij samengestelde bestaande gebouw staat op een hoek aan de entree van de dorpskom en wordt gekenmerkt door een vrij traditionalistische, aan de Delftse School verwante vormgeving. Na verloop van tijd werd het gebouw het onderkomen van de Rotterdamse Bank en vervolgens van de AMRO Bank. Het inwendige van het in 1996 niet meer als bank in gebruik zijnde hoekpand is ingrijpend gewijzigd, waardoor de bescherming van rijkswege kan worden beperkt tot het exterieur. Omschrijving Op een V-vormige plattegrond, in schone baksteen met rollaag op trasraam en met granito en kunststenen accenten opgetrokken hoekpand met twee vleugels en verdieping onder met opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekte zadeldaken. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten, de vensters ingevuld met glas-in-lood. Op de 'viering' van het gebouw staat een vierkante toren bestaande uit een met daktegeltjes beklede basis met afgeschuinde hoeken, daarop een uurwerk met in elk van de vier zijden een wijzerplaat tussen profiellijsten met overhoekse hoekstijlen en beëindigd door een eveneens geprofileerde kroonlijst. De bekroning wordt gevormd door een gewelfde, met leien (Maasdekking) gedekte spits met afgesnoten hoeken, bolbekroning en windwijzer met monogram (GB). De overhoekse, hoger opgaande en licht risalerende symmetrische middenpartij heeft een trapgevel voor een dwarskap. Hierin een uitgebouwd ingangsportaal met kunststenen hoofdgestel en hoekblokken rondom een zware vleugeldeur onder een geprofileerd kalf en zesruits-bovenlicht; zijkanten met smalle, glas-in-lood ingevulde portaalvensters boven een kunststenen onderbouw. Aan weerszijden een venster met kruisraam onder dunne latei en strek. Op de verdieping eveneens een venster met kruisraam aan weerszijden van een openslaande balkondeur onder samengesteld bovenlicht. Vóór de balkondeuren het portaalplat met geprofileerde rand en ijzeren balustrade. Op de zolderverdieping drie vensters, waarvan de middelste met kruisraam onder een met baksteenmozaïek ingevulde, korfboogvormige boogtrommel. In de top van de gevel een rond oeuil de boeuf en een staafanker. Geveltop met geprofileerde dekplaten op de horizontale geveldelen. Korte linker (zuid)vleugel met links op de begane grond een ingangsportaal met de originele deur onder een geprofileerd kalf en een bovenlicht met stalen roeden en een invulling van glas-in-lood gevat in een hoofdgestel met geprofileerde kroonlijst. Hierboven een smal zesruitsvenster met in overstand staand kozijn onder geprofileerde kroonlijst. Rechts van het portaal een vensteras met op de begane grond een groot, zesruits venster onder dunne latei en strek en op de verdieping een iets lager zesruits venster. Gevelbeëindiging in de vorm van een kroonlijst met geprofileerde, op klossen rustende dakgoot met een knik naar het middenrisaliet. In het dakschild hierboven een houten dakkapel met kruisraam, met leien beklede wangen en een fronton. Langere rechter (west)vleugel met drie zesruits vensters per bouwlaag gelijk aan die in de linker vleugel en uiterst rechts een ingangsportaal eveneens als die in de linker vleugel, maar met één deur aan weerszijden van een op een neut staande middenstijl. Boven het portaal een op een uitmetseling rustende driehoekige erker met de overhoekse ramen onder een geprofileerde deklijst. De gevelbeëindiging en de drie dakkapellen zijn identiek aan die van de linker vleugel. De kopgevel aan noorwestzijde is een trapgevel met slechts één, hooggeplaatst venster. De kopgevel aan de zuidkant is eveneens een trapgevel, deze is grotendeels aan het oog onttrokken door het er tegenaan staande buurpand. In de gevel aan de achterzijde van de westvleugel een trasraam met rollaag, een reeks van zes, vrij hoog in de gevel geplaatste vensters onder latei en rollaag op de begane grond. Op de verdieping een doorlopend balkon met houten balustrade en van links naar rechts in de gevel een deur met bovenlicht en rechts daarvan twee grote gevelopeningen met openslaande glasdeuren tussen zij- en bovenlichten, waartussen een houten (kolen?)hok. Uit het dakschild hierboven steekt een brede dakkapel met loggia (rechts) onder plat dak. De achtergevel van de middenpartij heeft een groot, samengesteld venster op de begane grond, daarboven een balkon als die aan de westvleugel en twee verdiepingsvensters, waarvan één met kruisraam. Alle gevelopeningen aan achterzijde onder dunne latei en rollaag. De gevel wordt beëindiging door een kroonlijst met geprofileerde dakgoot op klossen. Het inwendige van het pand is voor een belangrijk deel niet meer in oorspronkelijke staat en bevat geen monumnetale onderdelen. Het interieur van het pand valt derhalve buiten de bescherming van rijkswege. Waardering. - Het voormalige bankgebouw is cultuurhistorisch van algemeen belang vanwege de oorspronkelijke functie en als uitdrukking van de economische ontwikkeling van de streek. - Het gebouw is architectuurhistorisch van algemeen belang vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke bouwstijl, detaillering en materiaalgebruik. - Het gebouw heeft situationele waarde als beeldbepalend object met een markant silhouet. Vanwege de lokatie is het tevens van belang als representatieve entree tot de dorpskern. - Het gebouw is bovendien van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516109
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Bankgebouw in Lisse

Nederlands Hervormde Kerk

Heereweg 250
Lisse
Ned. Herv. Kerk. Toren uitwendig tufsteen omstreeks 15e eeuw. Eenbeukig schip en koor (15e eeuw).

Historische tuin- en parkaanleg van de buitenplaats Ter Leede, voor zover gelegen in de gemeente Lisse

3e Poellaan, nabij Ter Leedelaan 43 Sassenheim
Lisse
Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van de HISTORISCHE BUITENPLAATS TER LEEDE, voor zover gelegen in de gemeente Lisse. (Voor het..

Sint-Agathaklooster

Heereweg 258
Lisse
Inleiding Het voormalige KLOOSTER "Sint Agatha" is omstreeks 1900 gebouwd in opdracht van de R.K. parochie Sint Agatha. Het naar een ontwer..

Sint-Agathakerk

Heereweg 273
Lisse
Inleiding In de bebouwde kom van Lisse gesitueerde, uit een r.k. KERK met bijbehorende pastorie en kloostergebouw bestaand kerkelijk comple..

Pastorie

Heereweg 275
Lisse
Inleiding In de bebouwde kom van Lisse gesitueerde, uit een r.k. kerk met bijbehorende PASTORIE en klooster bestaand kerkelijk complex. De ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Bankgebouw in Lisse

Foto's (1)