Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij, standaard M-type in Slootdorp

Boerderij

Molenweg 27
1774NR Slootdorp (gemeente Hollands Kroon)
Noord Holland

Bouwjaar: 1935


Beschrijving van Boerderij, standaard M-type

Inleiding Aan de westzijde van de Molenweg gesitueerde BOERDERIJ uit 1935 van het in de Wieringermeerpolder toegepaste standaardtype M, waarbij woning en schuur een geïntegreerde, L-vormige eenheid vormen. De ruim teruggerooide boerderij staat met de noklijn van de schuur haaks op de weg. De aan de voorzijde gesitueerde woning staat evenwijdig aan de weg. De boerderij maakt deel uit van een reeks boerderijen van dit type aan weerszijden van de Molenweg. Het standaardontwerp van de boerderij werd gemaakt door het bouwbureau van de Wieringermeerdirectie. Omschrijving Op L-vormig grondplan gebouwde boerderij bestaande uit een grote oost-west gerichte landbouwschuur met aan de oostzijde een naar links uitgebouwde woning. De boerderij heeft boven het bedrijfsgedeelte een hoge uit een schild- en zadeldak samengestelde kap en een lager zadeldak boven het woongedeelte, waarvan de noklijn haaks staat op die van de schuur. De schuurkap is voornamelijk met riet gedekt en heeft een rand van rode Hollandse pannen. De kap van de woning en het hierop aansluitende voorschild van de schuur zijn eveneens met rode Hollandse pannen gedekt. De schuur heeft aan beide nokeinden uilenborden met houten roosters ten behoeve van de ventilatie. Het voorschild van de schuur wordt nabij de nok doorsneden door een vierkante schoorsteen ten behoeve van de woning. Het muurwerk van de boerderij is opgetrokken in gele baksteen. De geveltop van de woning is verticaal beschoten. Horizontaal beschot is toegepast naast de darsdeuren. De schuur heeft een driebeukig houtskelet dat is opgetrokken uit gestandaardiseerde spanten. De spanten zijn samengesteld uit rechte onderdelen (niet gebogen zoals bij andere standaardtypen). De schuur heeft aan de rechterzijde de dars die aan voor- en achterzijde door een in de kapvoet uitgespaarde darsdeur wordt ontsloten. Afgezien van het hoge dakschild manifesteert de schuur zich aan de voorzijde (O) alleen in de darsdeur. De rest gaat schuil achter de woning. De beide lange zijden van de schuur hebben reeksen driedelige houten vensters en meerdere enkele en dubbele opgeklampte deuren met meerruits bovenlichten. De achterzijde heeft links de inspringende darsdeur en rechts daarvan muurwerk met diverse meerdelige vensters en enkele en dubbele opgeklampte deuren. De woning heeft aan de lange asymmetrisch ingedeelde voorzijde een reeks van vier- en meerdelige houten vensters en een paneeldeur met bovenlicht. De kopgevel (Z) heeft in de eerste bouwlaag een zesdelig, enigszins uitspringend venster en op de verdieping een driedelig venster met tweeruits draairamen. Het lange voorschild heeft twee platgedekte dakkapellen met per kapel twee vierruits draairamen. Waardering De boerderij is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van gestandaardiseerde boerderijbouw in de Wieringermeerpolder. De boerderij heeft ensemblewaarde als onderdeel van een reeks boerderijen van hetzelfde type aan weerszijden van de Molenweg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516095
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boerderij, standaard M-type in Slootdorp

Nederlands Hervormde Kerk

Brink 55
Slootdorp (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding In 1932 gebouwd KERKGEBOUW met kosterswoning voor de Nederlands Hervormde Gemeente van Slootdorp, gesitueerd aan de oostzijde van..

Nederlands hervormde Kerk

Kerkring 1A
Middenmeer (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding Nederlands hervormd KERKGEBOUW, gelegen aan een ruim voorplein ten westen van de Kerkring. De kerk werd gebouwd in 1934 naar ontw..

Gemeenschapsgebouw van het voormalige Joodse Werkdorp Nieuwesluis, later proefboerderij Oostwaardhoeve.

Nieuwesluizerweg 42
Slootdorp (Gemeente Hollands Kroon)
Omschrijving Voormalig GEMEENSCHAPSGEBOUW op rechthoekig grondplan, bestaande uit één bouwlaag met hoge kapverdieping onder een beschoten..

Terrein behorende bij het complex Werkdorp Nieuwesluis

Nieuwesluizerweg 42
Slootdorp (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding TERREIN behorende bij het complex Werkdorp Nieuwesluis. Omschrijving Het omliggende terrein bevat een ruime voortuin met rec..

Hollands Kroon: voormalig domeinkantoor

Ir. Smedingplein 1
Wieringerwerf (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding Voormalig DOMEINKANTOOR, thans kantoor van het waterschap Hollands Kroon, gebouwd in 1941-42 naar ontwerp van de bouwkundige afde..

Kaart & Routeplanner

Route naar Boerderij, standaard M-type in Slootdorp

Foto's (1)