Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nederlands Hervormde Kerk in Slootdorp

Kerkelijk Gebouw

Brink 55
1774BB Slootdorp (gemeente Hollands Kroon)
Noord Holland

Bouwjaar: 1932
Architect: G. van Hoogevest (herstel)


Beschrijving van Nederlands Hervormde Kerk

Inleiding In 1932 gebouwd KERKGEBOUW met kosterswoning voor de Nederlands Hervormde Gemeente van Slootdorp, gesitueerd aan de oostzijde van de Brink. In 1946 na inundatieschade hersteld door architect G. van Hoogevest te Amersfoort, die vermoedelijk ook het oorspronkelijke kerkontwerp leverde. Het orgel is uitgesloten van de bescherming van rijkswege. Omschrijving Op L-vormig grondplan opgetrokken klein kerkgebouw met kosterswoning. De zaalkerk wordt afgedekt met een laag komend zadeldak met de noklijn in oost-west richting en heeft een toren op het westen. Haaks op de oostzijde (achterzijde) bevindt zich het rechthoekige éénlaags volume van de kosterswoning onder zadeldak met noord-zuid gerichte noklijn en lagere nokhoogte en kapvoet. Alle dakschilden zijn met zwarte Hollandse pannen gedekt. De kerk telt vier traveeën, verdeeld door drie schuin uitgemetselde steunberen. De centraal op de voorgevel staande (ingekapselde) toren heeft een steil en overstekend zadeldak gedekt door zwarte Hollandse pannen, waarvan de noklijn in het verlengde ligt van de noklijn van de hoofdkap. De overluifelde hoofdingang van de kerk met dubbele houten deur bevindt zich centraal in de voorgevel. Hoog boven de hoofdingang heeft de voorgevel een klein rechthoekig venster. Rechts naast de hoofdingang is een steen ter herdenking aan de bouw ingemetseld. De aangebouwde kosterswoning is een rechthoekig bouwvolume met driedelige vensters en een eenvoudige paneeldeur onder luifel. De noordelijke kopgevel is blind. Het gedeelte van de kosterswoning tegen de achtermuur van de kerk bevat de consistoriekamer met bovenwoning. Het zuidelijk dakschild heeft ter hoogte van de consistoriekamer een hoge schoorsteen en een dakkapel. Het sobere, merendeels gaaf bewaard gebleven interieur van de kerk heeft in het zicht gelaten spanten, een beschoten kap, een oorspronkelijk bankenplan, een oorspronkelijke preekstoel en oorspronkelijk glas-in-lood bestaande uit rechthoekige ruitjes in diverse kleuren. De omtrek van de toren is in het interieur herkenbaar Waardering Kerkgebouw met aangebouwde kosterswoning van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als vroeg, sober uitgevoerd en gaaf bewaard voorbeeld van de kerkbouw uit de beginperiode van de Wieringermeerpolder. De kleine kerk heeft situationele waarde vanwege de stedenbouwkundige situering aan de Brink. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516094
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Nederlands Hervormde Kerk in Slootdorp

Boerderij, standaard M-type

Molenweg 27
Slootdorp (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding Aan de westzijde van de Molenweg gesitueerde BOERDERIJ uit 1935 van het in de Wieringermeerpolder toegepaste standaardtype M, waa..

Hollands Kroon: voormalig domeinkantoor

Ir. Smedingplein 1
Wieringerwerf (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding Voormalig DOMEINKANTOOR, thans kantoor van het waterschap Hollands Kroon, gebouwd in 1941-42 naar ontwerp van de bouwkundige afde..

Christus Koning, R.K. kerkgebouw

Prof. Granpré Molièrestraat 23
Wieringerwerf (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding Rooms-katholiek KERKGEBOUW, gebouwd in 1939-1940 naar ontwerp van de Amsterdamse architect H.M. Martens in opdracht van de Rooms-..

De Eerste: ontginningsschuur van het type T 4-E

Slootweg 11
Slootdorp (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding Kort na 1930 geplaatste ONTGINNINGSSCHUUR van het type T 4-E, genaamd "De Eerste", gesitueerd aan de noordzijde van de Slootweg o..

Nederlands hervormde Kerk

Kerkring 1A
Middenmeer (Gemeente Hollands Kroon)
Inleiding Nederlands hervormd KERKGEBOUW, gelegen aan een ruim voorplein ten westen van de Kerkring. De kerk werd gebouwd in 1934 naar ontw..

Kaart & Routeplanner

Route naar Nederlands Hervormde Kerk in Slootdorp

Foto's (2)