Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij van het dwarsdeeltype met een T-vormige plattegrond. Het pand is gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl in Sliedrecht

Boerderij

Parallelweg 8
3364AL Sliedrecht
Zuid Holland

Bouwjaar: 1900-1905
Architect: J.H.B. Veenenbos


Beschrijving van Boerderij van het dwarsdeeltype met een T-vormige plattegrond. Het pand is gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl

Inleiding BOERDERIJ van het dwarsdeeltype met een T-vormige plattegrond. Het pand is gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl in opdracht van de baggerfabrikant Adriaan Volker. J.H.B. Veenenbos die het ontwerp daarvoor in 1911 tekende was naast architect tevens gemeenteopzichter. De boerderij staat met het hoofdvolume parallel aan de weg en heeft aan de achterzijde (oost) een haaks daarop geplaatst bouwdeel. Bij de boerderij hoort een boenplaats (oostelijk gelegen), met een eenvoudige houten ombouw. Ten noorden van de boerderij staat een schuur die voor bescherming van ondergeschikt belang is. De boerderij is omgeven door eenvoudige erfbeplanting en heeft een erfscheiding in de vorm van een smeedijzeren HEK met smeedijzeren gebogen pijlers voorzien van speerpunten. Omschrijving Boerderij vanaf een T-vormige plattegrond opgetrokken in rode baksteen met een gepleisterde plint en speklagen van rode en gele verblendsteen. Het wolfsdak met steekkappen is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen voorzien van een decoratief ruitvormig motief in rode pannen. Op de nokken staan pironnen. Onder de dakrand van de langsgevels is een fries van rode, blauwe en gele verblendsteen aangebracht voorzien van rode uitgemetselde consoles. De langgerekte symmetrische voorgevel (west) is voorzien van twee hoger oplopende risalieten onder overstekende steekkappen met daartussen een lager gelegen steekkap, allen voorzien van windveren en een makelaar. Het woonhuisdeel bevindt zich in het rechter deel van de boerderij (zuid) tot en met de rechter risaliet. In deze risaliet is op de begane grond en de verdieping een samengesteld venster geplaatst met bovenlichten op de begane grond voorzien van glas-in-loodinvulling. Tussen beide vensters, in hardsteen in bas-reliëf, de naam van de boerderij. Rechts van de risaliet, in het terugliggende deel, is de entree en daarnaast twee vensters allen met bovenlichten voorzien van een glas-in-loodinvulling. De overige vensters van het woonhuis op de begane grond hebben bovenlichten voorzien van opgeplakte loodstrippen. De muuropeningen van het woonhuis bevinden zich onder segmentbogen met gepleisterde aanzet- en sluitstenen. Het grootste deel van de gevel wordt in beslag genomen door het staldeel (links), voorzien van een regelmatige geleding met uiterst rechts een staldeur en stalvensters met een decoratieve ijzeren roedenverdeling onder strekkenbogen van rode verblendsteen. Onder de in het midden van de voorgevel geplaatste steekkap een hooiluik. In de linker risaliet een dubbele inrijdeur onder een segmentboog van rode verblendsteen met aanzet- en sluitstenen; daarboven een gekoppeld venster onder een segmentboog van rode verblendsteen met aanzet- en sluitstenen. De kopse gevel aan de noordkant van de boerderij heeft een dubbele inrijdeur geflankeerd door staldeuren; daarboven een hooiluik en kleine getoogde stalvensters met een decoratieve ijzeren roedenverdeling. De muuropeningen in deze gevel zijn aan de bovenzijde gevat in een strekkenboog van rode verblendsteen. In de achtergevel van het staldeel (oost) zijn deels gemoderniseerde stalvensters geplaatst. Haaks op het hoofdvolume tegen de oostgevel is een smal uitgebouwd bouwvolume met getoogde stalvensters en decoratieve ijzeren roedenverdeling. De kopse gevel hiervan (oost) heeft een hooiluik. De zuidgevel van dit bouwdeel bezit enkele getoogde staldeuren met beslag en stalvensters. De achtergevel van het woonhuis is voorzien van vier vensters met een tweelicht bovenlicht onder segmentbogen met aanzet- en sluitstenen, met rechts hiervan een tweede toegangsdeur (van latere datum), een licht getoogde houten staldeur en een stalvenster. In de kopse zijgevel van het woonhuis (zuid) twee vensters onder een tweelicht bovenlicht op de begane grond en een gekoppeld vensters op de verdieping. Zoals de andere muuropeningen van het woonhuis bevinden de vensters zich ook hier onder een segmentboog met aanzet- en sluitstenen. Waardering De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde wegens de relatie met de baggerfamilie Volker en als voorbeeld van een boerderij met een bijzondere typologie en een T-vormige plattegrond . De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde wegens de zorgvuldige detaillering van de gevels en de bijzondere verschijningsvorm met steekkappen. De boerderij is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. De boerderij is beeldbepalend gelegen aan de Parallelweg en vormt een geheel met het functioneel en ruimtelijk gerelateerde boenhok, hek en de erfbeplanting; daarnaast is de boerderij kenmerkend gesitueerd in het omringende open landschap. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 516039
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boerderij van het dwarsdeeltype met een T-vormige plattegrond. Het pand is gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl in Sliedrecht

Woonhuis van het type dijkwoning gebouwd in Traditioneel-Ambachtelijke stijl met elementen uit het Neo-Classicisme

Molendijk 208
Sliedrecht
Inleiding WOONHUIS van het type dijkwoning uit omstreeks 1860 gebouwd in Traditioneel-Ambachtelijke stijl met elementen uit het Neo-Classic..

Woonhuis van het type dijkhuis gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl met elementen uit het Classicisme

Molendijk 181
Sliedrecht
Inleiding WOONHUIS van het type dijkhuis gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl met elementen uit het Classicisme. Het pand werd in he..

Woonhuis van Dhr. A. Volker, directeur van het baggerbedrijf in Traditionele stijl met elementen uit het Classicisme

Molendijk 204
Sliedrecht
Inleiding Van oorsprong een WOONHUIS uit 1885 van Dhr. A. Volker, directeur van het baggerbedrijf in Traditionele stijl met elementen uit h..

Gemeentehuis en muziektent

Dr. Langeveldplein 30
Sliedrecht
Inleiding GEMEENTEHUIS uit 1921-'23 in stijl van het Nieuw Traditionalisme in detaillering geënt op de Amsterdamse School. Het pand, gebou..

Nederlands Hervormde Kerk

Kerkbuurt 131
Sliedrecht
Ned. Herv. Kerk. Eenvoudig bouwwerk van laat 18e eeuws karakter, met aan de oost- en westzijde driezijdige sluitingen, een uitbouw met front..

Kaart & Routeplanner

Route naar Boerderij van het dwarsdeeltype met een T-vormige plattegrond. Het pand is gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl in Sliedrecht

Foto's (1)