Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig gemeentehuis van de gemeente Wijk aan Zee en Duin (nu Museum Kennemerland) in Beverwijk

Gebouw

Westerhoutplein 1
1943AA Beverwijk
Noord Holland

Bouwjaar: 1908


Beschrijving van Voormalig gemeentehuis van de gemeente Wijk aan Zee en Duin (nu Museum Kennemerland)

Inleiding Voormalig GEMEENTEHUIS van de gemeente Wijk aan Zee en Duin daterend uit 1908. Het aan de oostzijde van het Westerhoutplein gelegen gemeentehuis, dat tevens dienst deed als conciërgewoning, is ontworpen in een op het zeventiende-eeuwse Hollands Classicisme teruggrijpende bouwtrant door de Haarlemse architect J. London in samenwerking met architect J.J.L. Moolenschot te Amsterdam. Twee jaar eerder had London in Halfweg een raadhuis in dezelfde stijl gebouwd. Burgemeester en Wethouders wilden een nieuw gemeentehuis naar dit model. Op 8 juli 1908 vond de aanbesteding plaats, waarna het werk gegund werd aan de plaatselijke aannemer Ph.B. Schram. Vanwege de meevallende inschrijvingssom werd besloten de buitenmuren op te trekken als spouwmuren in plaats van steensmuren en het gebouw zowel in de lengte als breedte één meter te vergroten. Het gemeentehuis heeft dienst gedaan tot de samenvoeging van Wijk aan Zee en Duin met de gemeente Beverwijk in 1936. Het pand is opvallend gelegen aan het Westerhoutplein, tussen twee straten die op het plein uitkomen. In tegenstelling tot het meermalen verbouwde interieur verkeert het exterieur nog vrijwel in de oorspronkelijke staat afgezien van enkele wijzigingen in de achtergevel, waaronder twee dichtgezette vensters en een verbindingslid naar het achterliggende kantoor. Sinds 1991 is in het pand het Museum Kennemerland gehuisvest. N.B. De genoemde aanbouw tegen de achtergevel en de van na de bouwtijd daterende dakopbouw op het achterschild vallen buiten de bescherming. Omschrijving Symmetrisch opgezet pand met een rechthoekig grondplan en een hoogte van één bouwlaag onder een leigedekt schilddak met de noklijn evenwijdig aan de voorgevel en een ruim overstek op brede geprofileerde klossen. Op beide nokeinden staat een in bruinrode baksteen gemetselde vierkante schoorsteen voorzien van getrapt inspringende hoeken, een natuurstenen voet en een dito deklijst waarop een koperen schoorsteenkap in de vorm van een ingezwenkt tentdakje bekroond door een bol. De buitenmuren zijn opgetrokken in bruinrode machinale waalklinkers in kruisverband met snijvoeg. De voorgevel is rijker uitgevoerd dan de overige gevels en voorzien van een plint met een geprofileerde bovenrand van zandsteen, een pilasterstelling, en een zandstenen architraaf. Alle onderramen van de schuifvensters kunnen met luiken worden afgesloten met uitzondering van het venster rechts in de rechterzijgevel. De symmetrische voorgevel (W) heeft een middenrisaliet waarboven het dakoverstek is opgewelfd ten behoeve van een zandstenen jaartalsteen "ANNO 1908" in de vorm van een door dito bloem- en vruchtslingers omgeven liggende ovaal. In de middenrisaliet bevindt zich een door kleine zijlichten geflankeerde getoogde paneeldeur waarboven een gewelfd kalf en een groot meerruits bovenlicht. Links en rechts hiervan telt de middenrisaliet twee Ionische pilasters met zandstenen kapitelen waartussen een zandstenen bloem- en vruchtenslinger. Ter weerszijden van de middenrisaliet bevinden zich twee 24-ruits schuifvensters die geflankeerd worden door paren pilasters als in de middenrisaliet, de buitenste eveneens verfraaid met een zandstenen bloem- en vruchtenslinger. Op het voorschild staat boven de middenrisaliet een dakkapel met gesneden wangen, een door Ionische pilasters geflankeerd stolpraam met kleine roedenverdeling, en een gebogen fronton. Ter weerszijden van deze dakkapel bevindt zich een kleine dakkapel voorzien van een zesruits liggend venster en een plat dak. Op beide zijschilden staat een dakkapel als laatstgenoemd. De rechterzijgevel (Z) telt drie schuifvensters als in de voorgevel: rechts van het midden twee en links één. In de linkerzijgevel (N) bevindt zich links en rechts een dito schuifvenster, en in het midden een door een zijlicht geflankeerde paneeldeur waarin een raam en waarboven een vijftienruits bovenlicht. Ook in de achtergevel (O) zijn 24-ruits schuifvensters toegepast: rechts twee en links één (de twee tussenliggende vensters zijn dichtgezet). In het interieur zijn de vestibule en de centrale hal nog intact. Tegen de linkerzijwand van de sobere hal hangt een gedenkplaat met het opschrift "Raadhuis geopend/ 25 Februari 1909 door/ H.H. del Court van Krimpen/ Burgemeester" gevolgd door de namen van de wethouders, de raadsleden en de secretaris. Vanaf de parterre leidt een steektrap met bovenaan een kwart naar de zolderverdieping waar vroeger een archiefruimte was afgeschoten. Bovenin de met kraaldelen beschoten gordingenkap bevindt zich een vliering met twee gecementeerde rookkanalen. Waardering Het pand is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven gemeentehuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, opgetrokken in een op het Hollands Classicisme teruggrijpende bouwtrant naar ontwerp van J. London. Het exterieur is grotendeels graafbewaard, het interieur in wat mindere mate. Tevens heeft het pand situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan het Westerhoutplein. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515954
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Wijk aan Zee en Duin
Wijk van Tegenwoordig Beverwijk
Wijk aan zee en duin wapen.svg
Map NL Beverwijk - Wijk aan Zee en Duin.PNG
Kerngegevens
Gemeente Tegenwoordig Beverwijk

Wijk aan Zee en Duin is een voormalige heerlijkheid[1] en Nederlandse gemeente in de streek Kennemerland, meer specifiek Midden-Kennemerland[2], in de provincie Noord-Holland. De gemeente is in 1936 opgeheven, tegelijk met de gemeente Beverwijk. Op 1 mei 1936 is een nieuwe gemeente gesticht, die Beverwijk is genoemd en dit is de huidige gemeente Beverwijk.

Kernen

De gemeente bestond uit twee kernen: het kustdorp Wijk aan Zee en het meer landinwaarts gelegen dorp Wijk aan Duin, ook wel Wijk-Binnen genoemd, waaronder tevens vielen het Hofland en de (Wijker)Broekpolder. Uit beide namen is de naam van de gemeente ontstaan.

Wijk aan Zee was een vissersdorp. Het dorp is -voor zover bekend- de enige kustplaats van Holland die nog op zijn oorspronkelijke locatie ligt. Het dorp bestaat nog steeds als aparte kern binnen de gemeente Beverwijk. Het is geen visserdorp meer, maar een badplaats. Deze ontwikkeling is gestart in de tweede helft van de 19e eeuw.

Wijk aan Duin was een tuindersdorp en bestaat niet meer als aparte kern. Het vormt tegenwoordig een groot deel van westelijk Beverwijk. Het enige wat nog aan dit dorp herinnert is de naam Wijk aan Duinerweg, een belangrijke weg in dit deel van Beverwijk.

Eigen identiteit

Toen er gestemd mocht worden over de fusiegemeente bleek dat 90% van de bevolking van Wijk aan Duin en slechts 10% van die van Wijk aan Zee vóór de op handen zijnde fusie was. Desondanks was dat een nipte meerderheid van 55%, aangezien Wijk aan Duin net iets groter was. De Wijk aan Zeeërs wilden eigenlijk niet fuseren omdat men bang was de eigen identiteit te verliezen. Tegenwoordig bestaat die angst nog steeds, zij het in veel lichtere mate dan toen. De huidige Beverwijkse politiek tracht Wijk aan Zee te betrekken bij alles wat gaande is in de gemeente, zonder dat daarmee de eigen identiteit van Wijk aan Zee in gevaar komt.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis van de gemeente Wijk aan Zee en Duin stond in Wijk aan Duin tegenover het landgoed Westerhout aan de Zeestraat naar Wijk aan Zee en het Westerhoutplein. Thans is in het gebouw het Museum Kennemerland gevestigd, gewijd aan de streekhistorie.

Zie ook

Externe link


Monumenten in de buurt van Voormalig gemeentehuis van de gemeente Wijk aan Zee en Duin (nu Museum Kennemerland) in Beverwijk

Westerhout

Westerhoutplein 4
Beverwijk
Inleiding Uit 1895/1905-1906 daterend LANDHUIS genaamd Westerhout, hoofdonderdeel van het complex 'Westerhout'. N.B. De houten berging te..

Voormalige dienstwoning, deel uitmakend van het complex 'Westerhout'

Westerhoutweg 22
Beverwijk
Inleiding Voormalige DIENSTWONING uit 1913, deel uitmakend van het complex 'Westerhout'. Deze aan de zuidoostzijde van de Westerhoutweg gel..

Duynwijk

Zeestraat 127
Beverwijk
Duynwijk. Bakstenen huis, XVIII-XIX; bakstenen hekpijlers, XVIII.

Voormalige dienstwoning van de tuinbaas, deel uitmakend van het complex 'Westerhout'

Westerhoutweg 3
Beverwijk
Inleiding Voormalige DIENSTWONING van de tuinbaas, deel uitmakend van het complex 'Westerhout'. Het pand werd gebouwd in 1941 naar ontwerp ..

Akerendam: hoofdgebouw

Velserweg 20
Beverwijk
HOOFDGEBOUW: rechthoekig onderkelderd in rode baksteen opgetrokken hoofdgebouw op rechthoekige grondslag, overkapt door een met grijze panne..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig gemeentehuis van de gemeente Wijk aan Zee en Duin (nu Museum Kennemerland) in Beverwijk

Foto's (3)