Meer dan 63.000 rijksmonumenten


't Voerhuis in Heemskerk

Woonhuis

Kruisberg 5
1969MR Heemskerk
Noord Holland

Bouwjaar: 1865-1870


Beschrijving van 't Voerhuis

Inleiding LANDARBEIDERSWONING 't Voerhuis', daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, gelegen aan de westrand van een duinontginning. Het op de T-kruising van de Boerderijlaan en de Middenweg gelegen woonhuis is vermoedelijk gebouwd als knechtenwoning bij de circa 50 meter zuidwestelijker gelegen stolpboerderij "de Kruisberg" uit 1869. Naderhand was het pand lange tijd (gedeeltelijk) in gebruik als opslagruimte van veevoer dat bij de jacht gebruikt werd. Hieraan dankt het zijn naam "'t Voerhuis". Beschrijving Op nagenoeg rechthoekig grondplan opgetrokken woonhuis van één bouwlaag onder een met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak dat boven de keukenuitbouw rechtsachter lager en onder een geringere helling is doorgetrokken. Midden op de nok staat een vierkante schoorsteen. De voor- en achtergevels zijn opgetrokken in rode machinale baksteen, waalformaat in halfsteens verband met snij- respectievelijk platvolle voeg. Het metselwerk van de linkerzijgevel (ZW) is onderaan identiek aan de voorgevel en bovenin uitgevoerd in secundair verwerkte gele en rode handvormsteentjes. De eveneens halfsteens rechterzijgevel (NO) is opgetrokken in rode handvormsteen van 22 bij 5 cm en platvol gevoegd. In alle gevels behalve de laatste zijn ter hoogte van de verdiepingsvloer schootankers aangebracht. Uit de positie van de schootankers blijkt dat de verdiepingsvloer in het linker (schuur)gedeelte van het huis lager ligt. Ook zijn hier in de voor- en achtergevel laag bij de grond enkele schootankers aangebracht. De voorgevel (ZO) telt vier negenruits schuifvensters: links en in het midden één, en rechts, ter plaatse van de woonkamer, twee. Boven de gevel bevindt zich een zinken mastgoot. De als topgevel uitgevoerde zijgevels zijn voorzien van gladde windveren. In de rechterzijgevel (NO) komen een negenruits schuifvenster en boven van een vierruits draairaam met drieruits bovenlicht voor. Rechts bevindt zich een in de keuken uitkomende gedeelde niet-oorspronkelijke deur met in de bovenste helft vier ruiten. De linkerzijgevel (ZW) heeft beneden een dubbele schuurdeur en bovenin een luik. In het uitgebouwde linker deel van de achtergevel (NW) zijn twee liggende vierruits draairamen aangebracht. De rechter helft van de achtergevel telt twee valraampjes. Het interieur bevat onder meer een balkenplafond. Waardering Landarbeiderswoning ''T Voerhuis' is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een landarbeiderswoning uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Van situationele en functionele waarde vanwege de bijzondere ligging op de grens van een duinontginning, en in dit verband gebouwd, en een beboste duintop. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515942
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van 't Voerhuis in Heemskerk

De Kruisberg

Kruisberg 4a
Heemskerk
Inleiding STOLPBOERDERIJ 'De Kruisberg' uit 1869, gelegen aan de westrand van een duinontginning en op de oostelijke helling van de beboste..

Kunstbewaarplaats

Achterweg 0
Heemskerkerduin (Gemeente Heemskerk)
Inleiding Aangeaarde, in beton uitgevoerde KUNSTBEWAARPLAATS, als onderdeel van het complex bestaande uit twee van dergelijke bewaarplaatse..

Kunstbewaarplaats

Achterweg 0
Heemskerkerduin (Gemeente Heemskerk)
Inleiding Aangeaarde, in beton uitgevoerde KUNSTBEWAARPLAATS, als onderdeel van het in 1940-1941 gebouwde complex met twee van dergelijke b..

Wachtpost

Achterweg 0
Heemskerkerduin (Gemeente Heemskerk)
Omschrijving Van de gesloopte houten wachtpost ten oosten van de noordoostelijke bunker is de betonnen voeting nog aanwezig. Deze bestaat u..

Beschermd bodemarchief Scepelenberg of Huldtoneel

Rijksstraatweg 201 nabij
Heemskerkerduin (Gemeente Heemskerk)
Terrein waarin sporen van begraving. Datering: Romeinse Tijd.

Kaart & Routeplanner

Route naar 't Voerhuis in Heemskerk