Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kunstbewaarplaats in Heemskerkerduin

Gebouw

Achterweg 0
1960AA Heemskerkerduin (gemeente Heemskerk)
Noord Holland

Bouwjaar: 1940


Beschrijving van Kunstbewaarplaats

Inleiding Aangeaarde, in beton uitgevoerde KUNSTBEWAARPLAATS, als onderdeel van het complex bestaande uit twee van dergelijke bewaarplaatsen. Gebouwd in 1940-1941 naar ontwerp van J. Emmen, hoofdingenieur bij de Rijksgebouwendienst. Opdrachtgever van het complex was de Contactcommissie voor de bescherming van culturele waarden tegen oorlogsgevaren. Omschrijving De ingang van de zuidwestelijke kunstbewaarplaats bestaat uit een in de zandheuvel erboven uitgespaarde open gang van enkele meters met aflopende zijwanden van gewapend beton waarop lage divergerende zijmuurtjes aansluiten die samengesteld zijn uit betonnen platen. Voor het begin van de betonnen gangvloer ligt een door een rond smeedijzeren tralierooster afgesloten, rondgemetselde put waarin het regenwater weg kan lopen. Achter de hoge plaatstalen toegangsdeur tot de geheel in gewapend beton gegoten bunker zet de 1,40 meter brede en 3,25 meter hoge gang zich enkele tientallen meters voort tot aan een zware 17 cm dikke stalen kluisdeur. Voorbij deze deur mondt de gang na enkele meters uit in een ongeveer vijftien meter lange voorhal met een zelfde hoogte en een breedte tot circa 3,30 meter. Haaks hierop zijn rechts twee naast elkaar gelegen rechthoekige kluizen van zeven bij negen meter gesitueerd. Door het haaks op elkaar staan van de gang en de kluizen kon de drukgolf van een eventuele bominslag beter opgevangen worden. De twee eveneens 3,25 meter hoge kluizen zijn beide vanuit de voorhal toegankelijk via een deur van 9 mm dik plaatstaal in het midden van de korte zijde. Rechts van elke deur is in de voorhal een rechthoekige betonnen ruimte afgescheiden waarin een luchtontvochtigingsinstallatie staat opgesteld. Beide motorkamers hebben een 2 mm dikke stalen deur. De vochtige lucht wordt vanaf de motorkamer via aan ijzeren beugels tegen het plafond bevestigde eternietbuizen afgevoerd naar ventilatie-openingen boven de toegangsdeur tot de bunker (de buizen zijn om de dikke kluisdeur heen gelegd). De twee kluizen hebben dezelfde indeling met een circa 2,30 breed middenpad en ter weerszijden hiervan vier ruim twee meter brede vakken die van elkaar gescheiden worden door drie 29,5 cm dikke dwarsmuren van 2,35 meter. Bovenlangs de zijmuren loopt een uitkragende betonrand waarop de rails voor de uitschuifbare schilderijrekken rustten. De vloer van de kluizen is 50 cm dik, de wanden hebben een dikte van 80 cm, en de dikte van de plafonds bedraagt 1,50 meter. Hier bovenop kwam een zanddekking van maar liefst twaalf meter (oorspronkelijk begroeid met helmgras, nu evenals de omgeving bebost). Waardering De kunstbewaarplaats is van algemeen belang onder meer van historischfunctionele waarde als onderdeel van het bunkercomplex. Tevens van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming welke is verbonden met de geschiedenis van de veiligstelling tegen oorlogsdreiging van topstukken uit Nederlands culturele erfgoed in de tweede wereldoorlog. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515935
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kunstbewaarplaats in Heemskerkerduin

Kunstbewaarplaats

Achterweg 0
Heemskerkerduin (Gemeente Heemskerk)
Inleiding Aangeaarde, in beton uitgevoerde KUNSTBEWAARPLAATS, als onderdeel van het in 1940-1941 gebouwde complex met twee van dergelijke b..

Wachtpost

Achterweg 0
Heemskerkerduin (Gemeente Heemskerk)
Omschrijving Van de gesloopte houten wachtpost ten oosten van de noordoostelijke bunker is de betonnen voeting nog aanwezig. Deze bestaat u..

't Voerhuis

Kruisberg 5
Heemskerk
Inleiding LANDARBEIDERSWONING 't Voerhuis', daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, gelegen aan de westrand van een duinontginning. ..

De Kruisberg

Kruisberg 4a
Heemskerk
Inleiding STOLPBOERDERIJ 'De Kruisberg' uit 1869, gelegen aan de westrand van een duinontginning en op de oostelijke helling van de beboste..

Beschermd bodemarchief Scepelenberg of Huldtoneel

Rijksstraatweg 201 nabij
Heemskerkerduin (Gemeente Heemskerk)
Terrein waarin sporen van begraving. Datering: Romeinse Tijd.

Kaart & Routeplanner

Route naar Kunstbewaarplaats in Heemskerkerduin