Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klein Urker woonhuis in Urk

Woonhuis

Wijk 2 85
8321ET Urk
Flevoland

Bouwjaar: 1850


Beschrijving van Klein Urker woonhuis

Inleiding Het kleine Urker woonhuis is een in oorsprong waarschijnlijk negentiende-eeuws huisje. Het in een streekeigen, ambachteljk-traditionele bouwtrant gebouwde huisje is aan de achterzijde verbonden met een onder dezelfde kap staande, niet voor rijksbescherming in aanmerking komende woning (Wijk 2 nr.84) die met de voorgevel op het zuiden is georiënteerd. Waarschijnlijk zijn de woningen in één opzet gerealiseerd en mogelijk als een huis gebouwd. In 1987-1988 is bij renovatiewerkzaamheden onder meer de kapconstructie verbeterd en werd de geveltop grotendeels vervangen. De gevel van het huisje maakt deel uit van een gesloten, verspringende gevelwand. Omschrijving Het huisje is opgetrokken in wit geschilderde baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond. Het telt één bouwlaag onder een met rode sneldekpannen gedekt zadeldak. Rechts tegen de voorgevel staat een avant corps in de vorm van een ingangsportaal, dat eveneens een zadeldak heeft. De oorspronkelijk symmetrische voorgevel van dit bouwdeel is een tuitgevel met een rechtgesloten deur met kruisraam onder rolllaag en een staand venstertje in het verbrede gedeelte geveldeel rechts van de deur. De gevel heeft uitgemetselde schouders aan de aanzet van de top die is voorzien van vlechtingen, een klein rechtgesloten venster en een tuit. De linker zijmuur van het portaal is voorzien van een onder een rollaag staand venster met glas-in-lood invulling. De voorgevel van het hoofdvolume is op de begane grond voorzien van twee rechtgesloten vensters met schuifraam en tweeruits bovenraam. De geveltop is beschoten met staande planken en voorzien van een kruisraam en een staand ruitvormig venstertje hier rechts van. De gevel wordt bekroond door een makelaar. De linker zijgevel bevat een smal rechtgesloten venster en uit het dakschild aan deze zijde steken een houten dakkapel en een bakstenen schoorsteen. Het rechter dakschild is voorzien van twee eveneens houten dakkapellen. Waardering Het Urker huisje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. - Het huisje heeft cultuurhistorische waarde omdat het een bijzondere uitdrukking is van de sociaal-economische geschiedenis van Urk en een goede representant is van een woningtype. - Het huisje heeft architectuurhistorische waarde als één van de weinige bewaard gebleven, in traditionele Urker stijl opgetrokken huisjes, die bepalend waren voor het straatbeeld van Urk omstreeks 1900. - Het huisje heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde als een belangrijk onderdeel van een gesloten gevelwand. - Het huisje is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515905
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Klein Urker woonhuis in Urk

Gemeentehuis van Urk en Politiebureau

Wijk 2 1
Urk
Inleiding Het voormalige GEMEENTEHUIS annex politiebureau van Urk verrees in 1904- 1905 in een aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante bo..

Brood- en banketbakkerij met bakkerswinkel, lunchroom en woning

Wijk 4 20
Urk
Inleiding Het pand is in 1929-1930 gebouwd als BROOD- en BANKETBAKKERIJ met BAKKERSWINKEL, LUNCHROOM en WONING voor Jurrie Brouwer. Het me..

Visserswoning

Wijk 2 4
Urk
Inleiding Een waarschijnlijk in het midden van de negentiende eeuw gebouwd WOONHUIS, van het type visserswoning. Het in een streekeigen, am..

Pand met gepleisterde gevel en zadeldak

Wijk 2 74
Urk
PAND onder zadeldak; voorgevel gepleisterd en voorzien van houten geveltopbeschieting met makelaar. XIX A. Gebouw van eenvoudige doch harmo..

Bethelkerk

Wijk 3 3
Urk
Inleiding De met de voorgevel op het noorden (Wilhelminaplein) georiëenteerde, gereformeerde KERK (Bethelkerk) is gebouwd in 1885 als verv..

Kaart & Routeplanner

Route naar Klein Urker woonhuis in Urk