Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer

Nijverheid Industrie

Noorderstraat 308
9611AT Sappemeer (gemeente Hoogezand Sappemeer)
Groningen

Bouwjaar: ca. 1800 (schuur) ca. 1890 (werkplaats) 1925 (dienstwoning) 1800 ca. 1800 (schuur) ca. 1890 (werkplaats) 1925 (dienstwoning)


Beschrijving van Scheepswerf Wolthuis

Omschrijving SCHEEPSWERF bestaande uit een WERKPLAATS met aangebouwde DIENSTWONING en SCHUUR. De WERKPLAATS (omstreeks 1890) met ingebouwd KANTOOR op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van bruine baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop zwarte Friese golfpannen; gemetselde schoorsteen op het oostelijk dakvlak; muurankers; strakke houten windveren. De gevels worden geleed door staande getoogde vensters met ijzeren roedenverdeling onder een segmentboog; in de voorgevel onder segmentboog met geelbakstenen sluit- en aanzetstenen. Centraal in de topgevel van de voorgevel (noordzijde) twee opgeklampte houten deuren met getoogd vijfruits bovenlicht onder strek; aan de linkerzijde een getoogd staand venster; aan de rechterzijde (kantoor) een staand venster met tweedelig bovenlicht onder rollaag. In de top dubbele getoogde opgeklampte houten deuren waarboven een houten hijsbalk en aan weerszijden een rond venster waarin decoratieve ijzeren roedenverdeling onder rollaag. In de oostgevel tien staande getoogde vensters. De schuur is tegen de achtergevel (zuidzijde) aangebouwd. Aan de linkerzijde van de westgevel zijn de dienstwoning en niet-originele schuurtjes (niet beschermd) aangebouwd. Aan de rechterzijde vier staande getoogde vensters en een niet-originele schuurdeur waarachter de oude getoogde strek nog zichtbaar is. In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de machines, geleverd door machiniefabriek Oling te Veendam, voor de bouw en reparatie van stalen schepen (o.a. de ponsmachine, de slingerknipschuur). De deels onderkelderde DIENSTWONING uit 1925 met platte aanbouw op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van lichtgesinterde donkere baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop rode Friese golfpannen; strakke houten windveren; gemetselde schoorsteen; niet-originele dakkapel op het westelijk dakvlak. De gevels worden geleed door staande vensters onder rollaag. De entree bevindt zich in de topgevel aan de voorzijde (noordgevel) en bestaat uit een houten deur met bovenlicht waarboven een niet-originele luifel en waaronder een kelderraam; vier treden hoge houten stoep. Rechts van de entree twee H-vensters. In de top een staand venster. In de achtergevel (zuidzijde) aan de linkerzijde een houten deur met vierruits venster en tweeruits bovenlicht waarnaast een klein staand venster. In de top een samengesteld venster. Aan de rechterzijde een platte aanbouw waarin een driedelig venster. Aan de westzijde de niet-originele aanbouw uit 1957 (niet beschermd). De SCHUUR uit omstreeks 1800 heeft houten gevels en wordt gedekt door een zadeldak waarop rode Hollandse pannen; strakke houten windveren. Aan achtergevel (zuidzijde) niet-originele golfplaten. Waardering Werkplaats met aangebouwde dienstwoning en schuur van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde: - als voorbeeld van een werkplaats met dienstwoning en schuur behorende bij een kleine scheepswerf uit de jaren twintig van de twintigste eeuw met oudere onderdelen in de provincie Groningen - vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid - vanwege de beeldbepalende ligging aan de Noorderstraat - vanwege de zeldzaamheidswaarde in de provincie Groningen - als herinnering aan de scheepsbouw die in dit gebied ooit op grote schaal plaats vond (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515853
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer

Scheepswerf Wolthuis, dwarshelling

Noorderstraat 308
Sappemeer (Gemeente Hoogezand Sappemeer)
Omschrijving De (dwars)HELLING bestaat uit een hellend vlak, deels onder deels boven water, waarop ijzeren rails liggen. Over de rails word..

Hervormde kerk (Koepelkerk)

Noorderstraat 169
Sappemeer (Gemeente Hoogezand Sappemeer)
Herv.Kerk op omheind kerkhof. In 1653-'55 op centraliserend plan gebouwde kerk, in 1791 verhoogd tot kruiskerk. Zandstenen ingangsomlijsting..

Hervormde kerk, twee toegangshekken

Noorderstraat 169
Sappemeer (Gemeente Hoogezand Sappemeer)
Twee midden-19e-eeuwse ijzeren toegangshekken, verbonden door een met 18 lindebomen beplante, in aanleg eveneens midden-19e-eeuwse laan, beh..

Rijks HBS Voorm. Rijks Hogere Burgerschool

Noorderstraat 151
Sappemeer (Gemeente Hoogezand Sappemeer)
Dr Aletta Jacobslyceum. Rechthoekig gebouw in eclectische trant, 1868. Het pand telt souterrain, bel-etage en verdieping. Op het dak een hou..

Pakhuis strokartonfabriek

Noorderstraat 394
Sappemeer (Gemeente Hoogezand Sappemeer)
Inleiding PAKHUIS voor stro ontworpen in 1939 door de architecten G. en W. Wieringa uit Coevorden in een functionele bouwtrant in opdracht ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer

Foto's (2)