Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaand landhuis in Delftse Schoolstijl in Warnsveld

Woonhuis

Rhienderinklaan 2
7231DC Warnsveld (gemeente Zutphen)
Gelderland

Bouwjaar: 1939


Beschrijving van Vrijstaand landhuis in Delftse Schoolstijl

Inleiding Vrijstaand LANDHUIS in Delftse schoolstijl gebouwd in 1939 naar ontwerp van de architect Aug. L. JANSE en W.F. SMITS uit Zutphen in opdracht van de heer Vos, chirurg te Zutphen. Het teruggelegen woonhuis is gesitueerd aan de westzijde van de Rhienderinklaan. De Rhienderinklaan maakt deel uit van het villapark aan de oostkant van Warnsveld, aangelegd omstreeks 1915. Omschrijving Vrijstaand LANDHUIS met een vrije plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen en een zolder. De ruimten zijn op asymmetrische wijze gerangschikt rondom de kleine 'hall', met de dienstvertrekken in de noordwesthoek. Het vloerniveau varieert één of twee treden tussen de kamers onderling op dezelfde verdieping. De gevels worden afgesloten door drie samengestelde zadeldaken gedekt met gesmoorde en rode Romaanse pannen. Op de nok van het linker zadeldak bevindt zich een bakstenen schoorsteenschacht, waarvan het rookkanaal aangesloten is op de oorspronkelijke haardpartij in de woonkamer. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in een geelbruine baksteen in kruisverband met verscheidene tuitgevels. Op de tuiten en de schouderstukken bevinden zich natuurstenen afdekplaten. Daar waar geen tuitgevels zijn eindigt de gevel in een houten bakgoot op klossen. In de gevels bevinden zich van oorsprong wit geschilderde houten kruiskozijnen met glas-in-loodramen. De kruisvensters bestaan uit een houten kruis met een stalen klapraam linksboven en een stalen draairaam rechtsonder. De muuropeningen worden afgesloten door een schouderboog samengesteld uit een strek met zandstenen aanzetstenen die de hoeken omarmen. De van oorsprong groen geschilderde, kraalschroten deuren en luiken zijn voorzien van decoratieve smeedijzeren gehengen. De VOORGEVEL (oostgevel) keert zich naar de straatzijde en bestaat uit twee delen waarvan het rechterdeel één vensteras terug ligt ten opzichte van het linkerdeel. Het linkerdeel eindigt in een tuitgevel met ongelijke zijden. Op de begane grond links in de gevel onder het verlengde schild van het zadeldak bevindt zich een segmentboogvormig draairaam. Rechts hiervan bevinden zich twee identieke vensterassen, twee bouwlagen hoog. Op de begane grond bevindt zich een kruiskozijn waarvan de onderramen aan weerszijden geflankeerd worden door luiken. Op de verdieping bevindt zich een kleiner kruiskozijn zonder luiken. De rechterzijgevel van dit bouwdeel is één vensteras breed met op de verdieping een kleiner kruiskozijn conform die aan de voorzijde. Op de begane grond bevindt zich het bordes voor de entree in het rechter bouwvolume. Linksonder in het rechter bouwvolume bevindt zich de ingangspartij. Een korte steektrap aan de rechterzijde van het bordes geeft toegang tot de segmentboogvormige deur met brede houten omlijsting. Boven de entree bevinden zich direct onder de bakgoot drie smalle segmentboogvormige glas-in-loodramen. Rechts van de ingangspartij bevindt zich in iedere bouwlaag een kruiskozijn in één vensteras die eindigt in een kleine tuitgevel. De vensters zijn identiek aan die in het linker bouwvolume. Grenzend aan dit bouwdeel bevindt zich de terug liggende aanbouw van de garage met in de voorgevel een dubbele kraalschroten, segmentboogvormige deur met gehengen met links van deze deur een enkelruits raam. De LINKERZIJGEVEL (zuidgevel) is te verdelen in een linker- en rechterdeel onder één zadeldak, die ten opzichte van elkaar één as verspringen. De linker vensteras onder de dakgoot is identiek aan die in de voorgevel. Rechts van deze as bevindt zich op de begane grond een dubbele glazen deur met drieruits bovenlicht, met op de eerste verdieping een zesruits kruiskozijn. Deze as eindigt in een kleine tuitgevel. In de gevel onder het verlengde schild van het zadeldak bevindt zich een kruiskozijn aan weerszijden geflankeerd door luiken, met in de zijgevel van de uitbouw een segmentboogvormig draairaam als links in de voorgevel. De ACHTERGEVEL bestaat uit drie verspringende bouwdelen. Het middendeel ligt terug ten opzichte van de andere twee delen met op de begane grond drie regelmatig verdeelde eenvoudige kruiskozijnen. De middenas eindigt in een Vlaamse tuitgevel met eenvoudig identiek kruiskozijn. Het linkerdeel, één vensteras breed, eindigt in een tuitgevel met een garage onder het verlengde dakschild. Rechts op de begane grond bevindt zich een rechthoekige houten enkele deur waarboven een tweeruits raam. In de rechterzijgevel van deze aanbouw bevinden zich vier regelmatig verdeelde twee gekoppelde tweeruits ramen met een verticale roedenverdeling. Het rechterdeel, één vensteras breed, eindigt in een tuitgevel met in de geveltop een klein segmentboogvormig venster. Op de begane grond bevindt zich een kruisvenster met luiken met op de eerste verdieping openslaande glazen deuren met balkon. Rechts tegen de RECHTERZIJGEVEL bevindt zich de aanbouw van de garage onder het verlengde dakschild met in de gevel drie regelmatig verdeelde tweeruits ramen. Centraal bevindt zich, iets terug gelegen, de tuitgevel van het aangekapte zadeldak. De gevel heeft een onregelmatige vensterindeling met op de begane grond twee enkelruits ramen aan één zijde geflankeerd door een luik met uiterst rechts een enkele rechthoekige deur met zesruits glasindeling. Op de verdieping bevinden zich links twee gekoppelde naar buitenslaande draairamen met rechts een kruiskozijn zonder luiken. In de geveltop bevindt zich een klein segmentboogvormig venster met glas-in-loodraam. Het INTERIEUR is volledig in tact. De vrije plattegrond kent verschillende niveau's. Vanaf de straatzijde bevindt zich links op de begane grond de woonkamer met van oorsprong groen geschilderde moerbalken ondersteund door consoles met beslag. In deze kamer bevindt zich een langgerekte bakstenen haardpartij met vuurvaste haard. De haard wordt omsloten door eenzelfde schouderboog als die in het exterieur boven iedere muuropening. De van oorsprong rood geschilderde 'hall', rechts van de woonkamer, gaat over in de gang met trappartij. Aan weerszijden van deur bevinden zich van oorsprong rood geschilderde kasten, de vloer is betegeld met rode tegels in ruitpatroon en het segmentboogvormig plafond is van hout. Rechts van de 'hall' bevindt zich de ontvangkamer. De kamers links van de 'hall' hebben een hoger plafond dan de kamers rechts. In een aantal kamers bevinden zich parketvloeren. De gang geeft verder toegang tot de keuken, bijkeuken en de garage. Waardering LANDHUIS gebouwd in 1939 in traditionele stijl naar ontwerp van AUG.L. JANSE en W.F. SMITS in opdracht van de heer Vos uit Zutphen. - Van architectuurhistorische waarde als uitzonderlijk gaaf bewaard woonhuis in Delftse schoolstijl naar ontwerp van de architecten Aug.L. Janse en W.F. Smits in opdracht van een Zutphense chirurg. Kenmerkend voor de traditionele stijl zijn de houten kruiskozijnen met glas-in-loodramen, geflankeerd door kraalschroten luiken met gehengen, het kruisverband, de Romaanse pan en de tuitgevels. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de situering aan de rand van het villapark waarvan de aanleg begonnen is omstreeks 1915. - Van cultuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een landhuis uit 1939 in stijl en situering representatief voor de ontwikkeling van de woningbouw in Nederland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515846
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gijsbert Friedhoff: stadhuis van Enschede

De Delftse School (ca. 1925-1955) was een stroming in het traditionalisme in de Nederlandse architectuur die is ontstaan rondom de Delftse hoogleraar ir. Marinus Jan Granpré Molière. De naam 'Delftse School' werd geïntroduceerd door de architect Jacobus Oud van de kunstenaarsgroep De Stijl.

De Delftse School streefde naar een architectuur die was gebaseerd op universele normen en waarden. Daarnaast wilde men de traditie van de Nederlandse plattelandsbouw in ere houden. Deze traditie was een reactie op de Amsterdamse School die volgens de traditionalisten te decoratief was ingesteld. Hierin grepen ze weer terug op het rationalisme van Berlage. Volgens de architecten van de Delftse School lag schoonheid juist in eenvoud en was een goede harmonie tussen massa, ruimte en lichtval belangrijk. Architectuur moest nederig zijn en vooral niet opvallen. De functie van een gebouw moest tot uitdrukking komen in de vorm. Vandaar werd ook een groot onderscheid gemaakt in de vormgeving van woonhuizen (simpel en ingetogen) en publieke gebouwen als stadhuizen en kerken, die juist monumentaal moesten zijn om hun functie te benadrukken. Met name op de katholieke kerkenbouw had de Delftse School grote invloed. Kenmerkend voor de Delftse School zijn het vrijwel uitsluitende gebruik van baksteen, brede kozijnen en erkers (veelal in lichte kleuren), hoge gootlijnen, groene hagen, de hoge met pannen beklede daken tussen topgevels en het gebruik van natuursteen op constructief belangrijke punten. Een belangrijke bron van inspiratie was het werk van A.J. Kropholler, die echter zelf geen deel uitmaakte van de Delftse School.

De architectuur van de Delftse School heeft de wederopbouw tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in sterke mate beheerst, wat illustratief lijkt voor de populariteit en het vertrouwen in de toekomstwaarde ervan. Critici stellen echter dat de macht van de Delftse School zo groot was dat architecten die er geen deel van uitmaakten simpelweg weinig kans kregen om hun ontwerpen uit te voeren. Architecten van de Delftse School waren onder meer betrokken bij de herbouw van Rhenen en Middelburg.

Belangrijke representanten van de Delftse School waren, naast Granpré Molière, C.M. van Moorsel en B.J. Koldewey. Andere voorbeelden zijn J.F. Berghoef, A.M. De Rouville de Meux, Gijsbert Friedhoff en Cees Pouderoijen.

Met name vanuit het functionalisme bestond er grote weerstand tegen de Delftse School. Echter, ook in traditionalistische kringen was de Delftse School niet onomstreden. Met name Frits Peutz was een verklaard tegenstander van de kring rond Granpré Molière. Bovendien waren verschillende vooraanstaande architecten van het traditionalisme, zoals H.W. Valk en Alphons Boosten, niet bij de Delftse School betrokken. Het is dan ook onterecht dat het begrip Delftse School vaak gebruikt wordt als aanduiding voor het totale traditionalisme in Nederland.

Vanaf het einde van de jaren 40 werd de Delftse School geleidelijk vervangen door de Bossche School rond Dom Hans van der Laan.


Monumenten in de buurt van Vrijstaand landhuis in Delftse Schoolstijl in Warnsveld

Catharinahoeve

Rijksstraatweg 156
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Inleiding Vrijstaand woonhuis 'Catharinahoeve' van het type VILLA gebouwd in de periode 1913-1915 naar ontwerp van HENK WEGERIF (1888-1963)..

Schelfhorst

Rijksstraatweg 152
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Inleiding Vrijstaand woonhuis Schelfhorst' van het type VILLA gebouwd in 1910 in opdracht van W.J. Wiardi naar ontwerp van de bouwkundige J..

Veldzicht: villa

Rijksstraatweg 113
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving De VILLA heeft een complexe samenstelling en indeling. Het pand bestaat uit een dwars tweelaags voorhuis met plat dak, een dwa..

Veldzicht: koetshuis en hondenkhok

Rijksstraatweg 113
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving KOETSHUIS met HONDENHOK daterend uit het begin van de twintigste eeuw bevindt zich tegen de westgrens van het huidige perceel...

Veldzicht: tuinhuis

Rijksstraatweg 113
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving Het TUINHUIS met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een schildddak met ingezwenkte schilden g..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijstaand landhuis in Delftse Schoolstijl in Warnsveld