Meer dan 63.000 rijksmonumenten


't Walien: dienstwoning en paardenstal in Warnsveld

Kasteel Buitenplaats

Lochemseweg 29
7231PG Warnsveld (gemeente Zutphen)
Gelderland

Bouwjaar: 1875-1900


Beschrijving van 't Walien: dienstwoning en paardenstal

Omschrijving DIENSTWONING en PAARDENSTAL uit het einde van de negentiende eeuw. De paardenstal staat rechts achter het huis, tegen de bosrand. Het huis heeft een T-vormige plattegrond. De voorgevel van het woonhuis bevindt zich parallel aan de Lochemseweg. Het zadeldak van het voorhuis en het afgewolfde dak van het achterhuis zijn belegd met gesmoorde kruispannen. Door het linkerschild van het dak van het achterhuis steekt een schoorsteen waarnaast een klein dakraam is aangebracht. Op het achterschild van het dak van het voorhuis bevinden zich zowel links als rechts van de nok van het achterhuis een schoorsteen. De voorgevel heeft een middenrisaliet dat doorloopt tot de zolderverdieping en middels een opbouw door het dak heensteekt. de opbouw heeft een zadeldakje welke ook loodrecht staat op het voorhuisdak. De gevels zijn in kruisverband gemetseld. Zowel het voorhuis als het achterhuis hebben een doorlopende blauwgrijs gepleisterde plint. De ramen op de benedenverdieping van het voorhuis zijn voorzien van luiken. Ter plaatse van de bovendorpels van de ramen bevinden zich gele verblendsteenbanden. Het fries wordt benadrukt door gele verblendsteendecoratie en rechthoekige geschilderde gevelvlakken. De VOORGEVEL is symmetrisch en heeft een middenrisaliet met daarin de voordeur en daarboven een raam. De voordeur heeft een zesruits bovenlicht. De voordeur bevindt zich in een segmentboogvormige deuropening. De afsluitende segmentboog is, evenals de overige segmentbogen in de gevels van het voorhuis, voorzien van in gele verblendsteen uitgevoerde aanzet- en sluitstenen en koppen. Aan weerszijden van de voordeur bevinden zich in het risaliet een aantal versierende elementen. Boven de plint is een witgepleisterd vierkant aangebracht met daarboven een uitkragende rollaag welke als rollaag doorloopt in de overige gevels. Hierboven bevindt zich een ondiepe, smalle, hoge witgepleisterde nis. Aan de onderzijde is deze nis afgesloten met een stenen onderdorpel, aan de bovenzijde door een witte gepleisterde band met geometrische figuren, waarin de nis in een puntje toeloopt. Boven de witte band is een kleinere en eveneens gepleisterde nis aangebracht met een getrapte afsluiting aan de bovenzijde. Het stolpraam boven de voordeur heeft een 8 ruits bovenlicht. De halfronde boogvulling bestaat uit metselwerk van donkere en lichte baksteenkoppen in dambordpatroon. De onderdorpel is van steen waaronder een wit gepleisterde rechthoek. Links en rechts van de voordeur bevindt zich een gemoderniseerd T-schuifraam waarvan het bovenraam een 8-ruits verdeling heeft. De vensters hebben een stenen onderdorpel. De LINKERZIJGEVEL van het voorhuis heeft op de benedenverdieping twee ramen als in de voorgevel waartussen een smalle gepleisterde en rondbogig afgesloten nis. Onder het linkerraam bevindt zich een rechthoekig kelderlicht in de plint. Ter plaatse van de zolderverdieping is in het midden een segmentboogvormige stolpraam met een 8-ruits bovenlicht aangebracht. Dit venster wordt, evenals aan de andere zijgevel, aan beide zijden geflankeerd door een driehoekige decoratie in gele verblendsteen. Het dakoverstek wordt afgesloten met een eenvoudig sierspant met makelaar. De zijgevel van het achterhuis bevat een tweetal getoogde stalraampjes van gietijzer met een stenen onderdorpel en een rechthoekig venster met een stenen onderdorpel en een half steens rollaag. De indeling van de ACHTERGEVEL van het achterhuis is gewijzigd. De getoogde staldeur rechts en het ronde venster in de geveltop zijn origineel. De plaats van de oorspronkelijke staldeuren in het midden is nog in het metselwerk zichtbaar. De opening is dichtgemetseld en vervangen door een deur met zijlicht. Links van die deur is een rechthoekig venster aangebracht en de linker staldeur is eveneens dichtgemetseld. De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis is identiek aan de linker zijgevel van het voorhuis. De rechter zijgevel van het achterhuis is gewijzigd. De stalramen hebben plaats gemaakt voor grote rechthoekige ramen met raamdorpelstenen en steens rollagen. Tussen de twee ramen is een nieuwe deur aangebracht. De rechthoekige gepleisterde PAARDENSTAL, wordt tegenwoordig als schuur benut. Het pand heeft een blinde rechterzij- en achtergevel. In het pleisterwerk zijn bakstenen sierbanden vrijgelaten. De brede voorgevel heeft segmentboogvormige staldeuren met daarboven een Vlaamse gevel met een dubbel segmentboogvormig luik met daarboven een hijsbalk. Aan weerszijden van de staldeuren bevinden zich twee getoogde 6-ruits ijzeren stalramen. De linkergevel heeft twee boven elkaar gesitueerde rechthoekige deuropeningen. Zowel het zadeldak van de stal als van het Vlaams geveltje zijn met gesmoorde oud hollandse pannen gedekt. De eindgevels zijn met baksteen afgedekt. Waardering DIENSTWONING en KOETSHUIS/STAL als onderdeel van de HISTORISCHE BUITENPLAATS 'Het Waliën'. - Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een dienstwoning en paardenstal, waarvan het exterieur nog grotendeels in een oorspronkelijke staat verkeert. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de dienstwoning met koetshuis/stal met de andere onderdelen van de buitenplaats. - Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de buitenplaats representatief voor het leven van de gegoede burgerij aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515835
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van 't Walien: dienstwoning en paardenstal in Warnsveld

't Walien: hoofdverblijf (landhuis)

Lochemseweg 27
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving HOOFDGEBOUW (landhuis) gebouwd in 1915 naar ontwerp van de architect J.W. HANRATH (1867-1932) in een nieuw-historiserende stij..

't Walien: paardenstal

Lochemseweg 27
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving PAARDENSTAL met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in r..

't Walien: koetshuis

Lochemseweg 27
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving Het KOETSHUIS met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in k..

't Walien: historische tuin- en parkaanleg

Lochemseweg 27
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving HISTORISCHE PARKAANLEG behorend tot de buitenplaats Het Waliën'. In structuur en in detail grotendeels gaaf bewaarde histori..

't Walien: hondenverblijf

Lochemseweg 27
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving HONDENVERBLIJF gebouwd omstreeks 1915 op een ovaalvormige plattegrond. De ovaal is betegeld en voor de helft omsloten door een..

Kaart & Routeplanner