Meer dan 63.000 rijksmonumenten


't Walien: historische tuin- en parkaanleg in Warnsveld

Tuin Park Landgoed

Lochemseweg 27
7231PG Warnsveld (gemeente Zutphen)
Gelderland

Bouwjaar: 1915


Beschrijving van 't Walien: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving HISTORISCHE PARKAANLEG behorend tot de buitenplaats Het Waliën'. In structuur en in detail grotendeels gaaf bewaarde historische parkaanleg deels naar een ontwerp uit 1914/1915 in gemengde stijl van de tuinarchitect L.A. SPRINGER. Het hoofdgebouw bevindt zich in een open ruimte, die aan de westzijde begrensd wordt door een laan aan weerszijden geflankeerd door rode beuken, aan de noordzijde door een smalle bosstrook voornamelijk bestaande uit berken en amerikaanse eiken en aan de oostzijde door een loof- en naaldbos. Achter de rode beukenlaan bevindt zich een populierenbos op verhoogde stroken tussen greppels. De open ruimte rond het huis is grotendeels uitgevoerd in een gemengde stijl bestaande uit een voormalige strakke, formele tuin aan de noordzijde van het hoofdgebouw en een landschappelijke aanleg. Van de formele tuin resteren nog twee grote buxusbollen. De landschappelijke aanleg bestaat uit een langgerekte vijver met vloeiende lijnen ten westen van de formele tuin. Aan het einde van de vijver bevindt zich een rustpunt, gevormd door een bankje omgeven door een geknipte buxushaag. De vijver bevindt zich in een grote open ruimte waardoor en waaromheen paden slingeren. Deze paden sluiten aan op de paden in het omringende bos. In de open ruimte bevindt zich een aantal kale hoogtes en een aantal heuvels waarop bomen geplant zijn. Aan de westzijde van het huis bevindt zich een treurbeuk. De open ruimte aan de zuidzijde van het hoofdgebouw bestaat uit een weide met de oprijlaan, vanaf de Lochemseweg in een halve cirkel voor het huis langs terug naar de Lochemseweg. Deze oprijlaan wordt aan weerszijden geflankeerd door bomen. In de periode 1915-1930 is deze halve cirkel doorgetrokken aan de zuidzijde van de Lochemseweg tot een hele cirkel. Het betreft hier eveneens een onverharde weg aan weerszijden geflankeerd door bomen. In de zichtas van het hoofdgebouw bevindt zich een laan vanaf deze cirkel naar het zuiden. Waardering PARKAANLEG grotendeels naar ontwerp van de tuinarchitect L.A. SPRINGER uitgevoerd in 1915 in een gemengde stijl. De parkaanleg is onderdeel van de HISTORISCHE BUITENPLAATS Het Waliën'. - Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een goed bewaard gebleven parkaanleg grotendeels in gemengde stijl van de landelijk bekende tuinarchitect L.A. Springer. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de parkaanleg met de andere onderdelen van de buitenplaats. - Van cultuurhistorische waarde vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515833
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van 't Walien: historische tuin- en parkaanleg in Warnsveld

't Walien: hoofdverblijf (landhuis)

Lochemseweg 27
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving HOOFDGEBOUW (landhuis) gebouwd in 1915 naar ontwerp van de architect J.W. HANRATH (1867-1932) in een nieuw-historiserende stij..

't Walien: paardenstal

Lochemseweg 27
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving PAARDENSTAL met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in r..

't Walien: koetshuis

Lochemseweg 27
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving Het KOETSHUIS met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in k..

't Walien: hondenverblijf

Lochemseweg 27
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving HONDENVERBLIJF gebouwd omstreeks 1915 op een ovaalvormige plattegrond. De ovaal is betegeld en voor de helft omsloten door een..

't Walien: dienstwoning en paardenstal

Lochemseweg 29
Warnsveld (Gemeente Zutphen)
Omschrijving DIENSTWONING en PAARDENSTAL uit het einde van de negentiende eeuw. De paardenstal staat rechts achter het huis, tegen de bosra..

Kaart & Routeplanner