Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel van Rijckholt: parkaanleg in Gronsveld

Tuin Park Landgoed

Kasteelstraat 15
6247EA Gronsveld (gemeente Eijsden Margraten)
Limburg

Bouwjaar: laatste helft 19e eeuw


Beschrijving van Kasteel van Rijckholt: parkaanleg

Beschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG, bestaande uit de volgende onderdelen: a. oprijlaan b. park en voorplein c. weilanden en boomgaarden ad a.: de laan valt voor een deel samen met de Kasteelstraat en bestaat uit twee loodrecht op elkaar staande delen; het oost-west tracée begint aan de dorpszijde bij het inrijhek (zie onderdeel 5) en eindigt op de Koestraat; dit stuk was aan weerszijden beplant met eiken, waarvan nog slechts zeven oude, monumentale exemplaren over zijn; op de opengevallen plaatsen staan nu jonge platanen. Het tweede deel van de laan loopt onder een rechte hoek van het genoemde deel recht op het huis aan en mondt uit op het voorplein; dit stuk is links en rechts met een enkele rij jonge paardekastanjes beplant. Beide laandelen hebben een asfaltdek. ad b.: het park en het voorplein liggen op het terrein, dat vroeger tussen de twee grachten in lag; het is een strook grond van ong. 20 m. breed en heeft globaal een vierkante vorm. De buitengracht is in de vorige eeuw drooggevallen, c.q. gedempt. Op genoemd terrein staan groepjes oude bomen en solitairen, tweede helft XIX; hier en daar vage sporen van een slingerpad, dat ooit een rondwandeling mogelijk maakte; er staan o.a. eik, beuk, es, esdoorn en paardekastanje; verder enkele oude coniferen. Als parkaanleg is het geheel zeer mager. Om de overlast van de autosnelweg te verminderen is er rond 1990 tussen de oude bomen een 4 m. hoge wal opgeworpen aan de west- en zuidzijde van het parkterrein; dit is visueel uitermate storend! Het voorplein ligt direct buiten de gracht ten noorden van het kasteel en ten oosten van het koetshuis (zie onderdeel 3); het heeft een neo-geometrische aanleg van zeer recente datum, bestaande uit vier grasparterres met ingezwenkte kwartronde hoeken, gescheiden door brede grindpaden; in het midden staat een zuil met vaas (zie onderdeel 6); naast de twee oostelijke parterres staan vier bolvormige taxusbomen in een halve cirkelvorm; ze staan in de as van de inrijpoort van het koetshuis en zijn waarschijnlijk in het begin van detwintigste eeuw geplant. ad c.: de rest van het complex ligt buiten de voormalige buitengracht en bestaat uit lichtgeaccidenteerde weilanden, waarin restanten van boomgaarden; het weiland ten noorden van het kasteel, gelegen tussen de Koestraat en de twee takken van de oprijlaan, is geheel van een puinverharding voorzien en dient thans als autoparkeerplaats; de overige weilanden zijn zeer belangrijk als visuele en fysieke buffer tussen het kasteel en de bebouwing van het dorp; in de wei ten zuidwesten van het kasteel langs de Koestraat staan nog 14 oude hoogstam kersen. De zuidgrens van het complex wordt gevormd door een oud kronkelend onverhard voetpad, waarlangs over de gehele lengte een oude meidoornhaag loopt. Waardering PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de goed bewaarde structuur van de samenstellende onderdelen - vanwege het oude geboomte als groene omlijsting van het kasteel - als belangrijke visueel-landschappelijke beleving (paradoxaal genoeg ook vanaf de autoweg, die op zich een storende factor is). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515776
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kasteel van Rijckholt: parkaanleg in Gronsveld

Kasteel van Rijckholt: hoofdgebouw

Kasteelstraat 15
Gronsveld (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 1: KASTEEL op een vierkant, eertijds dubbel omgracht terrein, bestaand uit middeleeuwse toren, hoofdvleugel en twee..

Kasteel van Rijckholt: tuinsieraden

Kasteelstraat 15
Gronsveld (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 6: TUINSIERADEN, te weten: a. zuil bekroond door vaas b. zuil bekroond door adelaar c. ijzeren vaas op sokkel d. tw..

Kasteel van Rijckholt: koetshuis

Kasteelstraat 15
Gronsveld (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 3: KOETSHUIS, XVIII, baksteen; rechthoekige vensters en ingangen met smallere bovenlichten in hardstenen omlijsting..

Kasteel van Rijckholt: 't Jachthuis

Kasteelstraat 15
Gronsveld (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 4: JACHTHUIS, XXa; ten westen van het kasteel aan de Koestraat; smal rechthoekig witgeschilderd vakwerkhuis onder s..

Kasteel van Rijckholt: inrijhek

Kasteelstraat 15
Gronsveld (Gemeente Eijsden Margraten)
Omschrijving onderdeel 5: INRIJHEK, XVIII; pijlers van hardsteen met pijnappelbekroningen; in elk der pijlers een wapen, links De Moffarts..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kasteel van Rijckholt: parkaanleg in Gronsveld