Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis te Echten 05 Huis te Echten, inrijpoort en hekwerk in Echten

Tuin Park Landgoed

Zuidwolderweg 1
7932PN Echten (gemeente De Wolden)
Drenthe

Bouwjaar: 18e eeuw (pijlers) 1900-1925 (hekken) 1800 18e eeuw (pijlers) 1900-1925 (hekken)


Beschrijving van Huis te Echten 05 Huis te Echten, inrijpoort en hekwerk

Omschrijving onderdeel 5: HEKKEN. Te weten: de inrijpoort en het hekwerk aan het voorplein. Inrijpoort: aan het begin van de oprijlaan gelegen en bestaande uit vier bakstenen kruispijlers, XVIII, met zandstenen dekplaten; de twee binnenste pijlers vanaf de weg gezien iets naar achteren staand; de in de jaren zestig van de 20ste eeuw nog aanwezige ijzeren hekvleugels ontbreken; tussen binnenste en buitenste pijlers lage houten spijlenhekken; de meest noordelijke buitenpijler is tegen de dienstwoning gebouwd. Hekwerk voorplein: op het voorplein als verbinding tussen de bouwhuizen en de brug over de binnengracht een sierlijk laag smeedijzeren hekwerk, XIXa, met ranke vierkante balusters met bolvormige bekroning; tussen de balusters bandijzeren vullingen met ruit- en lensvormige motieven; kruispunten versierd met gietijzeren rozetten en pijlpunten; in het hekwerk twee poorten met vierkante hardstenen pijlers als doorgang naar de terreinen achter en naast de bouwhuizen. Waardering HEKKEN zijn van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de functionele en ornamentele waarden; - vanwege de zeer bijzondere vormgeving van het hekwerk op het voorplein. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515665
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het Huis te Echten in het Drentse Echten

Het Huis te Echten is een havezate in Echten, bij Hoogeveen in de Nederlandse provincie Drenthe.

Anna Geertruida van Echten (1777-1854)

Al in de 14e eeuw is er sprake van een Hofstat van ene Volker van Echten. Het is echter niet zeker of deze Hofstat het latere Huis te Echten was. In het huidige huis zijn sporen aangetroffen, die waarschijnlijk uit de 15e eeuw dateren. Oorspronkelijk was het een zaalhuis, dat waarschijnlijk in het begin van de 18e eeuw werd verbouwd tot een huis rondom een binnenplaats, met twee vleugels aan de noord- en zuidzijde. Door een latere verbouwing in 1808 zijn veel van de vroegere bouwelementen verdwenen. De gracht om het gebouw dateert uit de periode voor 1700. Het huis was toen bereikbaar voor schuiten, die het huis konden bevoorraden. Later zijn er bij het gebouw de beide bouwhuizen aan de noord- en zuidzijde bijgebouwd. Hoewel er op één van deze gebouwen een torentje staat werden de kerkdiensten waarschijnlijk in een zaal van het huis zelf gehouden. Voor de reformatie werden de diensten verzorgd door de priester van de kerk van Koekange, gesticht door de heren van Echten. Na de reformatie werden de kerkdiensten in het Huis te Echten verzorgd door David Franzenius, een uit Silezië afkomstige predikant. Het Huis te Echten is tot 1971 bewoond geweest door de families van Echten en Van Holthe tot Echten.[1] Na het overlijden van de laatste heer Van Echten trouwde zijn dochter Anna Geertruida in 1802 met Rudolph Otto van Holthe, die geboren was op de havezate Rheebruggen en die zich Van Holthe tot Echten ging noemen. Hij was onder meer gedeputeerde van Drenthe en een broer van Aalt Willem van Holthe van de havezate Oldengaerde. Hun nageslacht bleef het Huis te Echten bewonen. Onder hen bevonden zich de burgemeesters van Ruinen, vader en zoon Hendrik Gerard van Holthe tot Echten en Anne Willem van Holthe tot Echten.[1]

In de periode 1976 tot 1981 werd het huis gerestaureerd door het Bureau Monumentenzorg van de provincie Drenthe.[1] Tegenwoordig is het Huis te Echten een werkplaats van de Stichting Visio voor visueel- en verstandelijk gehandicapten. Rondom het huis ligt een tuin waarin verscheidene palen staan opgesteld waaruit geluid komt. Hierdoor krijgt de tuin een meerwaarde voor de visueel gehandicapte bezoekers.


Monumenten in de buurt van Huis te Echten 05 Huis te Echten, inrijpoort en hekwerk in Echten

Huis te Echten 01 Huis te Echten, hoofdgebouw

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 1: HUIS. XVIII en ouder; aan rechter zijde toevoegingen uit de jaren zeventig van de 20e eeuw, die niet beschermens..

Huis te Echten 02 Huis te Echten, park en tuin

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG. De hoofdstructuur van de parkaanleg is 18de-eeuws of ouder, bestaande uit: a. oprijlaan met weilande..

Huis te Echten 03 Huis te Echten, twee bouwhuizen

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 3: BOUWHUIZEN. XVIII, in aanleg ca. 1685; symmetrisch aan weerszijden van het hoofdgebouw; bakstenen gebouwen op re..

Huis te Echten 04 Huis te Echten, portierswoning

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 4: DIENSTWONING. XIX, mogelijk ouder; aan het begin van de oprijlaan: bakstenen gebouwtje op rechthoekige plattegro..

Huis te Echten 06 Huis te Echten, brug

Zuidwolderweg 1
Echten (Gemeente De Wolden)
Omschrijving onderdeel 6: BRUG. In de huidige vorm XIX; bakstenen brughoofden, waarop lichtgetoogde ijzeren liggers zonder ondersteuning v..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)