Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ewsum: parkaanleg in Middelstum

Tuin Park Landgoed

Oosterburen 1
9991NB Middelstum (gemeente Loppersum)
Groningen

Bouwjaar: 17e eeuw of ouder


Beschrijving van Ewsum: parkaanleg

Onderdeel 2 Omschrijving PARKAANLEG, bestaande uit a. oprijlaan b. terrein tussen de grachten c. singels met rondwandeling en zijlaan ad a.: de ongeveer van zuid naar noord lopende oprijlaan (tracee XVII of ouder) begint aan de Oosterburen en eindigt centraal bij de dam over de buitengracht; beplanting: aan weerszijden van de met puin verharde laan een enkele rij gekandelaberde linden (XIX). ad b.: het terrein tussen de grachten is begroeid met gras; vroeger waren hier de moestuin, boomgaard en kwekerij; in de zuidoosthoek staan het rechter schathuis (3) en de daaraan vastgebouwde grote landbouwschuur (4); langs de west-, noord- en oostzijde van het terrein staat langs de buitengracht een singel van een enkele rij gekandelaberde linden, XIX; langs de oostzijde van de binnengracht eveneens. Deze linden en de exemplaren van de oprijlaan zijn door de overwegend westelijke wind enigszins scheefgewaaid, hetgeen een zeer markant landschappelijk beeld oplevert. Op de plaats van de beide dammen die in verlengde van de oprijlaan in de grachten liggen waren vroeger bruggen. ad c.: tussen de buitengracht en het open land een wat hoger opgeworpen aarden wal met rondwandeling, aan de buitenzijde begeleid door jonge singelbeplanting. Vroeger liep er een lindenlaan vanaf de zuidwestpunt van het borgterrein naar het Boterdiep; daar stond een klein zomer- of theehuis; de linden zijn in 1906 gekapt; het tracee was nog herkenbaar in het terrein en is recentelijk opnieuw voorzien van begeleidende beplanting. Deze zijlaan sluit aan op de rondwandeling. Waardering PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom; - vanwege de vrijwel ongestoorde in oorsprong middeleeuwse structuur van het borgterrein; - vanwege de eeuwenoude laan- en singelbeplanting van linden; - vanwege de markante, landschappelijk-visuele silhouetwerking. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515608
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Ewsum: parkaanleg in Middelstum

Ewsum: geschutstoren

Oosterburen 1
Middelstum (Gemeente Loppersum)
Onderdeel 1 Omschrijving GESCHUTSTOREN, 1472, volgens een ingemetselde cartouchesteen; enig bouwdeel van de borg, dat nog resteert; half..

Ewsum: schathuis

Oosterburen 1
Middelstum (Gemeente Loppersum)
Onderdeel 3 Omschrijving SCHATHUIS, XVIII; van de beide schathuizen (bouwhuizen) is alleen het rechter (= oostelijke) bewaard gebleven; ..

Ewsum: schuur

Oosterburen 1
Middelstum (Gemeente Loppersum)
Onderdeel 4 Omschrijving SCHUUR, 1932 naar ontwerp van S.A. Veenstra; Amsterdamse School; bakstenen gebouw met één bouwlaag op rechtho..

Ewsum: hekpalen

Oosterburen 1
Middelstum (Gemeente Loppersum)
Onderdeel 5 Omschrijving HEKPALEN, 1932, aan het begin en het einde (op de eerste dam) van de oprijlaan; twee stel witgeverfde palen, geg..

Terrein met resten van de borg Ewsum

Ewsum
Middelstum (Gemeente Loppersum)
Terrein waarin overblijfselen van de borg Ewsum. Datering: 1458 of ouder.

Kaart & Routeplanner