Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Verhildersum: parkaanleg in Leens

Tuin Park Landgoed

Wierde 40
9965TB Leens (gemeente De Marne)
Groningen

Bouwjaar: 18e eeuw


Beschrijving van Verhildersum: parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2. PARKAANLEG, bestaande uit a. borgklip; b. oprijlaan; c. borgterrein en singels; d. weilanden. Ad a: op het plateau van de borgklip ligt een (nieuw ingericht) geometrisch tuintje met 4 oude leilinden langs de voorgevel van de borg; verder twee oude leifruitmuren, XVIII, loodrecht op de voorgevel, ongeveer 1.5 m. uit de zijgevels beginnend en doorlopend tot aan de zuidelijke keermuur; in elke muur een laag rond poortje om het stukje tuin erachter te kunnen bereiken. Ad b: loodrecht op de voordeur gecentreerde as, die begint bij de weg Wierde; beplanting met oude linden in enkele rijen; puin- en grindverharding. Ad c: het borgterrein is het gebied tussen de binnen- en de buitengracht; in de uiterste zuidwest- en zuidoosthoek, min of meer symmetrisch t.o.v. de borg, liggen resp. de dienstwoning en het schathuis (niet beschermd); tussen beide gebouwtjes ligt het meest oorspronkelijke deel van het borgterrein: een grindbaan met links en rechts brede grasbermen waarin oude linden en paardekastanjes, een korte, brede laan. In deze "laan" eindigt -loodrecht- de oprijlaan. De rest van het borg- terrein, de middeleeuwse U-vorm rond de binnengracht, heeft geen oorspronkelijke inrichting en elementen meer; alles is van de jaren vijftig van de 20ste eeuw en later; om de buitengracht loopt een smalle wandeling in de singelbeplanting; de singel wordt begrensd door een sloot evenwijdig aan de gracht. Ad d: de weilanden om het eigenlijke borgterrein zijn opgenomen binnen het beschermde complex als visuele en functionele open ruimten, die de silhouetwerking van de buitenplaats ondersteunen. Waardering De PARKAANLEG is van algemeen belang; - vanwege de ouderdom; - vanwege de originele en gave symmetrische structuur; - vanwege de landschappelijk-visuele waarden (silhouetwerking). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515594
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Verhildersum: parkaanleg in Leens

Verhildersum

Wierde 40
Leens (Gemeente De Marne)
Omschrijving onderdeel 1. BORG, in oorsprong 15de-eeuws; huidig voorkomen 18de- 19de- eeuws. Langgerekt rechthoekig bakstenen gebouw, waarv..

Verhildersum: brug

Wierde 40
Leens (Gemeente De Marne)
Omschrijving onderdeel 3. BRUG, in vorm XIX; platte houten brug op drie jukken; aan borgzijde direct aansluitend op keermuur van de klip, a..

Verhildersum: duiventil

Wierde 40
Leens (Gemeente De Marne)
Omschrijving onderdeel 4. DUIVENTIL; XIX; gesitueerd direct buiten de buitengracht op de zuidoosthoek; witgeschilderd vierkant houten bouws..

Verhildersum: zonnewijzersokkel

Wierde 40
Leens (Gemeente De Marne)
Omschrijving onderdeel 5. ZONNEWIJZERSOKKEL, XVIII gesitueerd ten westen van de borg in de nieuwe tuin; vierkante zandstenen balustervormig..

Rentenierswoning met aangebouwd koetshuis

Wierde 31
Leens (Gemeente De Marne)
Inleiding RENTENIERSWONING met aangebouwd KOETSHUIS in 1912 gebouwd naar een ontwerp van T. Reitsema bij de naastgelegen boerderij Tuinster..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)