Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Caeciliakerk in Rietmolen

Kerkelijk Gebouw

Past. C.M. van Everdingenstraat 34
7165AK Rietmolen (gemeente Berkelland)
Gelderland

Bouwjaar: 1931-1932
Architect: Clemens Hardeman

(1 recensie)

Beschrijving van Sint-Caeciliakerk

Omschrijving De R.K. KERK H. CAECILIA' is van het type CENTRAALBOUW in combinatie met een AXIAAL georienteerde kerk met CAMPANILE. De lengterichting van de kerk is oost-west met het koor gericht op het westen. De kerk is opgetrokken in bruingele baksteen in kruisverband met trasraam afgesloten door een strekse rollaag. De spitsboogvensters zijn gevuld met glas-in-loodramen. De bouwdelen van de kerk worden afgesloten door zadeldaken, schilddaken, een achtzijdig tentdak met lantaarn ter afsluiting van de centrale koepel en een vijfzijdig schilddak ter afsluiting van het koor. Alle daken zijn gedekt met leien in maasdekking met uitzondering van de rensleien dekking van het zadeldak boven het schip. De VOORGEVEL van de kerk bestaat uit een narthex, met links de klokkentoren en rechts de doopkapel. Centraal in de narthex bevindt zich de entree bestaande uit een dubbele rechthoekige houten deur met spitsboogvormig boogveld gevuld met glas-in-loodramen omsloten door zeven bakstenen archivolten. In de geveltop van de tuitgevel bevinden zich drie gekoppelde spitsboogvensters met glas-in-loodramen. Bovenaan de topgevel bevindt zich een band van siermetselwerk en een bakstenen tuit met tweemaal een uitspringende bakgoot als schouderstukken. De narthex met zadeldak is als lager bouwdeel geplaatst tegen een hoger schip met identieke tuitgevel en achterliggend zadeldak. In de geveltop van deze tuitgevel bevindt zich in relief een bakstenen kruis. Links van de narthex bevindt zich de klokkentoren bestaande uit vier geledingen, afgesloten door een achtzijdige spits met windvaan. De eerste geleding bestaat uit een vierzijdige bakstenen onderbouw. De entree aan de oostzijde bestaat uit een enkele rechthoekige houten deur met spitsboogvormig boogveld gevuld met glas-in-loodramen omsloten door twee archivolten afgesloten door een rollaag. In de linkerzijgevel bevindt zich een klein glas-in-lood spitsboogvenster. In de tweede geleding ontstaat door afschuining van de vierhoeken een achtzijdige toren. Op de overgang bevinden zich op de hoeken van de onderbouw kleine tweezijdige schilddakjes. De vier afgeschuinde blinde gevels worden afgewisseld door vier zijden met op drie niveau's een glas-in-lood spitsboogvenster. Op de scheiding van de tweede naar de derde geleding bevindt zich een uitspringende bakstenen sierband. Boven deze band bevindt zich in iedere zijde een spitsboogvormig galmgat met houten galmborden, afgesloten met rollaag. Eenzelfde verdikking vindt plaats op de scheiding van de derde naar de vierde geleding met blinde afgeschuinde hoeken afgewisseld door vier zijden met een smeedijzeren wijzerplaat waarop goudkleurige cijfers zijn aangebracht. Rechts van de narthex bevindt zich de doopkapel bestaande uit één bouwlaag afgedekt door een samengesteld zadel- en driezijdig schilddak. Het driebeukige schip met axiale plattegrond wordt doorbroken door een centrale achtzijdige koepel met een overspanning van negentien meter met rondom de biecht- en devotiekapellen. Onder het achtzijdig tentdak met lantaarn en achtzijdige spits bevinden zich aan weerskanten drie gevels. Tegen deze gevels bevinden zich de zijkapellen waarboven drie gekoppelde spitsboogvensters afgesloten door een band verticaal siermetselwerk. In iedere gevel van de middenkapel met aangekapt driezijdige schilddak bevindt zich een spitsboogvenster. Deze kapel wordt aan weerszijden geflankeerd door een kapel met L-vormige plattegrond afgesloten door een samengesteld dak bestaande uit een aangekapt schilddak met zadeldak. Aan de voorzijde sluit deze L aan op de toren en op de doopkapel. Aan de achterzijde wordt deze afgesloten door een samengesteld dak met bolpiron. In de gevel bevinden zich drie gekoppelde spitsboogvensters boven het trasraam. Op de nok van de drie kapellen bevindt zich een bolpiron. Aan de westzijde van de centrale koepel loopt het zadeldak door boven het schip met een vijfzijdige schilddak als afsluiting van het koor. In het zadeldak bevinden zich in iedere helling twee dakvensters met aangekapt schilddaken. De rensleiendekking op het zadeldak wijkt af van de overige maasdekking. Aan de zuidzijde van het koor bevindt zich de SACRISTIE met rechthoekige plattegrond bestaande uit een bouwlaag afgesloten door een schilddak. De sacristie is verbonden met het koor door middel van een tussenlid met plat dak. Op het tussenlid bevindt zich een hoge vierkante bakstenen schoorsteenschacht. In de gevels van de sacristie bevinden zich spitsboogvensters met aan de westzijde een dakkapel met een vierruits stolpvenster en plat dak. In het INTERIEUR bevindt zich veelvuldig glas-in-loodramen en tegelwerk die bijdrage aan de symboliek van de kerk. In de vier grote ramen in het priesterkoor zijn uitgebeeld de H. Isidorus, de H. Jozef, de H. Maagd Maria en het Heilig Hart. Onder de ramen bevinden zich vijf tegeltableau's waarop de Geboorte van Jezus', Christus, den Kindervriend', Christus, den goeden Herder', Christus aan het kruis', Christus, den insteller van het Allerheiligste Sacrament' wordt uitgebeeld. De kleine ramen beelden de schepping, verlossing en de heiligmaking uit. In zes maal drie kleine ramen in de koepel worden de zes scheppingsdagen uitgebeeld waarbij God de Vader steeds wordt afgebeeld in het middenraam. De verlossing wordt verbeeld in het hoogaltaar. De heiligmaking door middel van weergave van de doop en de biecht in de glas-in-loodramen boven de doopkapel en biechtstoelen. In de ramen van de zijbeuken zijn de twaalf apostelen en vijf heiligen (H. Willibrordus, Bonifatius, Petrus Canisius, Franciscus Xaverius en pastoor van Ars) uitgebeeld. Tenslotte wordt de beschermheilige van de kerk en de parochie Sint Caecilia getoond op het gebrandschilded glas in het spitsboogvenster boven de grote toegangsdeur boven het portaal van de kerk. Naast de bijzonder zeldzame tegeltableau's in het priesterkoor valt het doopvont op, waarvan de onderbouw bestaat uit gele, groene, blauwe en zwarte tegeltjes. Het inwendige van de kerk is uitgevoerd in rode baksteen met gele Utrechtse drielingen voor de gewelven. De centrale ruimte wordt overwelfd door een stervormig koepelgewelf waarvan de ribben rusten op consoles in siermetselwerk. Waardering R.K. KERK H. CAECILIA' met SACRISTIE gebouwd naar ontwerp van de architect C. HARDEMAN in 1931-32 met glas-in-loodramen en tegeltableau's van de firma INTERCODAM uit Amsterdam. De kerk is een combinatie van een axiaal schip onderbroken door centrale koepel. - Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven r.-k. kerk van de architect C. Hardeman in combinatie met rijke toepassing van glas-in-lood en tegelwerk door de firma Intercodam. Van architectonisch belang is de combinatie van axiaal- en centraalbouw met een zeer grote overspanning. - Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een complex gelegen in de bebouwde kom van Rietmolen. - Van cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van r.-k. kerk waarbij met behulp van het architectonisch ontwerp in het interieur de ruimtewerking zodanig is dat de parochianen meer bij de liturgie betrokkken konden worden. De symboliek van de glas-in-loodramen en de tegeltableau's dragen bij aan de uitbeelding van het katholicisme en zijn als zodanig van cultuurhistorische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515565
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Sint-Caeciliakerk
4
Recensie door: ()
Zou u de naam van de kerk in Rietmolen willen wijzigen in Heilige Caecilia in plaats van Sint-Caecilia. Deze fout wordt vaak gemaakt. Ook op Wikipedia waardoor het publiek fout geïnformeerd wordt. Bij voorbaat hartelijk dank mede namens de locatieraad, Maria Nales-Nijland Voorzitter LR Heilige Caecilia Rietmolen
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Caeciliakerk
Vooraanzicht uit 2009
Vooraanzicht uit 2009
Plaats Rietmolen
Gebouwd in 1931-1932
Gewijd aan Cecilia
Monumentnummer  515565
Architectuur
Architect(en) Clemens Hardeman
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Caeciliakerk is een rooms-katholieke kerk in de Nederlandse plaats Rietmolen. De kerk is ontworpen door Clemens Hardeman en is in de jaren 1931 - 1932 gebouwd. De kerk is in 1933 ingewijd en kreeg als beschermheilige de martelares Cecilia. Op de locatie waar de kerk werd gebouwd, stond daarvoor een andere kerk uit 1836. Interieurelementen uit de oude kerk zijn ingepast in de nieuwe kerk. De kenmerkende kerktoren met ui-vorm staat naast een acht-kantige kerk, waarbij centraalbouw is toegepast. Het metselwerk van de kerk heeft kenmerken van de Amsterdamse School, die bovenaan uitmonden in bakstenen koepelgewelven. Achter het priesterkoor zijn tegeltableaus aangebracht en de ramen zijn voorzien van glas in lood.

De kerk is in 1999 aangewezen als rijksmonument.


Monumenten in de buurt van Sint-Caeciliakerk in Rietmolen

Sint-Caeciliakerk: Pastorie

Past. C.M. van Everdingenstraat 36
Rietmolen (Gemeente Berkelland)
Omschrijving PASTORIE aan de noordzijde verbonden met de zuidzijde van de kerk door middel van een tussenlid. Het tussenlid bestaat uit é..

'De Haar'

Eibergsestraat 250
Haaksbergen
"de Haar". Boerderij, 18e eeuw.

Saksische hoeve

Teesselinkweg 3
Rietmolen (Gemeente Berkelland)
Saksische hoeve met in de voorgevel een jaartalsteen 1831 en in de zijgevel van de endkamer ankers: 1791.

Jachthuis

Aaftinksweg 6
Haaksbergen
Jachthuis. Houten huis in laat 19e-eeuwse vroeg 20e-eeuwse stijl. Tegen het hoofdhuis met verdieping een verdiepingloze aanbouw-portiek. De ..

'Het Assink'

Aaftinksweg 8
Haaksbergen
"Het Assink". BOERDERIJ onder zadeldak, gedekt met pannen. Houten topgevel in achtergevel onderschoer. In gevels restanten vakwerk. Voorgeve..

Kaart & Routeplanner