Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbel woonhuis, ten behoeve van overheidsambtenaren gebouwd in Tolkamer

Woonhuis

Hoofdstraat 5
6916AA Tolkamer (gemeente Rijnwaarden)
Gelderland

Bouwjaar: 1912


Beschrijving van Dubbel woonhuis, ten behoeve van overheidsambtenaren gebouwd

Omschrijving Het middelste bouwblok is geheel gelijk aan de twee naastgelegen dubbele woningen voor wat betreft de detaillering en de indeling van de begane grond. Het bouwblok onderscheidt zich alleen door de volledige tweede bouwlaag met daarboven pas het zadeldak (met twee dakkapellen) nu echter zonder de topgevel in het midden. Door de hogere goot ontstaat een rijziger bouwmassa die zorgt voor een sterke ritmering in samenhang met de hoogte van de topgevels bij de andere woningblokken. Het pand is gebouwd op een T-vormige plattegrond en bestaande uit een tweelaags hoofdbouwmassa onder een overstekend zadeldak gedekt is met gesmoorde en rode Muldenpannen. De nok bevindt zich evenwijdig aan de weg. Het dak is voorzien van mastgoten. Zowel op het voor- als op het achterschild bevinden zich links en rechts hoge gemetselde gepleisterde schoorstenen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. Aan de achterzijde bevindt zich een door middel van een smal tussenlid met de hoofbouwmassa verbonden éénlaags aanbouw onder een overstekend plat dak op gesneden consoles. Hierop bevindt zich op de grens tussen de twee woningen een brede hoog opgaande in baksteen opgetrokken schoorsteen. Tegen de achtergevel van deze aanbouw bevindt zich een aangebouwd houten schuurtje onder een lessenaarsdak gedekt met gesmoorde Muldenpannen. De VOORGEVEL is opgedeeld in zes traveeën waarbij de twee linker en de twee rechter traveeën voorzien zijn van vensters met T-schuiframen en achtruits bovenlichten met geel kathedraalglas. De ramen in de twee rechter traveeën zijn voorzien van voorzetramen. De twee middelste traveeën bevatten op de begane grond een beide traveeën beslaand ingangsportiek waarin zich de twee terugliggende voordeuren bevinden die door middel van een hardstenen stoep met twee treden zijn te bereiken. De vensters zijn ieder afzonderlijk en de deuren gezamenlijk beëindigd met een afgeschuinde hardstenen latei met daarboven in het metselwerk een blinde segmentboog. De vensters zijn ieder voorzien van een T-schuifraam met een zesruits bovenlicht. De verdieping bezit zes vensters die ieder voorzien van een raam als op de begane grond. Op de hoeken van de bouwmassa bevinden zich hardstenen blokken ter hoogte van de bovendorpel van de vensters en ter hoogte van de wisseldorpels. In de ZIJGEVELS bevinden zich steeds een door latei en een blind segmentboogje afgesloten kelderlicht en twee smalle vensters op de bovenste verdieping met dezelfde afwerking als de overige vensteropeningen. Waardering DUBBEL WOONHUIS uit 1912. - Van architectuurhistorische waarde als vrij gaaf bewaard voorbeeld van een eenvoudig doch zorgvuldig gedetailleerd, in opdracht van het Rijk in 1912 ten behoeve van overheidsambtenaren gebouwd, dubbel woonhuis met aan de Neo-Renaissance en het Rationalisme ontleende elementen. De detaillering en vormgeving van het gebouw is kenmerkend voor het rijksbouwen in deze periode in het Eerste district in het algemeen en voor het werk van de rijksbouwmeester C.H. Peters in het bijzonder. Het dubbele woonhuis valt op vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp die onder meer tot uitdrukking komen in de gave verhoudingen, de zorgvuldige detaillering en het materiaalgebruik. Karakteristiek voor deze voor hogere beambten uitgevoerde woningen is de toepassing van hardsteen in plaats van geglazuurde profielsteen voor de afzaten. - Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het complex voormalige douanewoningen aan de Hoofdstaat 1-11. - Van cultuurhistorische waarde vanwege als voormalige douanewoningen en als goed voorbeeld van de functionele en typologische ontwikkeling van het woonhuis in de vroege twintigste eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515547
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dubbel woonhuis, ten behoeve van overheidsambtenaren gebouwd in Tolkamer

Dubbel woonhuis, ten behoeve van overheidsambtenaren gebouwd

Hoofdstraat 1
Tolkamer (Gemeente Rijnwaarden)
Omschrijving Dit DUBBELE WOONHUIS is gebouwd op een T-vormige plattegrond en bestaat uit een éénlaagse hoofdbouwmassa onder een oversteke..

Dubbel woonhuis gebouwd op een T-vormige plattegrond en bestaande uit een eenlaags hoofdbouwmassa onder een overstekend zadeldak gedekt met gesmoorde ..

Hoofdstraat 9
Tolkamer (Gemeente Rijnwaarden)
Omschrijving DUBBEL WOONHUIS gebouwd op een T-vormige plattegrond en bestaande uit een éénlaags hoofdbouwmassa onder een overstekend zade..

Dubbel herenhuis

Hoofdstraat 28
Tolkamer (Gemeente Rijnwaarden)
Inleiding DUBBEL HERENHUIS gebouwd in 1886 naar ontwerp van de architect G.H. PUBLIEKHUYSEN als EXPEDITEURS/KOOPMANSWONINGEN met EXPEDITIE..

Voor douanebeambten gebouwde woningen

Tolstraat 39
Tolkamer (Gemeente Rijnwaarden)
Inleiding WONINGBLOK bestaande uit zes, in ca.1906 in opdracht van de Rijksgebouwendienst waarschijnlijk naar ontwerp van de rijksbouwmeest..

Douanekantoor

Europa-kade 10
Tolkamer (Gemeente Rijnwaarden)
Inleiding Voormalig DOUANE- en ACCIJNZENKANTOOR LOBITH gebouwd in 1905-1906 naar ontwerp van de rijksbouwmeester C.H. PETERS (1847-1932) in..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dubbel woonhuis, ten behoeve van overheidsambtenaren gebouwd in Tolkamer