Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige graanschuur is nu in gebruik als veeschuur in Tolkamer

Boerderij

's-Gravenwaard 2
6916KB Tolkamer (gemeente Rijnwaarden)
Gelderland

Bouwjaar: 1872-1874


Beschrijving van Voormalige graanschuur is nu in gebruik als veeschuur

Omschrijving Deze voormalige GRAANSCHUUR is nu in gebruik als veeschuur. De op een rechthoekige plattegrond gebouwde schuur heeft dezelfde hoogte als de boerderij maar is één travee langer. De schuur is voorzien van een afgewolfd zadeldak dat tegenwoordig is voorzien van golfplaat doch oorspronkelijk deels met riet en deels met pannen gedekt was. De in baksteen opgetrokken, in kruisverband gemetselde, gevels zijn voorzien van hoeklisenen die zich langs de schuine zijden en bovenzijde van de gevels voorzetten en waaronder zich ter plaatse van horizontale delen tandlijsten bevinden. Boven de gevelopeningen bevinden zich over het algemeen, tenzij in de onderstaande tekst anders omschreven, wenkbrauwboogjes. De nagenoeg symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL had oorspronkelijk drie met een korfboog afgesloten wagendeuren. Alleen de middelste is niet dichtgemetseld en nog steeds voorzien van een dubbele wagendeur. De rechter wagendeur-opening heeft in de boog een aansluitende terugliggende tweede boog. Verder bezit de gevel twee dichtgemetselde rondbogig afgesloten zolderluik-openingen met lekdorpels en in de geveltop een rond zoldervenster dat voorzien van een gietijzeren margrietraam. De ZIJGEVELS waren oorspronkelijk voorzien van vijf met een rondboog afgesloten stalvensters waarbij ieder venster voorzien was van een gietijzeren raam bestaande uit een 12-ruits onderraam en een van een spitsboogvormige roedenverdeling voorzien bovenlicht. In de loop der tijd hebben in verband met de functiewijziging enige veranderingen plaatsgevonden die voornamelijk bestaan uit het vergroten van een aantal stalraamopeningen tot staldeuropeningen. Deze wijziging betreft het middelste stalraam in de linker zijgevel en het tweede en het vierde stalraam in de rechter zijgevel. De rechter zijgevel bezit tevens uiterst links een later aangebracht eveneens halfrond afgesloten stalvenster met een ijzeren meerruits raam. Momenteel wordt de linker zijgevel door een nieuw aangebouwde berging grotendeels aan het zicht onttrokken. De symmetrische ingedeelde achtergevel met drie rondbogig afgesloten staldeurtjes almede twee rondbogig afgesloten zolderluik-openingen met lekdorpels en in de geveltop een rond zoldervenster dat voorzien van een gietijzeren margrietraam. Het INTERIEUR van de schuur is vrij gaaf bewaard geleven en bezit nog zes etagegebinten van het ankerbalktype. Waardering Voormalige GRAANSCHUUR ca.1872-1874 gebouwd met stijlkenmerken van het Eclecticisme. - Van architectuurhistorische waarde als een zowel voor wat betreft het exterieur als het interieur vrij gaaf bewaard voorbeeld van een graanschuur uit het derde kwart van de negentiende eeuw gebouwd in een Eclectische stijl die zowel gebruik maakt van aan het Romaans als aan de Gotiek ontleende elementen. De verschijningsvorm van de schuur is representatief voor de ontwikkelingen in de boerderijbouw in de Liemers, de Ooypolder bij Nijmegen en in het aangrenzende Duitse grondgebied in de tweede helft van de negentiende eeuw. De schuur vormt in het Nederlandse deel van dit gebied een van de voornaamste voorbeelden van een dergelijk schuurtype. De schuur is van belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp. Deze kwaliteiten komen onder meer tot uitdrukking in de opvallende detaillering en in het materiaalgebruik zoals de toepassing van tandlijsten, wenkbrauwboogjes en meerruits gietijzeren stalramen met traceerwerk. - Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het boerderijcomplex de GEERLINGSHOF. Het gebouw is in functionele zin onlosmakelijk verbonden met de boerderij. De is van belang als onderdeel van het historisch gegroeide waardevolle landschappelijk gebied tussen Herwen en Tolkamer waarbinnen het gebouw door de ligging op een terp en de massieve bouwmassa's een opvallend en beeldbepalend element vormt en als zodanig van bijzondere betekenis is voor het aanzien van dit gebied. - Van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de typologisch ontwikkelingen in de boerderijbouw in de tweede helft van de negentiende eeuw in de streek gevormd door de Liemers en de Ooypolder. Het als graanschuur opgetrokken gebouw heeft in die hoedanigheid een zekere zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515544
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige graanschuur is nu in gebruik als veeschuur in Tolkamer

Geerlingshof

's-Gravenwaard 2
Tolkamer (Gemeente Rijnwaarden)
Omschrijving T-BOERDERIJ bestaande uit een deels onderkelderd, twee bouwlagen hoog dwarshuis onder zadeldak van sneldakpannen, een evenhoog..

Tolhuys Coornmolen: molenromp van beltmolen

Geuzenveld 1
Lobith (Gemeente Rijnwaarden)
In 1888 op een historische plaats gebouwde beltmolen, waarvan nog slechts de romp resteert. Gecementeerde romp zonder kap, wieken of molena..

Nederlands hervormde kerk

Markt 13
Lobith (Gemeente Rijnwaarden)
Ned. Herv. Kerk. ZAALKERKJE met driezijdige sluiting (1660) en hoog dak, aan de westzijde tegen een puntgevel en met zeszijdige koepeltorent..

Schipperspoort

Dorpsdijk 36
Lobith (Gemeente Rijnwaarden)
Schipperspoort. In het gelijknamige straatje, terzijde van de Dorpsdijk, een gemetselde poortboog, 16e eeuw, overblijfsel van de z.g. Schipp..

Dubbel woonhuis, ten behoeve van overheidsambtenaren gebouwd

Hoofdstraat 1
Tolkamer (Gemeente Rijnwaarden)
Omschrijving Dit DUBBELE WOONHUIS is gebouwd op een T-vormige plattegrond en bestaat uit een éénlaagse hoofdbouwmassa onder een oversteke..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige graanschuur is nu in gebruik als veeschuur in Tolkamer