Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zoudtland: historische park- en tuinaanleg in Breda

Tuin Park Landgoed

Zoudtlandseweg 9
4838GR Breda
Noord Brabant


Beschrijving van Zoudtland: historische park- en tuinaanleg

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Zoudtland. Hoofdelementen uit de tuin zijn een oprijlaan, een eikenlaan, een wandelbos in landschapsstijl en een bordertuin. De aan de zuidzijde van het huis aangebouwde plantenkas is voor de bescherming van ondergeschikt belang. De met puin verharde oprijlaan begon vroeger, vóór de aanleg van de A58 in de jaren '60 van de twintigste eeuw, bij de Liesboslaan. Via een ruime bocht eindigt hij bij het kleine, ovaalronde voorplein met de oude taxus voor het huis. Aan weerszijden is de laan beplant met enkele rijen van monumentale oude eiken. De eikenlaan kent een recht verloop en dateert wat het tracée betreft uit het begin van de XIX eeuw of is ouder. Het is vanoudsher de Zoudtlandse weg die nu doodloopt aan de westzijde van het complex. De laan, die een recht verloop heeft en het huis via een bocht om het kleine voorplein aan de noordzijde passeert, doorsnijdt de buitenplaats van oost naar west. Ter hoogte van het huis, waar geen naaldbomen staan, eindigt de oprijlaan. Westelijk van het voorplein heeft de laan jonge eiken, aan de oostzijde staan nog zeer oude exemplaren. Ook de eikenlaan kent een puinverharding. In het terreindeel tussen de oprijlaan en het oostelijke deel van de eikenlaan bevindt zich het wandel- of slingerbos. Het oudste gedeelte bestaande uit oude eiken en daterend uit de XIX eeuw of ouder is direct naast de oprijlaan gelegen en heeft een onverhard slingerpad. Ten oosten hiervan bevindt zich een jongere aanplant met sparren. Direct ten oosten van het huis aan de zuidzijde van de eikenlaan is een langwerpige bordertuin aangelegd op de plaats waar zich voorheen de moestuin met boomgaard bevond. Het belangrijkste element in deze tuin is het relatief grote rechthoekige, betonnen bassin dat bij wijze van grand-canal vrijwel in het verlengde ligt van de korte oostgevel van het hoofdhuis. De oevers zijn bekleed met terra-cotta tegels van verschillend formaat. Niet duidelijk is of het bassin als vijver of als zwembad is aangelegd, of wellicht beide functies kende. Op de noordoosthoek van het bassin een fraaie ceder. De bordertuin met bassin en ceder ademen een Engelse sfeer van de jaren '20 en '30 van de twintigste eeuw. Tussen huis en bassin staat een imposante rode beuk van oudere datum. Het overige terrein bestaat uit weilanden, al dan niet met populieropstanden, de braakliggende percelen en de tuin- en erfgedeelten met een moderne inrichting. Aangezien deze terreinen geen historische park- of tuininrichting hebben, worden zij als buffers en structuurdragers van groot belang geacht en maken zij derhalve een essentieel deel uit van het totale beschermde complex. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Zoudtland is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden van in het bijzonder de oude eiken, de bordertuin en het slingerbos; - vanwege de ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515501
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zoudtland: historische park- en tuinaanleg in Breda

Zoudtland: hoofdgebouw

Zoudtlandseweg 9
Breda
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (ZOUDTLAND) behorende tot de buitenplaats Zoudtland. Het is een voormalige herenboerderij bestaande u..

Zoudtland: Vlaamse schuur

Zoudtlandseweg 9
Breda
Omschrijving onderdeel 3: VLAAMSE SCHUUR behorende tot de buitenplaats Zoudtland. De Vlaamse schuur dateert uit de periode XVIII-XIX en lig..

Zoudtland: bakhuis

Zoudtlandseweg 9
Breda
Omschrijving onderdeel 4: Het BAKHUIS dateert in oorsprong uit de XIXe eeuw en maakt deel uit van de buitenplaats Zoudtland. Het bakhuis i..

Boerderij van het brabantse langgeveltype met schuur van het vlaamse type en bakhuis

Sprundelsebaan 60
Breda
Boerderij van het Brabantse langgeveltype met schuur van het Vlaamse type en bakhuis.

Boerderij van het brabantse langgeveltype met twee schuren van het vlaamse type

Sprundelsebaan 75
Breda
Boerderij van het Brabantse langgeveltype met twee schuren van het Vlaamse type.

Kaart & Routeplanner