Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Postkantoor met ingebouwde dienstwoning in Veendam

Gebouw

Beneden Oosterdiep 59
9641JB Veendam
Groningen

Bouwjaar: 1901-'03 1983 (uitbr.) 1903 1901-'03 1983 (uitbr.)
Architect: C.H. Peters Peters 1903 C.H. Peters


Beschrijving van Postkantoor met ingebouwde dienstwoning

Inleiding POSTKANTOOR met ingebouwde DIENSTWONING gebouwd in de periode 1901-1903 door rijksbouwmeester C.H. Peters. Het postkantoor dat is opgetrokken in de zogenaamde "postkantorengotiek" is een variant op het standaardtype dat Peters in verschillende plaatsen in het land bouwde: dit postkantoor heeft een middenrisaliet. Het pand is in 1983 uitgebreid met een postkantoorgedeelte aan de achterzijde en kreeg een vrijstaande rijwielberging. Beide vallen buiten de bescherming van rijkswege. In de linker zijgevel van het postkantoor zijn in 1983 ook een aantal nieuwe vensters geplaatst. In 1990 is het pand aan de voorzijde voorzien van een invalidenopgang en is het interieur aangepast aan de eisen des tijds. Ondanks de wijzigingen is het aanzicht van het postkantoor als geheel nauwelijks aangetast. Het pand is beeldbepalend gelegen aan het gedempte Beneden Oosterdiep. Omschrijving Twee bouwlagen hoog POSTKANTOOR met DIENSTWONING opgetrokken in een roodbruine baksteen op een iets uitspringend trasraam van donkere klinkers afgezet met een natuurstenen band. Het samengestelde wolfdak, gedekt met een zwarte Friese golfpan, heeft een goot op klossen en twee gemetselde schoorstenen op de nok. De gevels worden verlevendigd door natuurstenen gevelbanden en sierankers. De topgevels hebben windveren met rozetbeëindiging. De voorgevel heeft op de begane grond zeven T-vensters met drieruits bovenlicht onder een segmentboog met natuurstenen sluit- en aanzetstenen en een boogtrommel met metselmozaïek in gele en rode steen; twee getoogde houten deuren met kijkgat met smeedwerk onder een segmentboog met natuurstenen sluit- en aanzetstenen. De deur rechts in de voorgevel heeft een natuurstenen stoep, en een drieruits bovenlicht met segmentboog en verdiepte boogtrommel met metselmozaïek in gele en rode steen en natuurstenen onderdorpel. De deur links in de voorgevel heeft een invalidenopgang (niet origineel) en een bovenlicht in de vorm van een drielichtvenster (segmentboog) onder een segmentboog met natuurstenen sluit- en aanzetstenen. Op de verdieping negen T-vensters met drieruits bovenlicht onder een dubbele segmentboog met natuurstenen sluit- en aanzetstenen en een boogtrommel met metselmozaïek. In de topgevel van het middenrisaliet een H-venster tussen twee smalle H-vensters, alle onder een segmentboog met boogtrommel; aan weerszijden twee in lengte opklimmende, blinde segmentboogvensters. Alle vensters in de topgevel worden samengevat door één natuurstenen onderdorpel. In het dakvlak aan de voorzijde vier dakkapellen bekleed met leien onder een aangekapt schilddakje met leien en piron, waarin een venster. De noordoostgevel heeft een natuurstenen cordonlijst; zowel op de begane grond als op de verdieping, twee smalle vensters met bovenlicht (deels tweeruits) en een segmentboog en boogtrommel; in de topgevel een (later dichtgezet) venster tussen twee smalle H-vensters, alle onder een segmentboog met boogtrommel; aan weerszijden twee in lengte opklimmende, blinde segmentboogvensters. De zuidwestgevel heeft in de topgevel een identieke vensterpartij als in de noordoostgevel; op de verdieping een smal venster met tweeruits bovenlicht, segmentboog en boogtrommel; op de begane grond twee vensters (niet origineel). In de achtergevel op de verdieping twee vernieuwde deuren met bovenlicht, een vernieuwde deur tussen boven- en zijlichten, en een openslaand venster met bovenlicht, alle onder een strek. De achtergevel (noordwest) heeft een twee bouwlagen hoge platte aanbouw, met in het midden een risaliet onder een steekkap met wolfeind en terugspringende aankapping links ervan. De aanbouw is van ondergeschikt belang omdat de venster- en deurindeling deels is gewijzigd tijdens de uitbreiding in 1983. Het INTERIEUR valt buiten de bescherming omdat het grotendeels is gewijzigd. Waardering Postkantoor met ingebouwde dienstwoning van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde - als voorbeeld van een postkantoor uit 1903 in postkantorengotiek - als goede representant van het oeuvre van rijksbouwmeester C.H. Peters in de provincie Groningen - als voorbeeld van een Peters' postkantoor met middenrisaliet - vanwege de opvallende detaillering en het materiaalgebruik - vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur - vanwege de beeldbepalende ligging aan het gedempte Beneden Oosterdiep (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515412
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Postkantoor met ingebouwde dienstwoning in Veendam

Woonhuis met aangebouwde schuur in eclectische stijl met neo-renaissance-elementen

Beneden Oosterdiep 63
Veendam
Inleiding WOONHUIS, van het dwarshuistype, met aangebouwde SCHUUR gebouwd volgens een gevelsteen in 1888 in een Eclectische stijl met Neo-R..

Woonhuis in een regionale variant van de Amsterdamse Schoolstijl

Van Beresteijnstraat 3
Veendam
Inleiding WOONHUIS ontworpen in 1922 door architect E. van Linge in opdracht van mevrouw M.D. de Lange. Het huis dat is vormgegeven in een ..

Kantoorwoning in een mengstijl van overgangsstijl en rationalisme

Pieter Sneeuwplein 3
Veendam
Inleiding KANTOORWONING ontworpen in 1917 door architect N. Boiten Rzn. in opdracht van de heer B.J. Geling. Het pand dat is opgetrokken in..

Bankgebouw Voorm. bankgebouw in een aan de Art Nouveau verwante stijl

Beneden Oosterdiep 23
Veendam
Inleiding Voormalig BANKGEBOUW gebouwd in 1906 in een aan de Art Nouveau verwante stijl. De eerste erin gevestigde bank was vermoedelijk de..

Wilkensfontein

AE Kade 1
Veendam
Inleiding GEDENKTEKEN opgericht in 1934 ter ere van het feit dat Veendam was aangesloten op het provinciale waterleidingnet. Ubbo Wilkens, ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)