Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Arbeiderswoning in Warffum

Woonhuis

Helpman 11
9989ES Warffum (gemeente Eemsmond)
Groningen

Bouwjaar: 1933
Architect: H. Poel en J. Kuiper Poel 1933 H. Poel en J. Kuiper


Beschrijving van Arbeiderswoning

Inleiding In het begin van de jaren dertig wordt op het terrein van de Stichting Landarbeid te Warffum een aantal landarbeiderswoningen gebouwd. De Stichting had tot doel het bevorderen van het verkrijgen van onroerend goed voor landarbeiders. In 1918 werd namelijk de Landarbeiderswet van kracht, die landarbeiders de mogelijkheid bood om een stukje land met woning (een plaatsje) te kopen onder het beding van wekelijkse aflossing. De ARBEIDERSWONING met omringende grond, Helpman 11, is zo'n plaatsje. Zij is in 1933 gebouwd in opdracht van de heer K. Huizinga in een Ambachtelijk-tradionele trant. Ontwerpers en aannemers van het pand waren de heren H. Poel en J. Kuiper uit Warffum. Helpman, het gebied waarin de landarbeiderswoning ligt is aangewezen als gebied met bijzondere waarden. De woning ligt op de hoek van een rijtje vrijstaande landarbeiderswoningen van het zogenaamde "krimpjestype". Een sloot scheidt de plaatsjes van de openbare weg. Omschrijving ARBEIDERSWONING opgetrokken in een rode baksteen op een trasraam van gesinterde baksteen, dat reikt tot de onderdorpels van de vensters. Het pand dat aan weerszijden een krimp heeft, wordt gedekt door een driezijdig schilddak tegen een rechte voorgevel met strakke windveren. Op het dak dat omlijst wordt door een goot op houten klossen, een grijze kruispan met uitzondering van het dakvlak aan de westzijde (achtergevel), dat een grijze muldenpan draagt; op de nokeinden twee gemetselde schoorstenen en in het dakvlak aan de zuidzijde een houten dakkapel onder een lessenaarsdak. De gevels van het woongedeelte worden geleed door H-vensters met een bovenlicht met glas-in-lood strips en schuin aflopende onderdorpels van gesinterde baksteen. De hoofdentree bevindt zich in de oostgevel (voorzijde) in een portiek met een houten plafond, een gesinterd bakstenen zijmuurtje met een hoekpilaar van rode baksteen erop, en een twee treden hoge gemetselde stoep met betonnen bordes. In de zijgevel (noord) van de portiek een H-venster. De houten paneeldeur heeft een kijkgat en een bovenlicht met glas-in-lood strips. Ook in de oostgevel twee H-vensters en in de top een tweedelig venster met als scheiding een houten beschot. Zowel vensters als portiek worden afgesloten door een rollaag. In de noordgevel bevinden zich een tweedelig-, een enkelvoudig- en een klein venster, alle onder een rollaag. In deze gevel bevond zich oorspronkelijk een deur, deze is dichtgemetseld. De westgevel heeft een dubbele schuurdeur, twee ijzeren vensters met roedenverdeling en rollaag en een klein houten venster met rollaag. In de zuidgevel die een smalle platte uitbouw heeft bij de overgang van woon- naar schuurgedeelte, bevinden zich in het woongedeelte twee H-vensters, in de uitbouw een enkelvoudig en een tweedelig H-venster en in het schuurgedeelte een ijzeren venster met roedenverdeling. Het INTERIEUR valt wegens teveel vernieuwingen buiten de bescherming. Waardering Arbeiderswoning in gebied met bijzondere waarden van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde - als goed voorbeeld van een krimpjestype uit het begin van de jaren dertig - als representatief voorbeeld van een woning gebouwd krachtens de Landarbeiderswet - vanwege de sobere, maar verzorgde traditionele vormgeving met eigentijdse materialen - vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur - vanwege de typerende ligging in een gebied met landarbeiderswetwoningen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515356
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Arbeiderswoning in Warffum

Vriesenstein

Westervalge 14
Warffum (Gemeente Eemsmond)
Omschrijving De blokvormige VILLA is opgetrokken in een roodbruine baksteen op een gepleisterd trasraam afgezet met gepleisterde bies. Het ..

Vriesenstein, tuin

Westervalge 14
Warffum (Gemeente Eemsmond)
Omschrijving Tuin rond villa "Vriesenstein" waarschijnlijk uit tweede helft van de 19de eeuw. De tuin bestaat uit de volgende onderdelen: e..

Lutjebosch

Oude Dijk 12
Usquert (Gemeente Eemsmond)
Boerderij Lutjebosch. Boerderij van het kop-hals-romptype met drie gekoppelde schuren. Voorhuis tussen topgevels; vier zesruitsvensters; in ..

Rentenierswoning met aangebouwd koetshuis

Oosterstraat 67
Warffum (Gemeente Eemsmond)
Omschrijving RENTENIERSWONING opgetrokken in een bruine baksteen op een in blokken gepleisterde plint. Het samengestelde schilddak is gedek..

Rentenierswoning, toegangshek

Oosterstraat 67
Warffum (Gemeente Eemsmond)
Omschrijving TOEGANGSHEK tot woning bestaande uit twee gegroefde, gietijzeren hoofdpijlers, waartussen een driedelig beweegbaar hek is beve..

Kaart & Routeplanner

Route naar Arbeiderswoning in Warffum