Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Haanwijk: parkaanleg in Sint Michielsgestel

Tuin Park Landgoed

Haanwijk 1
5271VG Sint Michielsgestel
Noord Brabant


Beschrijving van Haanwijk: parkaanleg

Omschrijving onderdeel 3: PARKAANLEG, bestaande uit a. voorplein met oprijlaan b. wandelbos c. moestuin d. lanen en wegen e. weilanden en akkers ad a.: het voorplein voor het huis (= zuidzijde) heeft een puinverharding; aansluitend een bomenplein met ong. 25 knotlinden, XVIII; het geheel wordt ingekaderd door het huis, een nieuwe schuur (westzijde), de moestuinmuur (oostzijde) en een nieuwe lage muur met dito inrijhek (zuidzijde); hier begint de oprijlaan, die in de middenas van het huis naar het zuiden loopt tot aan de Dommel; enkele rijen platanen, puinverharding, XIX, tracée wellicht ouder . ad b.: ten noordwesten van het huis ligt een lichtglooiend weiland omzoomd door houtsingels en het wandelbos, XIX of ouder, waarin een rondwandeling op lage dijkjes; in het bos enkele korte stukken oude laan van beuk en eik . ad c.: de moestuin ligt direct ten oosten van het huis en is aan de west- en noordzijde ommuurd (zie onder 4); de andere zijden worden begrensd door singels met een sloot als scheiding met de weilanden; midden in de moestuin een kleine ovale vijver; tussen de vijver en het voorplein restanten van een beukenberceau. ad d. : naast de oprijlaan is er een oud recht laantracée, dat naar het westen loopt, tot aan de Dommel; geen regelmatige laanbeplanting; puin- en zandverharding; verder enkele oude stukken beuken- en eikenlaan in het wandelbos, zonder duidelijk patroon, begin of einde. Door een deel van het beschermde complex loopt de openbare asfaltweg Haanwijk, vanuit het oosten komend en naar het noorden afbuigend; dit laatste deel heeft aan weerszijden een beplanting met suikeresdoorns; in de oksel van deze weg, dit is ten noorden van het huis, ligt een akker, die omzoomd is door een brede houtsingel, waarvan de noordelijke tak een oude smalle eikenlaan heeft. ad e.: als buffergebieden zijn de weilanden ten westen en oosten van de oprijlaan, alsmede de genoemde akker opgenomen in het beschermde complex. Waardering: PARKAANLEG van algemeen belang _vanwege de ouderdom _vanwege de landschappelijk -visuele waarden _als wezenlijk onderdeel van de historische buitenplaats (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515223
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Haanwijk: parkaanleg in Sint Michielsgestel

Haanwijk

Haanwijk 1
Sint Michielsgestel
Omschrijving onderdeel 1 HOOFDGEBOUW HUIS HAANWIJK, in oorsprong XVII; bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond onder schilddak met le..

Haanwijk: dienstgebouwen, stal en muren

Haanwijk 1
Sint Michielsgestel
Omschrijving onderdeel 2 DIENSTGEBOUWEN, STAL en MUREN, XVII-XIX; direct ten westen van en gedeeltelijk in aansluiting op het huis twee ev..

Haanwijk: oranjerie

Haanwijk 1
Sint Michielsgestel
Omschrijving onderdeel ORANJERIE met MUREN, XVIII-XIX; de moestuin is aan de west- en noordkant ommuurd; de westmuur is hoofdzakelijk met ..

Haanwijk: boerderij met schuur

Haanwijk 1
Sint Michielsgestel
Omschrijving onderdeel 5: BOERDERIJ met SCHUUR, in oorsprong XIXa of ouder, recent geheel opnieuw opgebouwd; ten noordwesten van het huis..

Haanwijk: bakhuisje

Haanwijk 1
Sint Michielsgestel
Omschrijving onderdeel 6: BAKHUISJE, XIX; ten westen van de dienstgebouwen; klein bakstenen gebouwtje onder zadeldak met grijze pannen en ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)