Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klein Jagtlust, park en tuin in Oranjewoud

Tuin Park Landgoed

Koningin Julianaweg 73
8453WH Oranjewoud (gemeente Heerenveen)
Friesland

Bouwjaar: 19e eeuw 1900 19e eeuw


Beschrijving van Klein Jagtlust, park en tuin

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. Het terrein voor het huis is eenvoudig ingericht met een cirkelvormig gazon, een rondgaand pad en enkele solitairen, waaronder een plataan en een kastanje. Opvallend is het hoogteverschil, waardoor het huis enigszins op een heuvel lijkt te liggen. Langs de voorzijde loopt een sloot die door vergraving en verbreding het aanzien van een bescheiden slingervijver heeft gekregen. Een belangrijk element is het vrije zicht over het tegenoverliggende, door bomen omzoomde weiland. Halverwege de bosschages aan de zuidzijde van deze weide is nog een doorzicht naar het erachter gelegen weiland uitgespaard. In de bomensingel is een rondgaande wandeling aangelegd. De voormalige tuinmanswoning aan de oostzijde is tegenwoordig in eigendom afgescheiden. Een laan, die langs de oostzijde van de buitenplaats loopt, verbindt de tuinmanswoning met het park van Klein Jagtlust. Het eerste deel van deze laan is beplant met linden. Via twee haakse hoeken sluit dit deel aan op de met kastanjes beplante laan achter het huis, die doorloopt tot aan de Prins Bernardweg. De eerste haakse hoek wordt gemarkeerd door een heuveltje waarop een solitaire beuk staat. Onder dit heuveltje zou zich een ijskelder bevinden. Ongeveer halverwege het eerste deel van de laan is een doorgang of zichtas op het huis. Dit doorzicht is tegenwoordig deels dichtgegroeid. Het terrein achter de tuinmanswoning was oorspronkelijk ingericht als boomgaard en moestuin. Inmiddels is dit deel dichtgegroeid met opslag, net als de directe omgeving van het tuinmanshuis. De eenvoudige aanleg van het terrein achter het hoofdgebouw is in de loop der tijd veranderd. Zo is er midden in het zuidelijke hertenkamp een grote groep rododendrons geplant. Ten westen daarvan heeft de huidige eigenaar, Smilde Onroerend Goed B.V., een structuur van hagen gerealiseerd, die geen historische grondslag heeft. Het noordelijke hertenkamp is opgegaan in de tuinaanleg en tennisbaan bij het in 1988 gerealiseerde woonhuis. De parkaanleg achter het hoofdgebouw valt visueel in twee delen uiteen. Karakteristiek voor het zuidelijke, nog vrij oorspronkelijke deel direct achter het huis, zijn het heuvelachtige profiel en twee monumentale boomcirkels, één van linden en één van rode beuken. De westelijke cirkel (rode beuk) is door brand deels verwoest. De huidige eigenaar, Smilde Onroerend Goed B.V., heeft ten noordwesten van de oorspronkelijke cirkel van rode beuken een kleinere groep groene beuken laten planten. Ook deze ingreep heeft geen historische grondslag. Het noordelijke deel van de parkaanleg bestaat uit grote grasvelden, in het westen beplant met eerder genoemde hagen, in het oosten beplant met een grote groep rododendrons en omzoomd door landschappelijk slingerbos en de kastanjelaan aan de oostzijde. Dit oostelijke deel is een voormalig hertenkamp. Ongeveer halverwege de kastanjelaan steekt een tweede laan tussen geaccidenteerd terrein van kleine heuveltjes het perceel dwars over. Waardering De HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG is van belang: - vanwege de ouderdom; - als voorbeeld van een 19de eeuws dilettantisch aangelegd, deels geaccidenteerd, landschappelijk park, met oud geboomte, slingerbos, oude lanen en hertenkampen, waarbij de persoonlijke smaak en liefhebberij van de eigenaar van grote invloed zijn geweest op het uiteindelijke ontwerp; - vanwege de beide monumentale boomcirkels achter het huis, waarvan de één bestaat uit linden en de ander (deels uitgebrand) uit rode beuk; - vanwege het gezicht op de weide aan de overzijde van de Koningin Julianaweg; - vanwege de samenhang met het hoofdgebouw als compositorisch middelpunt van de parkaanleg, met diverse gezichten van het huis in het park en vice versa; - vanwege de functioneel- en visueel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats; - vanwege de beeldbepalende, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de parkaanleg voor de omgeving van Oranjewoud. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515213
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Klein Jagtlust, park en tuin in Oranjewoud

Klein Jagtlust, hoofdgebouw

Koningin Julianaweg 73
Oranjewoud (Gemeente Heerenveen)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW. Het in 1856 gebouwde, wit gepleisterde hoofdgebouw op rechthoekige grondslag, bestaat uit een soute..

Klein Jagtlust, hek

Koningin Julianaweg 73
Oranjewoud (Gemeente Heerenveen)
Omschrijving onderdeel 3: HEK. De toegang vanaf de Koningin Julianaweg wordt gemarkeerd door een laag gietijzeren hek, bestaande uit een m..

Klein Jagtlust, tuinvaas

Koningin Julianaweg 73
Oranjewoud (Gemeente Heerenveen)
Omschrijving onderdeel 4: TUINVAAS. Voor de rechter zijgevel van het stenen koetshuis staat een tuinvaas opgesteld. Dit is een geschenk aa..

Klein Jagtlust, houten prieel

Koningin Julianaweg 73
Oranjewoud (Gemeente Heerenveen)
Omschrijving onderdeel 5: HOUTEN PRIEELTJE. Dit prieel werd besteld door de heer Van Duijl, die in 1911 eigenaar was geworden van Klein Ja..

Klein Jagtlust, stenen koetshuis

Koningin Julianaweg 73
Oranjewoud (Gemeente Heerenveen)
Omschrijving onderdeel 6: STENEN KOETSHUIS. Rechts achter het hoofdhuis staat het koetshuis. Het is vóór 1858 gebouwd en volgens een ged..

Kaart & Routeplanner

Route naar Klein Jagtlust, park en tuin in Oranjewoud

Foto's (1)