Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Epema State, schuur met klokkenstoel in Ysbrechtum

Kasteel Buitenplaats

Epemawei 8
8633KS Ysbrechtum (gemeente Súdwest Fryslân)
Friesland

Bouwjaar: 1825-1850 (mog. ouder) 1850 1825-1850 (mog. ouder)


Beschrijving van Epema State, schuur met klokkenstoel

Omschrijving: SCHUUR, XIXb, mogelijk ouder; achter het huis, loodrecht hierop; langgerekte houten schuur onder lessenaarsdak met grijze pannen; de naar de tuin gekeerde oostwand met verticale houten delen, waarop latten voor leifruit en een eenvoudige klokkenstoel met luidklok met jaartal 1664 en de wapens Van Burmania en Van Juckema; andere zijde (aan de kant van de gracht) ook met verticale planken. Waardering SCHUUR van algemeen belang -vanwege de ouderdom -vanwege de cultuurhistorische waarden -als functioneel onderdeel van de buitenplaats (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515193
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Epemastate
Epemawei 8
Epemawei 8
Locatie IJsbrechtum
Bouw gereed 1625
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 515190
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

De Epemastate is een 17e-eeuwse state in het Friese dorp IJsbrechtum uit 1625. Hier woonden lange tijd verschillende grietmannen van Wymbritseradeel, onder anderen baron Sjuck van Burmania Rengers.

Historie

In de 13e eeuw werd de eerste stenen stins op deze locatie gebouwd door de hoofdeling van IJsbrechtum. Hij had daarvoor op deze locatie een houten woning met stallen en tuinen. Naast deze tuinen wierp hij op een heuvel een stins op. Deze stins stond in het bos dat tegenwoordig tussen de poort en de kerk ligt. In de aarde op deze plaats zijn restanten gevonden van deze bebouwing. Deze stins verdween rond 1450.

De bewoners van de State werden alleen bij de voornaam (Epe) genoemd, later werd het gebruikelijk de achternaam te gebruiken (Epema). Na enkele wisselingen van bezit kwam de grond weer in handen van een hoofdelingenfamilie. Vanaf 1620 werd het huidige gebouw bewoond door de familie Albada. Na 1651 bleef het elf generaties lang in handen van de Burmania's, de Rengers en de familie Eysinga-Van Harinxma thoe Slooten.

Tuin

De tuin rond het huis is een ontwerp van Lucas Pieters Roodbaard uit 1825. Het is een park in de Engelse landschapsstijl. In de loop van de twintigste eeuw heeft het park sterk het karakter van een bos gekregen. Rond het begin van de 21e eeuw probeerde de eigenaar van het het huis het park in fasen weer te herstellen. Er groeien diverse stinsenplanten. In het voorjaar groeit er massaal boeren- en bonte krokus. Ook groeien er sneeuwklokjes en gele anemoon. Het park wordt aan de zuidzijde begrensd door de A7.

Openingstijden

De State is alleen geopend voor rondleidingen van groepen (op aanvraag).

Fotogalerij

Externe link


Monumenten in de buurt van Epema State, schuur met klokkenstoel in Ysbrechtum

Epema State, hoofdgebouw

Epemawei 8
Ysbrechtum (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving: HUIS, in oorsprong XVIIa; in 1894 ombouwd met een schil in Renaissancestijl naar ontwerp van de architect J. Kok met stijlke..

Epema State, park

Epemawei 8
Ysbrechtum (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving: PARKAANLEG, bestaande uit a. huiseiland, b. oprijlaan , c. achterbos, d. zijbos en e. weilanden. a. het rechthoekige huiseil..

Epema State, poortgebouw

Epemawei 8
Ysbrechtum (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving: POORTGEBOUW, XVIIa met houten aanbouw uit 1894; gebouw van twee bouwlagen op rechthoekige plattegrond onder zadeldak met ver..

Epema State, inrijhek op dam

Epemawei 8
Ysbrechtum (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving: INRIJHEK op DAM: twee vierkante bakstenen pijlers met uitkragende bovenzijde en plint, XXa-b, bekroond door vierkante vaasvo..

Epema State, wapenleeuwen aan weerszijden poortgebouw

Epemawei 8
Ysbrechtum (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving: WAPENLEEUWEN; twee zandstenen leeuwen, XVIIb, aan weerszijden van de poort; leeuwen in zithouding; de ene voorpoot op de gro..

Kaart & Routeplanner

Route naar Epema State, schuur met klokkenstoel in Ysbrechtum