Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Epema State, park in Ysbrechtum

Tuin Park Landgoed

Epemawei 8
8633KS Ysbrechtum (gemeente Súdwest Fryslân)
Friesland

Bouwjaar: oorspr. 17e eeuw of ouder ca. 1825 (herinr.) 1877 (verkleind) 1875-1900 (rozenparterre) begin 20e eeuw (achterbos) 1990-1999 (vijver) 1700 oorspr. 17e eeuw of ouder ca. 1825 (herinr.) 1877 (verkleind) 1875-1900 (rozenparterre) begin 20e eeuw (achterb
Architect: L.P. Roodbaard (1825) Roodbaard 1825 L.P. Roodbaard (1825)


Beschrijving van Epema State, park

Omschrijving: PARKAANLEG, bestaande uit a. huiseiland, b. oprijlaan , c. achterbos, d. zijbos en e. weilanden. a. het rechthoekige huiseiland, in oorsprong XVII of ouder, dat ca. 80 m. ten zuiden van de Epemawei ligt, is geheel omgracht en bereikbaar via de oprijlaan en het asymmetrisch geplaatste poortgebouw (zie onder 3); aan de buitenzijde van de gracht een singel van linden (binnenzijde) en eiken (buitenzijde); naast een erfverharding van grind is er aan de voorzijde van het huis (noord) een Neogeometrische rozenparterre, XIXd; verder is er naast en achter het huis een nieuwe bescheiden aanleg in de trant van Roodbaard b. de oprijlaan, XVII of ouder, loopt vanaf de Epemawei in een rechte lijn naar het poortgebouw; laan en poort zijn niet gecentreerd op het midden van het huis; de laan heeft een puinverharding en heeft aan weerszijden een enkele rij linden; aan het begin een inrijhek (zie onder 5). c. het rechthoekige achterbos heeft zijn huidige vorm gekregen in het begin van de 20ste eeuw; het werd toen ingericht als rozentuin met een padenkruis, dat in het midden de vorm van een ellips kreeg; slechts vage sporen resteren, o.a. twee korte stukken lindelanen ten oosten en westen van de ellips; in het weiland achter het bos is in de jaren 90 van de 20ste eeuw een vijver gegraven met bosrand op basis van de verdwenen Roodbaard-aanleg. d. ten westen van de gracht ligt een nieuw ingeplante boomgaard en in het stukje bos ten westen van de oprijlaan zijn mogelijk de resten gevonden van de middeleeuwse stinswier, de voorganger van Epemastate e. de weilanden en gronden direct ten westen, zuiden en oosten van het stateterrein Waardering PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de nog aanwezige hoofdstructuur - vanwege de landschappelijk-visuele kwaliteit:te weten de kenmerkende relatie open-gesloten (silhouetwerking in het open weidegebied) (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515191
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Epemastate
Epemawei 8
Epemawei 8
Locatie
Locatie IJsbrechtum
Bouw gereed 1625
Erkenning
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 515190
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

De Epemastate is een 17e-eeuwse state in het Friese dorp IJsbrechtum uit 1625. Hier woonden lange tijd verschillende grietmannen van Wymbritseradeel, onder anderen baron Sjuck van Burmania Rengers.

Historie

In de 13e eeuw werd de eerste stenen stins op deze locatie gebouwd door de hoofdeling van IJsbrechtum. Hij had daarvoor op deze locatie een houten woning met stallen en tuinen. Naast deze tuinen wierp hij op een heuvel een stins op. Deze stins stond in het bos dat tegenwoordig tussen de poort en de kerk ligt. In de aarde op deze plaats zijn restanten gevonden van deze bebouwing. Deze stins verdween rond 1450.

De bewoners van de State werden alleen bij de voornaam (Epe) genoemd, later werd het gebruikelijk de achternaam te gebruiken (Epema). Na enkele wisselingen van bezit kwam de grond weer in handen van een hoofdelingenfamilie. Vanaf 1620 werd het huidige gebouw bewoond door de familie Albada. Na 1651 bleef het elf generaties lang in handen van de Van Burmania's, de Rengers en de familie Eysinga-Van Harinxma thoe Slooten.

Tuin

De tuin rond het huis is een ontwerp van Lucas Pieters Roodbaard uit 1825. Het is een park in de Engelse landschapsstijl. In de loop van de twintigste eeuw heeft het park sterk het karakter van een bos gekregen. Rond het begin van de 21e eeuw probeerde de eigenaar van het het huis het park in fasen weer te herstellen. Er groeien diverse stinsenplanten. In het voorjaar groeit er massaal boeren- en bonte krokus. Ook groeien er sneeuwklokjes en gele anemoon. Het park wordt aan de zuidzijde begrensd door de A7.

Toegankelijkheid

De state is alleen geopend voor rondleidingen van groepen (op aanvraag).

Fotogalerij

Externe link


Monumenten in de buurt van Epema State, park in Ysbrechtum

Epema State, hoofdgebouw

Epemawei 8
Ysbrechtum (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving: HUIS, in oorsprong XVIIa; in 1894 ombouwd met een schil in Renaissancestijl naar ontwerp van de architect J. Kok met stijlke..

Epema State, poortgebouw

Epemawei 8
Ysbrechtum (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving: POORTGEBOUW, XVIIa met houten aanbouw uit 1894; gebouw van twee bouwlagen op rechthoekige plattegrond onder zadeldak met ver..

Epema State, schuur met klokkenstoel

Epemawei 8
Ysbrechtum (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving: SCHUUR, XIXb, mogelijk ouder; achter het huis, loodrecht hierop; langgerekte houten schuur onder lessenaarsdak met grijze pa..

Epema State, inrijhek op dam

Epemawei 8
Ysbrechtum (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving: INRIJHEK op DAM: twee vierkante bakstenen pijlers met uitkragende bovenzijde en plint, XXa-b, bekroond door vierkante vaasvo..

Epema State, wapenleeuwen aan weerszijden poortgebouw

Epemawei 8
Ysbrechtum (Gemeente Súdwest Fryslân)
Omschrijving: WAPENLEEUWEN; twee zandstenen leeuwen, XVIIb, aan weerszijden van de poort; leeuwen in zithouding; de ene voorpoot op de gro..

Kaart & Routeplanner