Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Oude kasteel Eymerick in Heeze

Kasteel Buitenplaats

Kapelstraat 25
5591HC Heeze (gemeente Heeze Leende)
Noord Brabant

Bouwjaar: 15e/16e/17e eeuw


Beschrijving van Oude kasteel Eymerick

HET OUDE KASTEEL EYMERICH, met KEERMUUR en KOETSHUIS/GARAGE, Kapelstraat 25 Het kasteel vormde blijkens de omschrijving in het register van het leenhof van Brabant te Brussel destijds het middelpunt van de heerlijkheid Heeze-Leende en moet behalve het zaalgebouw ook een daarnaast gelegen omvangrijk bouwwerk hebben omvat, alsmede links en rechts van de toegangspoort gelegen gebouwen en een ringmuur. De ligging van het kasteel is strategisch gekozen in de driehoek die gevormd wordt door de rivieren de Aa en de Kleine Aa, die de gracht van water voorzien. In 1640 werd reeds vermeld dat het kasteel zeer vervallen was. De nieuwe heer van Heeze-Leende, Albert Snoeckaert van Schauwenburg, besloot in 1659 om ter plaats van kasteel Eymerick een nieuw kasteel te bouwen. Omdat dit plan niet in zijn geheel tot uitvoering kwam is het zaalgebouw blijven staan en is ook het beloop van de gracht bewaard gebleven. Het thans resterend gedeelte van het kasteel, bestaat uit een rechthoekig, gedeeltelijk onderkelderd, bakstenen gebouw van twee lagen onder pannen zadeldak tussen topgevels, waarvan het onderste gedeelte dateert uit de 15e, gedeeltelijk 16e eeuw, het muurwerk boven de kelders uit de 17e eeuw, toen ingrijpende herstellingen moeten zijn verricht. Ook de kruis- en ribgewelven boven de kelders dateren uit die tijd. In 1912 werd een ingrijpende restauratie uitgevoerd, waarbij onder meer trapgevels werden aangebracht, die bij de restauratie van 1975 weer werden vervangen door puntgevels. De benedenruimte heeft vroeger inwendig niet in verbinding gestaan met de bovengelegen zaal, welke alleen toegankelijk was via een trap die tegen de voorgevel was gebouwd. Een deuropening in het midden van de gevel die voor de restauratie van 1913 nog aanwezig was getuigde daarvan. Aan de oostzijde bevinden zich beganegronds drie en op de verdieping vier vensters, voorzien van halfronde ontlastingsbogen en luiken, die het bovenste gedeelte van de ramen vrijlaten. Het gebouw is het gedeelte van het kasteel dat, afgaande op een tekening uit 1663 in gebruik geweest is als keuken. Aan weerzijden van de voormalige brug zijn funderingen aanwezig en rechts een kelder van het oude kasteel met muurdikten van 1,40 m, gelijk aan die van de fundering van het zaalgebouw. Het kasteel bevindt zich op een aanvankelijk onregelmatig gevormd eiland, dat vanaf de 17e eeuw onderdeel ging uitmaken van de formele aanleg van de gracht en geometrische tuinen. Op het terrein van kasteel Eymerick, werd (aan de achterzijde van het middelste stalgebouw) rond 1905 een koetshuis/garage van rode baksteen gebouwd onder met Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak, waarvan de schilden naar onderen uitzwenken. Naar de binnenplaats van Eymerick vier dubbbel halfronde garagedeuren; bovenlichten met spaakroeden. Drie door de goot heen stekende dakkapellen met open huifschild. Aan de grachtzijde kruisvensters met glas-in lood. Aan de NO-hoek tussen zaalgebouw en garage, de gracht volgende keermuur met kantelen en schietgaten in neo-gotische trant; deze vormgeving dateert vermoedelijk uit de tijd van de restauratie in 1913. WAARDERING Van algemeen belang: - als oudste onderdeel van de deel van de buitenplaats; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515138
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Oude kasteel Eymerick in Heeze

Kasteel Heeze

Kapelstraat 25
Heeze (Gemeente Heeze Leende)
KASTEEL HEEZE, Kapelstraat 25 Het kasteel Heeze is gelegen aan het eind van een 500 m lange oprijlaan, die ten oosten van de kom van het d..

Kasteel Heeze: stalgebouwen

Kapelstraat 25
Heeze (Gemeente Heeze Leende)
STALGEBOUWEN AAN DE BINNENPLAATS, Kapelstraat 25 In 1735 werden om de ruimte achter het kasteel aan drie zijden lage bebouwing aangebracht..

Kasteel Heeze: tuin- en parkaanleg

Kapelstraat 25
Heeze (Gemeente Heeze Leende)
TUIN- EN PARKAANLEG, met onder meer moestuinmuur, schutting, tennishuisje, schappalen, console en hekwerken, Kapelstraat 25 De aanleg van ..

Kasteel Heeze: duiventoren

Kapelstraat 25
Heeze (Gemeente Heeze Leende)
DUIVENTOREN, Kapelstraat 25 Aan het begin van de toegangsweg een bakstenen duiventoren onder leigedekt puntdak, op rechthoekige grondslag ..

Kasteel Heeze: ijskelder

Kapelstraat 25
Heeze (Gemeente Heeze Leende)
IJSKELDER, Kapelstraat 25 De ijskelder, 18e eeuw, bevindt zich noordoostelijk van het kasteelterrein juist buiten de buitenomgrachting. In..

Kaart & Routeplanner

Route naar Oude kasteel Eymerick in Heeze

Foto's (1)