Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Petruskerk: pastorie in Leiden

Kerkelijk Gebouw

Lorentzkade 16 a
2313GB Leiden
Zuid Holland

Bouwjaar: 1935-36
Architect: A.J. Kropholler


Beschrijving van Sint-Petruskerk: pastorie

Omschrijving De PASTORIE van de St. Petruskerk, gebouwd in 1935-36 naar traditionalistisch ontwerp van A.J. Kropholler, is opgetrokken met drie bouwlagen en kap-verdieping op vrijwel rechthoekige plattegrond in Ouderzorgsteen onder een geknikt zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen en een overstekende goot. De nok van de pastorie staat haaks op de nokrichting van de aangrenzende huizen. De voorgevel (noordoost) is een puntgevel waarin de knik van het dak terug komt. Centraal in de voorgevel een ingangsportaal, dat bestaat uit een geknikt lessenaardak met rode verbeterde Hollandse pannen op twee zware pijlers met steunberen. Het portaal heeft aan drie zijden poortdoorgangen onder rondbogen, deels met afgeschuinde hoeken onder trompen van tufsteen. Aan de voorkant een opengewerkte gemetselde borstwering. In het portaal een rechtgesloten opgeklampte houten deur met een raam met sierijzers. Verder wordt de gevel geleed door rechtgesloten T-vensters met geglazuurde waterdorpels, onder strekken met aanzetstenen van tufsteen. In de geveltop een rond vierruits venster. Aan de zuidoostkant wordt de voorgevel verlengd in een hoge tuinmuur met een ezelsrug, waarin een houten deur met zware gehengen onder een rondboog. In de zijgevels en achtergevel ook T-vensters onder strekken. Verder midden in de noordwestelijke zijgevel over de gehele hoogte tweelichten als traplichten, onder een iets opgelicht dakschild. Tegen deze zijgevel bevindt zich een platte éénlaags aanbouw met een breed T-venster en een dubbele houten garagedeur met vierruits raampjes, onder een rollaag. De kerk en pastorie worden met elkaar verbonden door een tussenlid onder een geknikt zadeldak. Voor de pastorie een erfscheiding bestaande uit een muurtje van rode baksteen met ezelsruggen en zware postamenten. Interieur In de pastorie zijn onder meer bewaard gebleven: de gang en het trappenhuis, uitgevoerd in schoon metselwerk, met aanzetstenen van tufsteen in de rondboogvormige doorgangen en rechtgesloten deuropeningen. In de gang een gemetseld getoogd gewelf, een Mariabeeld van aardewerk en een tegeltableau met de haan van Petrus. Lambriseringen van blauwgroen geglazuurde baksteen, rode tegels op de vloer. Enkele ruimtes met zwaar geprofileerde houten lambriseringen, paneeldeuren met gehengen onder balkenlagen. In de keuken zijn nog witjes bewaard gebleven. Waardering De uit 1935-36 daterende pastorie van de St. Petruskerk is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een kerkelijke dienstwoning in een voor de bouwtijd en functie kenmerkende traditionalistische vormgeving en als kenmerkend voorbeeld van het interbellumoeuvre van A.J. Kropholler. In stedebouwkundig opzicht is de pastorie van betekenis vanwege de historisch-functionele en ruimtelijke relatie met de kerk en rijtjeshuizen en de beeldbepalende ligging in het hart van het complex. Het exterieur is gaaf, het interieur overwegend gaaf bewaard. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515067
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sint-Petruskerk: pastorie in Leiden

Reeks rijtjeshuizen, opgetrokken in rode baksteen met twee bouwlagen en kapverdieping onder een hoog zadeldak met rode verbeterde Romaanse pannen en e ..

Zeemanlaan 24
Leiden
Omschrijving Noord-oostelijk aan de Zeemanlaan in 1934-35 gerealiseerde reeks RIJTJESHUIZEN, opgetrokken in rode baksteen met twee bouwlage..

Sint-Petruskerk: basiliek

Lammenschansweg 40a
Leiden
Inleiding In de traditionalistische trant van de Delftse School uitgevoerde St. Petruskerk met hoge fronttoren. Op 23 april 1935 werd de ee..

Twee lantaarns met zitbanken

Lammenschansweg 40a
Leiden
Omschrijving De basis van de twee LANTAARNS met ZITBANKEN is een grote konische kolom van Ouderzorgsteen. Het basement van de kolom bestaat..

Reeks rijtjeshuizen, opgetrokken in rode baksteen met twee bouwlagen en kapverdieping onder een hoog zadeldak

Lorentzkade 1
Leiden
Omschrijving Aan de Lorentzkade in 1934-35 gerealiseerde reeks RIJTJESHUIZEN, opgetrokken in rode baksteen met twee bouwlagen en kapverdiep..

Reeks rijtjeshuizen, opgetrokken in rode baksteen met twee bouwlagen en kapverdieping onder een hoog zadeldak

Lammenschansweg 8
Leiden
Omschrijving Te weerszijdenvan de St. Petruskerk in 1934-36 gerealiseerde reeks RIJTJESHUIZEN, opgetrokken in rode baksteen met twee bouwla..

Kaart & Routeplanner

Route naar Sint-Petruskerk: pastorie in Leiden

Foto's (1)