Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Groeneveldstichting: voormalig predikantswoonhuis in Leiden

Kerkelijk Gebouw

Oude Vest 41
2312XR Leiden
Zuid Holland

Bouwjaar: 1875
Architect: W.F. van der Heijden


Beschrijving van Groeneveldstichting: voormalig predikantswoonhuis

Inleiding Voormalig predikantswoonhuis, deeluitmakend van de Groeneveldstichting, in oorsprong gebouwd in rijk uitgevoerde eclectisch neo-renaissancistische trant, doch voor de nieuwe functie - met portiersterwoning en regentenkamer- verbouwd in 1882 naar ontwerp van W.F. van der Heijden. Omschrijving Vanuit een vrijwel rechthoekige plattegrond opgetrokken voormalig herenhuis met verdieping onder een dwars, met hollandse pannen gedekt, afgeknot zadeldak - met een langer dakschild aan de achterzijde - en opgemetselde schoorsteen links op het platte dakdeel. Rijk versierde, in baksteen opgetrokken drie-assige voorgevel met licht risalerende ingangstravée, rechtgesloten gevelopeningen en accenten en decoraties van gepleisterde baksteen (speklagen, hoekblokken en pilasters) boven een hardstenen plint met gebosseerde bovenkant. Op de begane grond twee paar gekoppelde schuifvensters onder korfboog met in reliëf uitgevoerde, besnorde koppen in de sluitstenen en baksteenmozaïekjes in de boogtrommels. Entreepartij met dubbele, houten deuren onder een geprofileerd kalf en bovenlicht met een fries van smeedijzeren sierelementen. Ingangsomlijsting met op hardstenen piedestal rustende pilasters met Ionische kapitelen. In het timpaan boven de ingang een schild met de tekst "Stichting Groeneveld 1882" tussen vergulde takken in reliëf. Aan weerszijden een reliëf met verguld engelenkopje met vleugels. De omlijsting wordt bekroond door een licht gewelfde, geprofileerde kroonlijst met in het midden een verbindingsstuk met de cordonlijst. Symmetrische decoraties tussen de geprofileerde randen van de cordonlijst. De bovenste rand functioneert tevens als waterdorpel voor de verdiepingvensters. De vensters zijn als die op de begane grond, maar staan hier onder strekse bogen met aanzet- en sluitstenen. Het venster in het risaliet staat tussen twee deels gecanneleerde pilasters met composietkapitelen. Gevelafsluiting in de vorm van een entablement, bestaand uit een met de composietkapitelen en de reliëfs in de sluitstenen verbonden geprofileerde architraaf, een fries met in blokpatroon uitgevoerde baksteenmozaïeken boven de vensters en een eveneens geprofileerde kroonlijst. Uit het dakschild boven het risaliet steekt een gemetselde lucarne met kruisvenster tussen met meisjeskopjes bekroonde pilasters met vleugelstukken en een hoofdgestel met regula en guttae aan een gebroken fronton met een vergulde leeuwekop en een smeedijzeren monogram binnen het geprofileerde lijstwerk. Achtergevel met op de begane grond een dubbele glasdeur met rondboog in een bovenlicht boven bewerkt kalf. Rechts van de deur een vrij hoog in de gevel geplaatst negenruits-venster onder strekse boog, evenals de dubbele deur onder strekse boog met sluit- en aanzetstenen. Rechts, tegen de uitbouw een klein venstertje. Een derde venster bevindt zich in het open, linker deel van de uitbouw. Op de verdieping twee T-vensters onder rollaag, alsmede twee kleine venstertjes. Gevelafsluiting in de vorm van een eenvoudig, wit geschilderd hoofdgestel met geprofileerde gootlijst. Haaks op voornoemde gevel staande, verdiepingloze uitbouw met vier licht getoogde gevelopeningen -drie deuren en een venster met diagonale roedenverdeling - onder een met hollandse pannen gedekt lessenaardak, waarvan het linker deel onbedekt is. De zuidelijke kopgevel is blind. Het hofje kan worden bereikt via de entree van het huis, waarachter zich een doorgangsportaal bevindt, dat is voorzien van grote, hardstenen vloerplaten, een gepleisterde muur met schijnvoegen en een dubbele glasdeur. In dit portaal bevindt zich tevens de entree naar de conciërgewoning en de regentenkamer. Interieur met op de begane grond de portiersterswoning. In de woonkamer een marmeren schouw, zwart marmeren vloertegels in de gang, rode en okergele tegels in een dambordpatroon in de keuken en deuren met profiellijsten. Bordestrap naar de verdieping met houten handlijst op gietijzeren spijlen. Op de verdieping de regentenkamer, voorzien van een marmeren schouw met een wit geschilderde boezem, een rijk versierd stucplafond, betengelde wanden en een originele deur met profiellijst. Zolder met een houten kapconstructie met aan één kant parallelle spantbenen. Waardering Voormalige predikantswoonhuis met bijbehorende onderdelen, onderdeel van het complex van de Groeneveldstichting, van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, als in-en uitwendig gaaf bewaard voorbeeld van een hoofdgebouw van een laat-negentiende eeuws hofjescomplex met voor de bouwtijd en functie kenmerkende, rijk uitgevoerde detaillering.Tevens van belang wegens ensemblewaarde vanwege de historisch-functionele relatie met de in de achterliggende tuin gesitueerde hofjeswoningen alsook wegens de beeldbepalende situering aan de Oude Vest. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 515026
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Groeneveldstichting
Timpaan Groeneveldstichting
Timpaan Groeneveldstichting
Basisgegevens
Locatie Oude Vest 41
Gesticht in 1878
Gesticht door Eduard Cornelis Groeneveld
Huizen 9
Architect W.F. van der Heijden
Monumentstatus Rijksmonument
Monumentnummer 515025
Portaal  Portaalicoon   Leiden

De Groeneveldstichting is een van de jongste hofjes van Leiden, gelegen aan de Oude Vest nabij de Leidse Schouwburg. Het hofje werd gesticht in 1878 door Eduard Cornelis Groeneveld en gebouwd in 1882.

Nog steeds is de Groeneveldstichting in gebruik als tehuis voor oudere predikantsweduwen.


Monumenten in de buurt van Groeneveldstichting: voormalig predikantswoonhuis in Leiden

Groeneveldstichting: reeks van acht hofjeswoningen

Groeneveldstichting 1
Leiden
Inleiding Reeks van acht hofjeswoningen, deeluitmakend van het complex van de Groeneveldstichting, gesitueerd in de vroegere predikantentui..

Leidse Schouwburg

Oude Vest 43
Leiden
Gesticht in 1705, verbouwd in 1764 en 1809. Voorgevel, in neo-classicistische stijl, ontworpen door J.W. Schaap en bestaande uit middenvak e..

Voormalige Waalse Wees- en Oudeliedenhuis, klassicistische bakstenen gevel, hardstenen pilasters. Kroonlijst met fronton

Oude Vest 35
Leiden
V.m. Waalse Wees- en Oudeliedenhuis, klassicistische bakstenen gevel, hardstenen pilasters. Kroonlijst met fronton. Anno 1766, verbouwd 1941..

Pand met halsgevel met natuurstenen klauw en vleugelstukken, afgedekt door houten rechte kroonlijst. Hardstenen stoep met smeedijzeren hek

Oude Singel 58
Leiden
Pand met halsgevel met natuurstenen klauw en vleugelstukken, afgedekt door houten rechte kroonlijst. Hardstenen stoep met smeedijzeren hek. ..

Fabriek van Wollen Dekens v/h J. Scheltema Jzn.

Oude Singel 56
Leiden
Inleiding De WOLFABRIEK van de voormalige 'NV fabriek van Wollen Dekens v/h J. Scheltema Jzn.' is in verschillende fasen gebouwd. De besche..

Kaart & Routeplanner