Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kruiswegstatie in de tuin van het St Bonifatius in 's Heerenberg

Kerkelijk Gebouw

Emmerikseweg 13
7041AV 's Heerenberg (gemeente Montferland)
Gelderland

Bouwjaar: 1909
Architect: Keucken


Beschrijving van Kruiswegstatie in de tuin van het St Bonifatius

Omschrijving Uit veertien staties bestaande KRUISWEG, elke statie opgetrokken in rode en gele verblendsteen met wit geschilderde terracotta relief voorstelling. Onder de voorstelling is in zwart marmer een geslepen tekst aangebracht. De tekst geeft de plek weer waar Jezus op weg van het huis van Pilatus naar Golgotha zou hebben stilgehouden of geleden. I. Jesus wird zum Tode verurteilt. II. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter. III. Jesus fällt das erste mal. IV. Jesus begegnet seiner hl. Mutter. V. Simon v. Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. VI. Veronika reicht Jesus das Schweisstuch. VII. Jesus fällt das zweite mal. VIII. Jesus tröstet die weinenden Frauen. IX. Jesus fällt das dritte mal. X. Jesus wird seiner Kleider beraubt. XI. Jesus wird an's Kreuz genagelt. XII. Jesus stirbt am Kreuze. XIII. Jesus wird vom Kreuz genommen. XIV. Jesus wird in's Grab gelegt. Elke statie is opgebouwd uit een rechthoekig basement met daarboven de rechthoekige voorstelling aan de bovenzijde afgesloten door een segmentboog. De voorstelling bevindt zich in een spaarveld. In het verblendstenen spaarveld bevindt zich in relief een romeinse nummering. Het spaarveld heeft een uitkragende gemetselde omlijsting die overgaat in de gevelbeëindiging. De gevelbeëindigingen variëren van zadeldaken, rondbogen tot segmentbogen. Waardering Veertiendelige KRUISWEG, in het begin van de twintigste eeuw geplaatst in de achtertuin van het jezuïetenklooster te 's-Heerenberg, waarschijnlijk van de architect Keuchen. - Van architectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven complete kruiswegstatie opgetrokken in gele en rode verblendsteen met verschillende topgevels. - Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een Duits kloostercomplex gelegen op Nederlands grondgebied. - Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een zeldzaam gaaf bewaard gebleven kruisweg die onderdeel uitmaakt van een Duits koostercomplex gerealiseerd op Nederlands grondgebied als gevolg van de politiek van Bismarck. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514890
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Deel van een serie artikelen over het
christendom
Christendom
..Pijlers
..Christelijke feesten

Portaal  Portaalicoon  Christendom

De Kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt de gelovige in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een Kruisweg is dat de gelovige zo in gebed de Via Dolorosa kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest.

Geschiedenis

In de rooms-katholieke traditie is het sinds de 15e eeuw ook een godsdienstoefening, die onder andere op Goede Vrijdag plaatsvindt. De godsdienstoefening wordt aan verschillende bronnen toegeschreven. Zo zou de kruiswegoefening teruggaan op de H. Maagd Maria die in Jeruzalem de plaatsen van de Via Dolorosa bezocht. Algemeen wordt echter vooral de werkzaamheid van de H. Franciscus van Assisi verantwoordelijk geacht voor de verspreiding van de gebeden kruisweg.

Vooral de Franciscanen, waaronder Leonard van Porto Maurizio, zijn verdienstelijk geweest in het oprichten van kruiswegen. Aan het verrichten van de kruisweg is door de pausen gedurende meerdere eeuwen een volle aflaat verbonden, onder de normale voorwaarden. In 1726 bepaalde Paus Benedictus XIII dat iemand die een kruisweg langs ging dezelfde aflaten ontving als iemand die in Jeruzalem de Via Dolorosa bezocht. Omdat het aantal staties hier en daar verschilde, bepaalde Paus Clemens XII (paus van 1730-1740) het aantal op veertien. In 1741 werd onder Paus Benedictus XIV de aanwezigheid van een kruisweg verplicht in alle rooms-katholieke kerken. Bij Franciscanen en Clarissen werd de kruisweg elke vrijdag gebeden.

Over de plaatsing van de kruisweg hebben nooit voorschriften bestaan, maar meestal liep hij eerst op de noordwand van oost naar west en op de zuidwand van west naar oost. Deze gewoonte is waarschijnlijk gebaseerd op de kruisweg in de Christus de Verlosser-kerk in Jeruzalem. Op een aantal plaatsen is er later nog een statie aan toegevoegd, de zogenaamde paasstatie die uitbeeldt hoe Jezus Christus verrijst uit de doden, nadat Hij door het kruisoffer de mensen verlost heeft.

Overzicht van alle 14 kruiswegstaties

I Jezus wordt ter dood veroordeeld. Mattheus 27:1, Markus 15:15, Lukas 23:25, Johannes 19:16 Statie I in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen (1925) Statie II in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen (1925)
II Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. Johannes 19:17
III Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Staat niet in de Bijbel. III IV
IV Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder. Staat niet in de Bijbel, maar Maria was bij de kruisiging wel aanwezig. Markus 15:40, Johannes 19:25
V Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Mattheus 27:32, Markus 15:21, Lukas 23:26 V VI
VI Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Staat niet in de Bijbel
VII Jezus valt voor de tweede maal. Staat niet in de Bijbel VII VIII
VIII Jezus troost de wenende vrouwen. Lukas 23:28-31
IX Jezus valt voor de derde maal. Staat niet in de Bijbel IX X
X Jezus wordt van Zijn klederen beroofd. Staat niet in de Bijbel, maar er staat dat de soldaten zijn kleren tijdens de kruisiging verdeelden. Mattheus 27:35, Markus 15:24, Lukas 23:34, Johannes 19:23-24, Psalm 22:18-29
XI Jezus wordt aan het kruis genageld. Markus 15:24, Lukas 23:33, Johannes 19:18 XI XII
XII Jezus sterft aan het kruis. Mattheus 27:50, Markus 15:37, Lukas 23:46, Johannes 19:30
XIII Jezus wordt van het kruis afgenomen. Lukas 23:53, Johannes 19:38 XIII XIV
XIV Jezus wordt in het graf gelegd. Mattheus 27:59-60, Markus 15:46, Lukas 23:53, Johannes 19:42

Voorbeelden


Monumenten in de buurt van Kruiswegstatie in de tuin van het St Bonifatius in 's Heerenberg

Heilig Hartbeeld

Emmerikseweg 13
's Heerenberg (Gemeente Montferland)
Omschrijving Een vrijstaand HEILIG HARTBEELD onderdeel van het kloostercomplex St. Bonifacius'. Het natuurstenen beeld is geplaatst op een ..

Sint-Bonifatiusklooster / Don Rua

Emmerikseweg 13
's Heerenberg (Gemeente Montferland)
Omschrijving Klooster van het type JEZUIETENKLOOSTER met H-vormig grondplan opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband met rustica ..

Waltoren

Waltoren aan de Walsteeg
's Heerenberg (Gemeente Montferland)
Aan deze steeg een eenvoudige vierkante waltoren met tentdak (XV).

Gotisch huis met hoog zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen, muizetandfriezen, overblijfsels van pinakels en ankers

Oudste Poortstraat 7
's Heerenberg (Gemeente Montferland)
Gotisch huis (XVIa) met hoog zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen, muizetandfriezen, overblijfsels van pinakels en ankers. Gepleisterd..

Voormalige gasthuis

Gasthuisplein 2
's Heerenberg (Gemeente Montferland)
Langwerpig gebouw van laat-middeleeuwse oorsprong, het v.m. Gasthuis. Aan de oostzijde oorspronkelijke puntgevel; aan de westzijde schilddak..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kruiswegstatie in de tuin van het St Bonifatius in 's Heerenberg