Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klein Hemmen, huisplaats in Hemmen

Kasteel Buitenplaats

Veldstraat, bij
6675ZG Hemmen (gemeente Overbetuwe)
Gelderland

Bouwjaar: 18e eeuw


Beschrijving van Klein Hemmen, huisplaats

Omschrijving onderdeel 6: HUISPLAATS van het voormalige huis Klein Hemmen. Een rechthoekig perceel aan drie zijden door een gracht omgeven gelegen aan de zichtas van de Veldstraat in de westhoek met de Boelenhamsestraat. Het huis werd gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw als kleine woning hij het grote huis. Dit huis werd vernietigd in 1944. Het perceel is thans in gebruik genomen als kerkhof. Dit wordt afgesloten met een l8-eeuws smeedijzeren hek afkomstig uit de tuin van het grote huis. Waardering De HUISPLAATS van het Huis Klein Hemmen behorend tot de historische buitenplaats Hemmen is van cultuurhistorisch belang: - wegens zijn relatie met het grote huis Hemmen; - wegens de mogelijke archeologische waarden; - wegens de markante ligging aan de zichtas die de Veldstraat vormt en de hoek met de Boelenhamsestraat. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514818
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Hemmen in een boek uit 1626.

Kasteel Hemmen of Huis Hemmen is een voormalig Nederlands kasteel, gelegen ten westen van het dorp Hemmen aan het riviertje de Linge, in de gemeente Overbetuwe, provincie Gelderland.

Geschiedenis

De geschiedenis van het kasteel van Hemmen gaat terug naar de 14e eeuw. De eerste vermelding van het kasteel dateert uit 1361, vermeld als leen van het Heilige Roomse Rijk aan ridder Borre van Doornick. Via een huwelijk van diens dochter Elisabeth ging het over naar haar echtgenoot: Steven van Lynden, vanaf 1375 heer van Hemmen, waarna het tot 1931 in het geslacht Van Lynden bleef. Hij behoorde tot een van de aanzienlijkste en oudste adellijke geslachten van Nederland. Er is geen enkele zekerheid over de vraag hoe het middeleeuwse kasteel eruit heeft gezien. De beschikbare tekeningen van het slot moeten kritisch worden bekeken. Aannemelijk is dat er sprake was van diverse torens, aanbouwen, vleugels en een binnenplein.

In 1757 werd op de oude fundamenten van het toenmalige kasteel een statig landhuis gebouwd, mogelijk als gevolg van schade door een watersnoodsramp. Vanaf de jaren 30 van de 20e eeuw valt het beheer onder de Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, erfgename van de laatste heer van Hemmen, Frans Godard baron van Lynden van Hemmen (1836-1931) die kinderloos was overleden.

Het landhuis werd in januari 1945 volledig verwoest door een Brits-Canadese strijdmacht, die het kasteel onder andere beschoot met mortiergranaten met fosfor en Sherman en Firefly tanks. In het statige gebouw hield zich een groep Fallschirmjäger/ parachutisten schuil. Hemmen was van eind september 1944 tot aan de bevrijding frontgebied. Stille getuigen van deze oorlogsgeschiedenis, zoals blindgangers van niet geëxplodeerde conventionele explosieven en een enkele keer een veldgraf, zijn in Hemmen niet ongewoon.

Hoewel de geschiedenis van het kasteel van Hemmen teruggaat naar de late Middeleeuwen, is in de omgeving al veel langer sprake geweest van bewoning, zoals blijkt uit de vondst van archeologische objecten uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. Dominee O.G. Heldring deed in de 19e eeuw vele oudheidkundige vondsten in Hemmen en omgeving, een deel van deze objecten is tegenwoordig ondergebracht bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Eén van de oudste bronzen voorwerpen die in het verleden in Hemmen werd gevonden, is een zogenaamde vleugelbijl uit de Bronstijd. Een andere bijzonder voorwerp dat in Hemmen werd gevonden, is een Terra sigillata kommetje van Romeins luxe aardewerk. In de Romeinse tijd waren er diverse Bataafse nederzettingen in Hemmen. De Bataven hadden hun eigen offerrituelen, zoals blijkt uit de vondst van het voetstuk van een bronzen beeldje in de Linge.

Na de Tweede Wereldoorlog werden het kasteelpark en tuinmuren opgebouwd. De kasteelruïne is in de jaren 90 van de 20e eeuw geconsolideerd. Alle bomen en opslag zijn toen verwijderd. De kasteeltuin van Hemmen is in die tijd door een groep vrijwilligers in oude glorie hersteld. Het terrein en een 18e-eeuwse hek zijn aangemerkt als beschermde rijksmonumenten.

Externe link

Literatuur

  • Kastelen in Gelderland. [Utrecht, 2013], p. 402-403.

Monumenten in de buurt van Klein Hemmen, huisplaats in Hemmen

Huis te Hemmen, smeedijzeren hek

Veldstraat, bij
Hemmen (Gemeente Overbetuwe)
Omschrijving onderdeel 7: SMEEDIJZEREN HEK. De toegang tot de huisplaats van het voormalige Huis Klein Hemmen wordt afgesloten door een l8..

Boerderij met een door riet en pannen gedekt wolfdak

Boelenhamsestraat 9
Hemmen (Gemeente Overbetuwe)
Boerderij uit de eerste helft der 19e eeuw met een door riet en pannen gedekt wolfdak. Deur uit de bouwtijd, geflankeerd door vensters met l..

Huis te Hemmen, tuin en parkaanleg

Veldstraat, bij
Hemmen (Gemeente Overbetuwe)
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. Tot de middeleeuwse aanleg moet de omgrachting van zowel de huisplaats, oorspro..

Huis te Hemmen, houten toegangsbrug

Veldstraat, bij
Hemmen (Gemeente Overbetuwe)
Omschrijving onderdeel 3: HOUTEN TOEGANGSBRUG. De toegang tot de oprijlaan bestaat uit een houten brug of Nonnenbrug uit 1853 (jaartal aan..

Huis te Hemmen, moestuinmuur

Veldstraat, bij
Hemmen (Gemeente Overbetuwe)
Omschrijving onderdeel 5: MOESTUINMUUR. Ten zuidwesten van de huisplaats ligt de voormalige moestuin aan vier zijden omgeven door een 19de..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)