Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijtje woningen in Emmeloord

Woonhuis

Meidoornstraat 21
8302CP Emmeloord (gemeente Noordoostpolder)
Flevoland

Bouwjaar: 1947-1948


Beschrijving van Rijtje woningen

Inleiding Rij WONINGEN behorende bij het comlex bestaande uit drie rijen woningen van het type J, J1 en J2, is gebouwd in 1947-1948 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. Deze dienst was tevens verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie van de drie rijtjes woningen, waarvan dit het rechter is. De woningen zijn gebouwd in een sobere, aan de Delftse School verwante bouwstijl. De detaillering van de gevels van deze woningen (van het type J2(?)) is identiek aan die van het linker rijtje. In de loop der jaren hebben er diverse wijzigingen aan ex- en interieur plaats gevonden, die voornamelijk dienden ter verhoging van het wooncomfort. Aanbouwtjes (bijkeukens en douches) werden opgetrokken aan de achterzijde. Het oorspronkelijke aanzien van de woningen aan de straatzijde is niet noemenswaardig aangetast. Omschrijving Het vier woningen tellende rechter rijtje met de huisnummers 21;23;25;27 heeft een voorgevel met een symmetrische indeling. De woningen zijn voorzien van de oorspronkelijke, binnen een betonnen omlijsting staande houten deuren met drieruits bovenlicht en vensters met nieuwe ramen binnen de oorspronkelijke houten kozijnen, die zijn afgedekt met dunne lateien. De ramen in de vensters op de verdieping zijn eveneens gewijzigd en staan onder rollagen. De gevelrand is voorzien van smalle banden van uitgemetselde baksteen. De zuidelijke kopgevel is verbonden met het tussenlid met de poortdoorgang. De woningen hebben in de achtergevel op begane grond een groter kamervenster en een kleiner keukenvenster. De deuren naar de tuin staan respectievelijk in het aangebouwde kleinere schuurtjes onder zadeldak van nr. 27, in het tussenlid van de grotere, eveneens onder zadeldak staande gezamelijke schuur voor de nrs. 23;25, en in het poortgebouwtje met schuurtje van nr. 21. De verdieping bevat per woning eveneens een groter en een kleiner venster met eveneens gewijzigde ramen. In de noordelijke kopgevel van het rijtje staan vensters van verschillend formaat. Alle gevelopeningen in dit rijtje woningen zijn rechtgesloten. De achtergevel en het inwendige van dit rijtje woningen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering Het rijtje woningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde. - De woningen zijn van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociale woningbouw en de ontwikkeling daarin in de Wederopbouwjaren vlak na WO II. - De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving, de detaillering en het materiaalgebruik. - De woningen hebben stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke samenhang met de belendende rijtjes en de directe relatie met de nabijgelegen woningen. Deze maken wel deel uit van het zelfde stedenbouwkundige plan, maar vallen, op de woningen aan de Koningin Julianalaan na, niet onder de bescherming. - De woningen zijn van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514762
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rijtje woningen in Emmeloord

Rijtje woningen

Meidoornstraat 13
Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder)
Inleiding Rij WONINGEN behorende bij het comlex bestaande uit drie rijen woningen van het type J, J1 en J2, is gebouwd in 1947-1948 in opd..

Rijtje woningen

Meidoornstraat 1
Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder)
Inleiding Rij WONINGEN behorende bij het comlex bestaande uit drie rijen woningen van het type J, J1 en J2, is gebouwd in 1947-1948 in opd..

Voormalige kantoor

Jasmijnstraat 9
Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder)
Inleiding Het voormalige KANTOOR van de Dienst der Zuiderzeewerken (afd. NOP) dateert van 1948. Het is gebouwd door de Bouwkundige Afdelin..

Rijtje woningen

Koningin Julianastraat 13
Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder)
Inleiding Rij van zes WONINGEN behorende tot een complex bestaande uit twee rijen woningen, in 1947-1948 gebouwd als middenstandswoningen ..

Rijtje woningen

Koningin Julianastraat 1
Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder)
Inleiding Rij van zes WONINGEN behorende tot een complex bestaande uit twee rijen woningen, in 1947-1948 gebouwd als middenstandswoningen ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rijtje woningen in Emmeloord

Foto's (1)