Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rijtje woningen in Emmeloord

Woonhuis

Meidoornstraat 13
8302CP Emmeloord (gemeente Noordoostpolder)
Flevoland

Bouwjaar: 1947-1948


Beschrijving van Rijtje woningen

Inleiding Rij WONINGEN behorende bij het comlex bestaande uit drie rijen woningen van het type J, J1 en J2, is gebouwd in 1947-1948 in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. Deze dienst was tevens verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie van de drie rijtjes woningen. De woningen zijn gebouwd in een sobere, aan de Delftse School verwante bouwstijl. Dit rijtje met woningen (van het type J1) is het middelste van de drie en heeft ten opzichte van de andere woningen een afwijkende detaillering. In de loop der jaren hebben er diverse wijzigingen aan ex- en interieur plaats gevonden, die voornamelijk dienden ter verhoging van het wooncomfort. Aanbouwtjes (bijkeukens en douches) werden opgetrokken aan de achterzijde. Het oorspronkelijke aanzien van de woningen aan de straatzijde is niet noemenswaardig aangetast. Omschrijving Het vier woningen tellende middelste rijtje met de huisnummers 13, 15, 17 en 19 heeft een voorgevel met een symmetrische indeling. De woningen zijn op de begane grond voorzien van binnen een betonnen omlijsting geplaatste vensters met vernieuwde ramen en de binnen een eenvoudige bakstenen omlijsting staande, (op één na) oorspronkelijke houten deuren onder halfronde bovenlichten met radiale roedenverdeling. Op de verdieping per woning vier onder rollagen staande vensters met eveneens vernieuwde ramen. De gevelrand is verlevendigd door middel van decoratieve steensverbanden. Zowel de noordelijke als de zuidelijke kopgevel is verbonden met een tussenlid met poortdoorgang. De woningen hebben in de achtergevel op de begane grond een groter kamervenster en een kleiner keukenvenster. De deuren naar de tuin staan respectievelijk in een grotere, onder zadeldak staande gezamenlijke schuur voor de nrs. 15;17, en in de poortgebouwtjes met de aangebouwde schuurtjes voor de nrs. 13 en 19. De verdieping bevat per woning een groter en een kleiner venster met eveneens gewijzigde ramen. Het inwendige en de achtergevel van de woningen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering Het rijtje woningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde. - De woningen zijn van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociale woningbouw en de ontwikkeling daarin in de Wederopbouwjaren vlak na WO II. - De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving, de detaillering en het materiaalgebruik. - De woningen hebben stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke samenhang met de belendende rijtjes en de directe relatie met de nabijgelegen woningen. Deze maken wel deel uit van het zelfde stedenbouwkundige plan, maar vallen, op de woningen aan de Koningin Julianalaan na, niet onder de bescherming. - De woningen zijn van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514761
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Rijtje woningen in Emmeloord

Rijtje woningen

Meidoornstraat 21
Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder)
Inleiding Rij WONINGEN behorende bij het comlex bestaande uit drie rijen woningen van het type J, J1 en J2, is gebouwd in 1947-1948 in opd..

Rijtje woningen

Meidoornstraat 1
Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder)
Inleiding Rij WONINGEN behorende bij het comlex bestaande uit drie rijen woningen van het type J, J1 en J2, is gebouwd in 1947-1948 in opd..

Rijtje woningen

Koningin Julianastraat 13
Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder)
Inleiding Rij van zes WONINGEN behorende tot een complex bestaande uit twee rijen woningen, in 1947-1948 gebouwd als middenstandswoningen ..

Voormalige kantoor

Jasmijnstraat 9
Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder)
Inleiding Het voormalige KANTOOR van de Dienst der Zuiderzeewerken (afd. NOP) dateert van 1948. Het is gebouwd door de Bouwkundige Afdelin..

Rijtje woningen

Koningin Julianastraat 1
Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder)
Inleiding Rij van zes WONINGEN behorende tot een complex bestaande uit twee rijen woningen, in 1947-1948 gebouwd als middenstandswoningen ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rijtje woningen in Emmeloord

Foto's (1)