Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Oranje Nassauschool in Bilthoven

Gebouw

Soestdijkseweg Zuid 208
3721AJ Bilthoven (gemeente De Bilt)
Utrecht

Bouwjaar: 1930
Architect: P.J. Vermaak


Beschrijving van Oranje Nassauschool

Inleiding SCHOOLGEBOUW voor voortgezet onderwijs, genaamd de Oranje Nassauschool, in 1930 gebouwd naar ontwerp van de gemeentearchitect P.J. Vermaak. De vormgeving van het gebouw vertoont nauwe verwantschap met de architectuur van de architecten W.M. Dudok en de Amerikaan F.L. Wright. Dit komt onder meer naar voren in het materiaalgebruik (gele baksteen) en de lage gevels (Soestdijkseweg) met de hoog opgaande en overstekende dakschilden. Aan de achterzijde bevinden zich diverse aanbouwen. Deze aanbouwen zijn door middel van een moderne corridor met de oude school verbonden. De aanbouwen worden van ondergeschikt belang beschouwd. Omschrijving Vrijliggend schoolgebouw heeft een samengestelde, globaal L-vormige plattegrond, en telt één en twee bouwlagen onder een met riet gedekt, hoog opgaand schilddak met verschillende nok- en dakvoethoogten. De gevels zijn met gele baksteen in Vlaams verband opgetrokken en zijn voorzien van diepe voegen. In de gevels zijn stalen vensters van verschillende grootte met roedenindeling gezet. Deze bevinden zich doorgaans vlak onder de dakvoet. De gevel aan de zijde van de Soestdijkseweg (westen) heeft een meer gesloten karakter gekregen dan de oostgevel, waarin grote vensterpartijen zijn gezet ten behoeve van de hierachter gelegen klaslokalen. De west- of voorgevel heeft links een naar voren gelegen lager bouwvolume onder schilddak. Hierin zijn de directeurskamer en de oorspronkelijke hoofdingang gesitueerd. De ingang, bestaande uit een dubbele deur, bevindt zich in de zuidgevel van dit bouwvolume. De meer teruggelegen gevel van het hoofdvolume heeft twee bouwlagen en springt meer naar rechts een weinig terug. Deze geleding is in het dak voortgezet. De gevel rechts van de geleding heeft een vensterreeks met muurdammen direct onder het overstekende dakschild. In de eerste bouwlaag bevinden zich regelmatig geplaatste smalle verticale vensters. Geheel rechts springt de gevel weer een weinig naar voren. Deze geleding wordt eveneens in het schilddak voortgezet en sluit aan op een lagere aanbouw dat haaks op het hoofdvolume staat. Hierin bevondt zich oorspronkelijk de gehoorzaal annex gymnastiekzaal. Onder het dakschild van deze aanbouw bevinden zich in de noordgevel zes twaalfruitsvensters. Aan de kopzijde van de aanbouw zijn de dakschilden lager doorgetrokken. De achtergevel bestaat uit twee bouwlagen en heeft op de uiteinden een kleine voorsprong of risaliet die in het dakschild wordt voortgezet. Het linker hoekrisaliet heeft een gesloten karakter. In de eerste bouwlaag en onder de dakrand bevindt zich een vensterreeks. De middenpartij heeft zowel in de eerste als in de tweede bouwlaag (direct onder de dakrand) een vensterreeks van grote verticale vensters en smalle muurdammen. De rechter zijgevel heeft vier dubbele, houten deuren met roedenvensters. Daarboven is een doorlopende uitkragende latei van grindbeton. Boven de latei bevindt zich een reeks van zesruitsvensters, waartussen smalle muurdammen zijn gemetseld. In het dakschild is een langgerekte dakkapel met houten roedenvensters, waartussen rabatdelen zijn getimmerd. Halverwege de gevel is een moderne aanbouw gerealiseerd. Het rechter risaliet heeft een schilddak, waarbij het voorste dakschild hoger opgetrokken is. De linker zijgevel heeft rechts een aanbouw van de eerder genoemde directeurskamer. In de hoek bevindt zich een karakteristieke hoog opgaande schoorsteenpartij. Het interieur van de school is wat de plattegrondindeling betreft nagenoeg origineel. Karakteristiek zijn de vestibule met trappartij en de gangen naar de lokalen met steenrode wandbetegeling en houten vensters en deuren met roedenindeling in de scheidingsmuur tussen de gang en lokalen. De tuin aan de zijde van de Soestdijkseweg heeft een belangrijke aanvullende waarde. Deze bestaat uit een met lage struiken en taxusbomen beplant gazon, dat door een recht pad naar de voormalige hoofdingang wordt doorsneden. Het pad wordt gedeeltelijk begrensd door een gemetselde L-vormige plantenbak naar de hoofdingang toe. Integratie van tuin en architectuur wordt bewerkstelligd door de gemetselde plantenbakken langs de gevels en door de L-vormige plantenbak. Het geheel vormt gezamenlijk een karakteristiek ensemble langs de Soestdijkseweg. Waardering Het schoolgebouw aan de Soestdijkseweg Zuid 208 is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een schoolgebouw met stijlinvloeden van W.M. Dudok en F.L. Wright. Tevens vanwege de grote ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van de oorspronkelijke, doorgaans villa-bebouwing aan de Soestdijkseweg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 514676
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Oranje Nassauschool in Bilthoven

Male Partus

Soestdijkseweg Zuid 222
Bilthoven (Gemeente De Bilt)
Inleiding WOONHUIS, type villa (genaamd `Malepartus'), in opdracht van Baron van Ittersum naar ontwerp van architect M.J. Klijnstra in 1929..

Dubbele villa met zadeldak

Overboslaan 49
Bilthoven (Gemeente De Bilt)
Inleiding Een DUBBEL WOONHUIS, type dubbele villa uit 1921 naar ontwerp van de Zaandamse architect R.T. Snoek. Opdrachtgever was dhr. J.C. ..

Horev

Soestdijkseweg Zuid 260
Bilthoven (Gemeente De Bilt)
Inleiding WOONHUIS, type villa (genaamd `Horev'), markant gelegen op de hoek van de Soestdijkseweg Zuid en Boslaan en werd in opdracht van ..

Parkwijck

Soestdijkseweg Noord 319
Bilthoven (Gemeente De Bilt)
Inleiding De bouwgeschiedenis van het door architect H.P. Berlage ontworpen WOONHUIS, type villa (`Parkwyck') is in twee fasen te verdelen...

Trinari

Soestdijkseweg Noord 329
Bilthoven (Gemeente De Bilt)
Inleiding WOONHUIS, type villa, (genaamd `Trinari'), in 1911 ontworpen door de Groningse architect P.M.A. Huurman. Deze architect heeft voo..

Kaart & Routeplanner

Route naar Oranje Nassauschool in Bilthoven

Foto's (1)